• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.02.2020

Post vacant: Expert principal cu funcția de organizare și gestiune TIC

Anunț repetat

 

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale, sau în domeniul financiar;
 • Experiență generală în domeniul TIC de cel puțin 1 an;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea fluentă a limbii de stat și cunoașterea avansată a limbii engleze;
 • Abilități: organizatorice și de lucru în echipă; gândire ordonată și constructivă, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale; posedarea abilităților de comunicare eficientă verbală și în scris; abilități de întocmire calitativă a documentației metodologice și normative; de analiză și formulare a concluziilor;
 • Atitudini: Responsabilitate, obiectivitate, receptivitate la idei noi, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă.

 

Cerințe suplimentare:

(vor constitui un avantaj)

 • Preferabil media pentru examenul de licență și pentru anii de studii ≥ 8;
 • Experiență specifică în unul sau mai multe din domeniile cu referință la planificarea strategică pentru TIC, planificarea bugetului TIC, planificarea și organizarea proiectelor TIC, planificarea și organizarea achizițiilor TIC, gestionarea arhitecturii TIC, gestionarea metodologiei și proceselor TIC, a contractelor și relațiilor contractuale cu terțe părți, gestiunea portofoliului de servicii TIC etc.;
 • Deținerea certificatelor, sau cunoașterea metodologiilor de referință în domeniul TIC (ex. Cobit 5, ITIL, TOGAF etc.).

 

Principalele atribuții:

 1. Implicarea activă și eficientă în procesul de planificare strategică la etapele de identificare a necesităţilor şi priorităţilor de dezvoltare, formulare a direcţiilor de dezvoltare TI, coordonare şi comunicare a strategiei TI în cadrul DTI, precum şi cu subdiviziunile BNM, monitorizare şi raportare a implementării strategiei TI;
 2. Implicarea activă și eficientă în cadrul procesului de planificare, coordonare, monitorizare și raportare a executării bugetului TI;
 3. Implicarea activă și eficientă în cadrul procedurilor de achiziţii TI: identificare necesităţi, formulare cerinţe, întocmire documentaţie, participare la necesitate în cadrul grupurilor de achiziţii, gestionare contracte de achiziţii, gestionare acorduri privind nivelul serviciilor, monitorizare privind executarea contractelor, gestionare plăţi aferente contractelor în execuţie, asigurare conformitate etc.;
 4. Implicarea activă și eficientă în cadrul procesului de planificare, coordonare şi monitorizare a planului de achiziții TI al BNM;
 5. Implicarea activă și eficientă la proiectarea serviciilor TIC, inclusiv ceea ce vizează:
   - Managementul proiectelor TIC;
   - Proiectarea serviciilor TIC, definirea cerințelor;
   - Planificarea modelelor de operare pentru serviciile TIC;
   - Achiziția și selectarea soluțiilor TIC;
   - Analiza la riscuri;
   - Planificarea continuității serviciilor TIC.
 6. Implicarea activă și eficientă la gestiunea contractelor TIC, a relațiilor contractuale, monitorizarea și raportarea respectării parametrilor de performanță aferenți etc.;
 7. Implicarea activă și eficientă la administrarea portofoliului de servicii TIC și menținerea în stare actuală a catalogului de servicii TIC.

 

Termen-limită:

- 31 martie 2020.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și