• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.12.2017

Post vacant: Șef de direcție, Direcția combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

 

Cerințe minime obligatorii:

1) Cerințe obligatorii:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul economic/financiar-bancar și/sau audit;
 • Experiență managerială de cel puțin 3 ani;
 • Experiența profesională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului de cel puțin 2 ani sau o altă experiență relevantă de cel puțin 3 ani;
 • Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;

2) Vor constitui un avantaj:

 • Cunoașterea cadrului de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv a Recomandărilor 40 ale FATF și Directiva UE 849/2015;
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 • Cunoştinţe generale cu privire la mecanismul de efectuare a controalelor pe teren și la distanță la băncile licențiate și alte entități supravegheate de BNM;
 • Deținerea certificărilor internaționale relevante;

3) Competențe comportamentale:

 • Orientare către performanță;
 • Comunicare eficientă;
 • Cooperare;
 • Integritate organizațională;
 • Gândire conceptuală.

 

Principalele atribuții:

 1. Conduce activitatea direcției combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
 2. Coordonează efectuarea în cadrul băncilor licențiate și altor entități supravegheate de BNM a controalelor cu oferirea recomandărilor de rigoare;
 3. Analizează rezultatele controalelor pe teren și din oficiu şi elaborează măsurile de înlăturare a neajunsurilor privind activitatea băncilor și altor entități supravegheate de BNM în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
 4. Coordonează activitatea subdiviziunii pentru realizarea altor atribuții conform actelor normative în vigoare și reglementărilor interne ale BNM.

 

Termen-limită extins:

- 3 ianuarie 2018.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Recomandăm studierea bibliografiei propuse înainte de a aplica pentru concurs:

Bibliografie recomandată

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII  din  21.07.1995;
 • Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, nr. 190, din  26.07.2007;
 • Regulamentul privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului, aprobat prin HCA al BNM nr. 172 din 04.08.2011;

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și