• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 608;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.01.2017

Post vacant: Contabil coordonator, Secția operațiuni monetar-valutare, Direcția contabilitate, Departamentul buget, finanțe și contabilitate

 

Atribuțiile secției:

 • Reflectarea zilnică în conturile contabile a tuturor operaţiunilor monetar-valutare efectuate de BNM conform Planului de conturi al BNM şi SIRF şi efectuarea verificării corectitudinii înregistrării acestora, verificarea şi executarea documentelor de plată prezentate de către clientela BNM.

 

Cerințe minime față de candidaţi:

1) Studii şi experienţă

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenţei contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență profesională de cel puțin 1 an (nu este obligatorie, dar va constitui un avantaj) în domeniul financiar-bancar sau evidenței contabile;
 • Cunoştinţe aferente SIRF, actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile;
 • Cunoaşterea modalităţii efectuării şi reflectării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare
 • Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel intermediar);
 • Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competențe comportamentale

 • Orientare către performanță;
 • Comunicare eficientă în domeniul financiar - bancar şi evidenţei contabile;
 • Adaptabilitate sporită la modificările operate în derularea activităţii atât la nivel operaţional, cât şi la nivel de sistem informaţional;
 • Cooperare;
 • Integritate organizațională;

 

Principalele atribuții:

 1. Efectuarea şi reflectarea operaţiunilor contabile în conturile analitice bilanţiere şi extrabilanţiere conform SIRF, Planului de conturi al BNM, şi anume:
   -  operaţiunilor privind menţinerea rezervelor obligatorii ale Băncilor licenţiate de BNM în valută străină;
   -  operaţiunilor de cumpărare/vânzare a valutei străine în numerar şi virament;
   -  operaţiunilor efectuate prin conturile clientelei deservite de BNM în baza documentelor de plată prezentate;
   -  operaţiunilor efectuate prin conturile Nostro, contabilizarea cheltuielilor aferente dobânzilor şi comisioanelor, veniturilor aferente dobânzilor, achitările sumelor cu caracter neclarificat;
   -  operaţiunilor privind depozitele şi alte plasamente în valută străină;
   -  operaţiunilor cu valorile mobiliare în valută străină;
   -  operaţiunilor cu FMI și alte organizaţii financiare internaţionale;
 2. Solicitarea la finele anului gestionar de la clienţii deserviţi a confirmărilor soldurilor conturilor deschise la BNM.
 3. Corespondenţa cu Băncile, organele statului şi alte organizaţii privind efectuarea contabilizărilor operaţiunilor efectuate de BNM şi a plăţilor interbancare.

 

Tematica interviului de selectare

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;
 • Cadrul legal al evidenței contabile în Republica Moldova;

 

Bibliografia

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 297-300, art.544 din 30.10.2015);
 2. Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

 

Termenul-limită:

- 20 ianuarie 2017.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. ACCA, CFA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.