• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 608;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2016

Achiziționarea soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare, bazată pe platforma Microsoft Dynamics CRM, sau echivalentul, precum și a serviciilor de implementare aferente.

Anunţ

Banca Națională a Moldovei invită la licitația publică nr. 16/03794 anunțată în Buletinul Achizițiilor Publice nr.101 din 30 decembrie 2016 cu privire la achiziționarea soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare, bazată pe platforma Microsoft Dynamics CRM, sau echivalentul, precum și a serviciilor de implementare aferente.

 

Autoritatea contractantă
    Banca Naţională a Moldovei;

Adresa:
    Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, bd. Gr. Vieru nr.1, Banca Naţională a Moldovei;

Telefon/fax
   022 822488; 022 822364;

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie:
   GAGEA Radu;

Obiectul achiziţiei:
   Soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare, bazată pe platforma Microsoft Dynamics CRM, sau echivalentul, precum și a serviciilor de implementare aferente;

Cod CPV:
    48422000-2, 72000000-5, 79633000-0;

Locul eliberării documentelor  de licitaţie:
    MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, bir.143, et.1 (oficiul corespondenţă);

Locul desfăşurării licitaţiei:
    MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1;

Termenul-limită de depunere şi deschidere a ofertelor:
    27 februarie 2017, ora 13:00;

Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie:
    Română;

Datele de identificare:
    Beneficiar: Banca Naţională a Moldovei;
    Cod fiscal: 79592;
    Banca: Banca Naţională a Moldovei;
    Cod bancar: NBMDMD2X;
    Cod IBAN: MD12NB000000000004914852;
    Destinaţia plăţii: „Pentru garanția de ofertă aferentă licitaţiei publice nr. 16/03794 din 27 februarie 2017 (publicat în BAP nr. 101 din 30 decembrie 2016)”.