• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.12.2009

Extras din Normele cu privire la modul de determinare a valorii activelor acceptate de Banca Naţională ca garanţii la acordarea creditelor băncilor, aprobate prin HCA al BNM nr.263 din 03.12.2009

Extras
din Normele cu privire la modul de determinare a valorii activelor acceptate de Banca Naţională ca garanţii la acordarea creditelor băncilor

APROBATE
prin Hotărîrea Consiliului
de administrație al Băncii
Naționale a Moldovei
Nr.263 din 03.12.2009,
În vigoare din 11.12.2009

5. Valorilor mobiliare de stat şi Certificatelor Băncii Naţionale acceptate ca garanţie la creditele acordate li se aplică următoarele marje de protejare, în funcţie de termenul acestora pînă la scadenţă, după cum urmează:

Termenul efectiv pînă la scadenţă1

Marja de protejare aplicată

Pînă la 6 luni

2.0%

De la 6 luni pînă la 1 an

4.0%

De la 1 an pînă la 3 ani

7.0%

De la 3 ani pînă la 5 ani

9.0%

Cu termen mai mare de 5 ani

Se determină în funcție de condițiile de emitere a obligațiunilor de stat.

1 Se consideră că luna are 30 de zile şi anul – 365 de zile
(Punctul 5 modificat prin HCA al BNM nr.111 din 30.05.2013, în vigoare 1.06.2013)

6. Marjele de protejare pot fi folosite şi pentru alte operaţiuni de politică monetară, inclusiv tranzacţiile REPO de cumpărare a valorilor mobiliare de stat în cadrul operaţiunilor de piaţă deschisă. În scopul organizării operaţiunilor de politică monetară în condiţii transparente marjele de protecţie sunt publicate pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale.

11.Valoarea garanţiilor netranzacţionabile acceptate de Banca Naţională se determină prin evaluarea fiecărui instrument acceptat ca garanţie după cum urmează:
a) pentru cambii simple sau trate aflate în portofoliul băncii:

 • pentru cambiile simple emise de bănci rezidente – nu mai mare de 60% din valoarea nominală, în funcţie de starea financiară a băncii care solicită credit, starea financiară a băncii emitente şi a tuturor giranţilor;
 • pentru cambiile simple şi tratele agenţilor economici rezidenţi ce conţin nu mai puţin de două giruri, dintre care şi girul unei bănci – nu mai mare de 40% din valoarea nominală, în funcţie de starea financiară a băncii care solicită credit, starea financiară a băncii girante, cu condiţia că cambia este emisă de o societate pe acţiuni care dispune de un volum esenţial de mijloace fixe şi stocuri materiale, iar bilanţul contabil şi raportul de profit şi pierderi al acesteia este confirmat de o companie de audit independentă;

b) pentru titluri emise cu privire la bunuri sau mărfuri pe deplin asigurate împotriva riscului sau pierderii care conţin girul unei bănci – nu mai mare de 20% din valoarea nominală documentată, în funcţie de starea financiară a băncii care solicită credit, starea financiară a băncii girante, cu condiţia că titlul este emis de o societate pe acţiuni cu bilanţul contabil şi raportul de profit şi pierderi confirmat de o companie de audit independent;

c) pentru depozite şi alte conturi la Banca Naţională sau la o altă instituţie financiară acceptată de Banca Naţională:

 • pentru depozitele la termen plasate de bănci la Banca Naţională – la valoarea de bilanţ a depozitului - 100% din valoare;
 • pentru depozitele în băncile licenţiate de Banca Naţională – la valoarea determinată de Banca Naţională, dar nu mai mare de 80% din suma depozitelor, în funcţie de starea financiară a băncii care solicită credit şi a băncii la care este plasat depozitul, valuta depozitului, termenul rămas pînă la data scadenţei depozitului, tipul ratei dobînzii, absenţa condiţiilor/restricţiilor privind executarea depozitului şi alte condiţii;
 • pentru rezervele obligatorii ale băncilor păstrate în conturi speciale la Banca Naţională, în gaj pot fi luate maximum 80% din suma rezervelor obligatorii la data depunerii în gaj, luînd în consideraţie următorii factori şi riscuri:
  - diminuarea mijloacelor atrase de către bancă;
  - diminuarea normei rezervelor obligatorii stabilită de Banca Naţională;
  - aprecierea leului moldovenesc faţă de dolarul SUA sau EURO (pentru rezervele obligatorii în VLC);

Rezervele obligatorii în MDL şi VLC vor fi evaluate la valoarea de bilanţ – 100% din valoare.
În cazul formării unui trend pronunţat de apreciere a leului moldovenesc faţă de dolarul SUA sau EURO, poate fi aplicat un coeficient de diminuare a valorii gajului constituit din rezervele obligatorii în VLC.

 • pentru rezervele obligatorii în lei moldoveneşti menţinute în contul LORO la Banca Naţională, în gaj pot fi luate maximum 70% din suma rezervelor obligatorii la data depunerii în gaj, evaluate la 100% de la valoare, luînd în consideraţie următorii factori şi riscuri:
  - diminuarea mijloacelor atrase de către bancă;
  - diminuarea normei rezervelor obligatorii stabilită de Banca Naţională;
  - necesitatea asigurării efectuării plăţilor în termen.
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).