• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 608;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.01.2017

Post vacant: Director adjunct de departament, Departamentul sisteme de plăți

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii universitare şi/sau postuniversitare financiar - economice şi/sau juridice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Cunoașterea legislației aferente domeniului sistemelor de plăți și de decontare a valorilor mobiliare;
 3. Experiență profesională de cel puțin 7 ani în domeniul valorilor mobiliare;
 4. Experienţă de minim 3 ani în poziții manageriale şi/sau management de programe/proiecte;
 5. Cunoașterea limbii române și a limbii engleze – vorbire fluentă;
 6. Neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 7. Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, planificare și organizare, capacitatea de a lua decizii, viziune, gândire strategică, leadership, flexibilitate și disponibilitate la schimbare;
 9. Alte abilități și aptitudini:
  - candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise;
  - abilitatea de a prioritiza proiectele pentru a se încadra în termenul stabilit, de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
  - abilități de conducere și de motivare a membrilor echipei;
  - atitudine pozitivă, constructivă, spirit de iniţiativă şi creativitate, dorința de a se dezvolta continuu şi de a dezvolta o echipă de profesioniști.

 

Cerințe suplimentare:

( vor constitui un avantaj )

 1. Certificat de calificare cu dreptul de activitate în domeniul valorilor mobiliare (certificat eliberat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare);
 2. Studii sau experienţă de lucru în afara Republicii Moldova;
 3. Experiență demonstrată în managementul și derularea proiectelor.

 

Principalele atribuții:

 1. Planificarea și coordonarea acțiunilor necesare a fi realizate în cadrul proiectului privind constituirea Depozitarului Central Unic (în continuare proiect DCU);
 2. Asigurarea calității livrabilelor din cadrul proiectului DCU;
 3. Asigurarea unui proces de comunicare eficient cu toți membrii proiectului DCU;
 4. Asigurarea documentării adecvate a derulării proiectului DCU.

 

Bibliografie:

 • Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 • Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;
 • Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital;
 • Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni;
 • Legea nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare;
 • Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.53 din 02.03.2006;
 • Regulamentul privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.375 din 15.12.2005.

 

Termenul limită:

- 26 februarie 2017.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.