• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.11.2017

Post vacant: Economist principal, Direcția stabilitate financiară

Anunț repetat

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii universitare în domeniul economic, finanțe-bănci sau matematici aplicative cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experienţă de minim 1 an în domeniul financiar-bancar a analizei și prognozei macroeconomice;
 • Cunoștințe aprofundate în domeniile: teoria economică, teoria statistică, statistica social-economică, econometrie (inclusiv: concepte macroeconomice de bază, modelarea economică, concepte statistice);
 • Cunoştinţe ale actelor normative oficiale ale Băncii Naţionale a Moldovei ce ţin de supravegherea bancară;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicațiilor de calcul numeric și analiză statistică (Matlab, Eviews) și a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 • Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, lucru în echipă, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 • Alte abilități și atitudini: abilități de analiză și cercetare; spirit de creativitate și inițiativă.

Cerințe ce vor constitui un avantaj:

 • Cunoașterea cadrului macroprudențial internațional

 

Principalele atribuții:

 1. Participă la elaborarea studiilor şi metodologiilor întru monitorizarea stabilității financiare a sectorului bancar;
 2. Efectuează analize ale diverselor sectoare ale economiei, capabile să afecteze stabilitatea financiară;
 3. Identifică şi analizează evoluţia principalilor indicatori financiari care caracterizează sectorul bancar;
 4. Desfășoară activități aferente colaborării cu organele de supraveghere autohtone și a altor state în vederea asigurării stabilității financiare;
 5. Efectuează testări la stres pentru sectorul bancar cu privire la diverse forme ale riscurilor.

 

Recomandăm să consultați bibliografia recomandată înainte de a aplica la concurs:

Bibliografie recomandată:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995;
 3. Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 03.10.2016;
 4. Manuale de teorie economică, macroeconomie, statistică, econometrie, monedă și credit.

 

Termen-limită extins:

- 30 noiembrie 2017.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).