• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.10.2017

Post vacant: Expert principal, Direcția gestionare și dezvoltarea procesului de raportare, Departamentul raportări și statistică (perioadă determinată)

Anunț nou

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul finanțelor/ economic/ statisticii cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Cunoștințe generale ale legislației bancare, în special a cadrului normativ în vigoare aplicabil procesului de raportare către BNM;
 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator în special  a aplicațiilor MS Word și MS Excel;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel – citire și înțelegere, în special a actelor normative;
 • Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 • Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

 

Cerințe suplimentare:

(vor constitui un avantaj):

 1. Cunoștințe generale aferente cadrelor de reglementare aplicabile la nivelul reglementărilor Autorității Europene Bancare (EBA), inclusiv FINREP, COREP, alte cadre similare;
 2. Cunoașterea cadrului normativ aferent procesului de elaborare și consultare a proiectelor de acte normative, în special Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale.

 

Principalele atribuții:

 1. Elaborarea și actualizarea actelor normative BNM aferente domeniului de raportare;
 2. Urmărirea continuă a dezvoltării cadrului normativ aferent domeniului de raportare UE;
 3. Conlucrarea cu subdiviziunile BNM și entitățile raportoare în procesul de elaborare și coordonare proiectelor actelor normative aferente domeniului de raportare către BNM.

 

Termen-limită:

- 20 noiembrie 2017.

 

Vă rugăm să consultați bibliografia recomandată înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie recomandată:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548 din 21.07.1995 (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-...);
 2. Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, nr. 317-XV  din  18.07.2003 (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312810 );
 3. Instrucțiune privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin HCA al BNM nr. 132 din 17.07.2008 (http://bnm.md/ro/content/instructiune-privind-modul-de-prezentare-de-cat...);
 4. Alte instrucțiuni ale BNM aferente procesului de raportare (http://bnm.md/ro/content/lista-instructiunilor, compartimentul Raportări).

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).