• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.06.2018

Post vacant: Inginer coordonator cu funcția de proiectare sisteme și elaborare aplicaţii (perioadă determinată)

Anunț repetat

 

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale. Cunoştinţe în domeniul financiar şi/sau contabil vor constitui un avantaj în selectarea candidatului;
 • Experienţă de muncă în domeniul tehnologiilor informaţionale (elaborarea şi implementarea aplicaţiilor program) va constitui un avantaj în selectarea candidatului;
 • Cunoaşterea bazelor de date de uz comun (prioritar Oracle);
 • Cunoaşterea sistemelor de programare: Java/J2EE, C++;
 • Cunoaşterea limbii române;
 • Cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu) pentru însuşirea documentaţiei tehnice.

 

Principalele atribuții:

 • Efectuarea lucrărilor privind elaborarea programelor aplicative;
 • Elaborarea documentaţiei de proiect, de lucru şi de exploatare;
 • Testarea şi implementarea asistenţei programate elaborate;
 • Modificarea documentaţiei de proiect, de lucru şi de exploatare a programelor aplicative aflate in gestiune;
 • Modificarea, testarea şi implementarea asistenţei programate aflate in gestiune;
 • Perfecţionarea calificării în partea însuşirii metodelor moderne de proiectare şi instrumentarului de elaborare a aplicaţiilor;
 • Însuşirea limbajelor necesare de programare, a procedurilor şi metodelor de programare;
 • Acordarea ajutorului tehnic necesar utilizatorilor în lucrul cu aplicaţiile.

 

Termen-limită:

- 13 iulie 2018.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
1 + 9 =
Rezolvați această problemă aritmetică simplă și introduceți rezultatul. De exemplu, pentru 1+3 introduceți 4.
Vezi și