• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 608;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
10.02.2017

Registrul societăţilor de plată/furnizorilor de servicii poştale

 

Conform prevederilor Legii nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, Banca Națională ține registrele publice ale societăților de plată, furnizorilor de servicii poștale și a societăților emitente de monedă electronică, care au obținut licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată, respectiv, pentru activitatea de emitere a monedei electronice.

Registrul
societăţilor de plată / furnizorilor de servicii poştale
care au obținut licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată1

 

 

Denumirea societăţii de plată/ furnizorului de servicii poştale

 

 

Sediul societăţii de plată/ furnizorului de servicii poştale

Serviciile de plată, pentru prestarea cărora s-a eliberat licenţa

 

Numărul şi data hotărîrii privind eliberarea licenţei

Seria, numărul şi data de eliberare a licenţei

Administratorii societăţii de plată/ furnizorului de servicii poştale

 

Informaţii privind reperfectarea, eliberarea duplicatelor licenţei

 

 

 

 

 

Informaţii privind retragerea licenţei

Informații privind filialele/ agenții de plată2 ai societăţii de plată/ furnizorului de servicii poştale care are dreptul de a presta servicii de plată

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Î.S. „Poşta Moldovei”

 

MD – 2012, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, mun. Chişinău, Republica Moldova

 

Art. 4 alin. (1) pct. 6) - remiterea de bani.

 

nr. 161 din 21.08.2014

 

seria BNM nr. 000575 din 01.09.2014

 

Nastas Serghei

 

___

 

___

Filialele ÎS „Poşta Moldovei”

 

„Plată Online” SRL

 

MD – 2024, str. Acad. Saharov, 11, ap. (of.) 145, mun. Chişinău, Republica Moldova

 

Art. 4 alin. (1) pct. 7) - executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.

 

nr. 174 din 04.09.2014

 

seria BNM nr. 000576 din 11.09.2014

 

Șencorenco Elena

 

Licenţă anulată urmare a reperfectării acesteia.

 

___

 

___

 

Î.M. „OSMP-M” SRL

 

MD – 2059, str. Petricani, 32, mun. Chişinău, Republica Moldova

 

Art. 4 alin. (1) pct. 7) - executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.

 

nr. 189 din 25.09.2014

 

seria BNM nr. 000578 din 01.10.2014

 

Ciobanu Victor

 

Licenţă anulată urmare a reperfectării acesteia.

 

___

 

___

 

SC „MMPS COM” SRL

 

MD – 2001, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 3/A, mun. Chişinău, Republica Moldova

 

Art. 4 alin. (1) pct. 7) - executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.

 

nr. 203 din 08.10.2014

 

seria BNM nr. 000579 din 15.10.2014

 

Bambuleac Valentin

 

___

 

___

 

Agenţii SC „MMPS COM ” SRL

 

„Artosis” SRL

 

MD – 2002, bd. Decebal, 19, ap. (of.) 59, mun. Chişinău, Republica Moldova

 

Art. 4 alin. (1) pct. 1) – 2) şi pct. 7) - serviciu legat de depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi, serviciu legat de retragerile de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi, executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.

 

nr. 207 din 16.10.2014

 

seria BNM nr. 000580 din 23.10.2014

 

Vasiliev

Artiom

Licență substituită urmare aprobării deciziei de eliberare a licenței pentru activitatea de emitere a monedei electronice (seria BNM nr. 000587 din 11 august 2016)

___

___

 

„QIWI-M”

SRL

 

MD – 2059,

str. Petricani,

32, mun.

Chişinău,

Republica

Moldova

 

Art. 4 alin. (1) pct. 7) - executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.

 

nr. 189 din

25.09.2014

 

seria BNM

nr. 000584

din

14.04.2015

 

Ciobanu Victor

 

S-a reperfectat licenţa urmare a modificării denumirii societăţii în „QIWI-M”

SRL.

 

___

 

Agenţii „QIWI-M” SRL

 

„Plată Online” SRL

 

MD – 2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 126A, of. 2, mun. Chişinău, Republica Moldova

 

Art. 4 alin. (1) pct. 7) - executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.

 

nr. 174 din 04.09.2014

 

seria BNM nr. 000585 din 19.08.2015

 

Șencorenco Elena

 

S-a reperfectat licenţa urmare a modificării sediului societăţii la MD – 2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 126A, of. 2, mun. Chişinău, Republica Moldova.

 

Licența retrasă, conform Hotărîrii Comitetului Executiv al Băncii Naționale nr. 28 din 02.02.2017

 

___

 

1Conform prevederilor art.  4 alin. (1) din Legea nr. 114  din  18.05.2012  cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial nr.193-197/661 din 14.09.2012) servicii de plată se consideră oricare din următoarele activităţi:

1) serviciu legat de depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi;

2) serviciu legat de retragerile de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi;

3) executarea de operaţiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăţi deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare;
b) executarea operaţiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător;
c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate;

4) executarea operaţiunilor de plată în cazul în care fondurile sînt acoperite printr-o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:
a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare;
b) executarea operaţiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător;
c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate;

5) emiterea şi/sau acceptarea cardurilor de plată şi a altor instrumente de plată;

6) remiterea de bani;

7) executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.”

 

2 Agent de plată – persoană juridică care furnizează servicii de plată în numele şi pe contul unei societăţi de plată/furnizorului de servicii poștale care are dreptul de a presta servicii de plată.

 

Registrul societăţilor emitente de monedă electronică