• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.10.2017

Post vacant: Casier superior al Grupului procesarea numerarului, Secția gestiunea și procesarea numerarului, Direcția operațiuni cu numerar

Anunț repetat

 

Cerințe minime obligatorii

  • Studii medii generale;
  • Cunoașterea cadrului legal aferent operațiunilor cu numerar în Republica Moldova;
  • Experiența profesională de cel puțin de 1 an în domeniul operațiunilor cu numerar;
  • Cunoașterea elementelor de siguranță ale monedei naționale, EUR, USD;
  • Depistarea bancnotelor false cu și fără echipamente/dispozitive specializate;
  • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator;
  • Cunoașterea fluentă a limbii române;
  • Abilități și aptitudini: conduită profesională și morală desăvârșită, disciplină, echilibru emoțional, comunicare eficientă verbală și în scris, responsabilitate, abilitate de lucru în echipă,  gândire ordonată, auto-organizare, spirit de inițiativă, tendință de dezvoltare profesională continuă.

 

Cerințe suplimentare

( vor constitui un avantaj )

  1. Studii specializate în domeniul financiar-bancar;
  2. Experiența profesională în cadrul unei bănci;
  3. Cunoștințe de operare cu aplicații bancare și cu MS Word

 

Principalele atribuții

  1. Asigurarea recepționării, înregistrării și păstrării în siguranță a numerarului din gestiune;
  2. Asigurarea numărării, verificării, trierii și ambalării numerarului în conformitate cu procedurile stabilite;
  3. Constatarea și declararea diferențelor de numerar, semnarea documentelor confirmative, în conformitate cu procedurile stabilite;
  4. Asigurarea confidențialității informațiilor și a datelor la operațiunile efectuate.

 

Termen-limită extins

 - 21 noiembrie 2017.

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).