• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.03.2010

Hotărîrea CA al BNM nr. 28 din 11 februarie 2010 cu privire la ratele aplicate la efectuarea plăţii pentru menţinerea rezervelor obligatorii

Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.33/132 din 05.03.2010

 

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 738 din 01.03.2010

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.28
din 11 februarie 2010

cu privire la ratele aplicate la efectuarea plăţii pentru menţinerea rezervelor obligatorii

În temeiul articolelor 11 şi 17 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu completările şi modificările ulterioare, prevederilor Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, nr.85 din 15 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.67-72, art.168), cu completările şi modificările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. La calcularea plăţii pentru menţinerea de către bănci a rezervelor obligatorii la Banca Naţională a Moldovei se aplică următoarele rate:
a) pentru rezervele obligatorii menţinute în lei moldoveneşti – rata medie la depozitele overnight (ponderată în funcţie de numărul de zile calendaristice), calculată după formula:

Unde:
rt – rata de remunerare a rezervelor obligatorii menţinute în luna de aplicare t (se aplică rotunjirea cu două zecimale);
Rit – rata Băncii Naţionale a Moldovei la depozitele overnight în vigoare în zilele respective din luna de aplicare t;
It - numărul de zile în luna de aplicare t.
b) pentru rezervele obligatorii menţinute în valută liber convertibilă – rata medie la depozitele la vedere cu dobîndă atrase de bănci în valută străină, calculată lunar de Banca Naţională a Moldovei în baza rapoartelor lunare privind rata medie la depozitele atrase de bănci.

2. Punctul 2 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.158 din 22 iunie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.98-101, art.364) se abrogă.

Preşedintele Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
 

Dorin DRĂGUŢANU