• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.11.2018

Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCA al BNM nr.53 din 02.03.2006

 

REGULAMENT
cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare

Notă:
Pe tot parcursul textului Regulamentului cuvintele „autorizate” şi „autorizaţiei” se substituie, respectiv, cu cuvintele „licenţiate” şi „licenţei” conform Hot.BNM nr.152 din 31.07.2008, în vigoare 16.09.2008


Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Prevederi generale

1.1. Prezentul Regulament este emis în scopul stabilirii regulilor de utilizare a sistemului automatizat de plăţi interbancare şi organizării activităţii în cadrul acestuia.
(Pct. 1, subpct. 1.1. modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)

1.2. Prevederile prezentului Regulament se aplică asupra participanţilor la sistemul automatizat de plăţi interbancare (SAPI).

1.3. În sensul prezentului Regulament sînt utilizate următoarele noţiuni:
Codul tranzacţiei este un cod numeric care identifică tipul plăţii transmise în SAPI.
Coada de aşteptare reprezintă lista documentelor de plată a căror decontare a fost amînată din cauza lipsei de mijloace băneşti disponibile şi/sau a documentelor de plată transmise în pachet care urmează a fi decontate la intervale de timp prestabilite.
Cont de decontare reprezintă contul deschis participantului în SAPI în vederea efectuării operaţiunilor de decontare.
Decontarea reprezintă operaţiunea prin care sînt stinse irevocabil obligaţiile legate de transferuri de mijloace băneşti între doi sau mai mulţi participanţi şi are loc prin debitarea contului de decontare al participantului plătitor şi prin creditarea contului de decontare al participantului beneficiar.
Participant beneficiar este un participant al SAPI al cărui cont de decontare este creditat în baza unui document de plată procesat.
Participant plătitor este un participant al SAPI al cărui cont de decontare este debitat în baza unui document de plată procesat.
Prioritatea reprezintă un cod numeric prin care participantul la sistem stabileşte consecutivitatea decontării.
În sensul prezentului regulament se utilizează, inclusiv noţiunile din Legea nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313, art.653) (în continuare – Legea nr.183 din 22 iulie 2016), cu modificările şi completările ulterioare.
(Pct. 1, subpct. 1.3. completat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct. 1, subpct. 1.3. modificat prin HCA al BNM nr. 23 din 29.01.09, MO al RM nr. 49-50/06.03.09 art.205; în vigoare 01.06.09)

2. Structura, funcţiile şi participanţii sistemului automatizat de plăţi interbancare

2.1. Sistemul automatizat de plăţi interbancare (SAPI) reprezintă sistemul prin intermediul căruia sînt efectuate plăţile interbancare în lei moldoveneşti pe teritoriul Republicii Moldova. SAPI este compus din sistemul de decontare pe bază brută în timp real şi sistemul de compensare cu decontare pe bază netă.

2.2. Sistemul de decontare pe bază brută în timp real (sistemul DBTR) este destinat prelucrării plăţilor urgente şi de mare valoare, iar sistemul de compensare cu decontare pe bază netă (sistemul CDN) este destinat procesării plăţilor de mică valoare.

2.3. Sistemul DBTR efectuează procesarea documentelor de plată transmise de participanţi şi decontarea finală a transferurilor de fonduri aferente acestora în regim de timp real, inclusiv decontarea finală a mijloacelor băneşti aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare.
(Pct. 2, subpct. 2.3. modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct. 2, subpct. 2.3. modificat prin HCA al BNM nr. 228 din 27.09.12, MO al RM nr. 222-227/26.10.12 art.1276; în vigoare 01.01.13)

2.4. Sistemul CDN efectuează procesarea pachetelor cu documente de plată transmise de participanţi şi calculează poziţiile nete multilaterale ale acestora.

2.5. În SAPI pot participa următoarele entităţi:
a) Banca Naţională a Moldovei;
b) Băncile licenţiate de către Banca Naţională a Moldovei;
c) Centrul de casă şi decontări din or.Tiraspol;
d) Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor, inclusiv şi în calitate de participant mandatat, care nu are deschis cont în SAPI;
e) Băncile în proces de lichidare, în condiţiile stabilite de prezentul Regulament;
f) Persoana juridică care desfăşoară activitatea de depozitar central al valorilor mobiliare ca activitate de bază;

(Pct. 2, subpct. 2.5. lit. g) exclusă prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)

h) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

(Pct. 2, subpct.2.5. completat prin HCE al BNM nr. 237 din 26.09.2018, MO al RM nr. 377-383/05.10.2018 art. 1490; în vigoare 01.11.2018)
(Pct. 2, subpct. 2.5. modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct.2, subpct. 2.5. modificat  prin HCA al BNM nr. 162 din 08.08.13, MO al RM nr. 182-185/23.08.13 art.1287)
(Pct.2, subpct. 2.5. modificat prin HCA al BNM nr. 228 din 27.09.12, MO al RM nr. 222-227/26.10.12 art.1276; în vigoare 01.01.13)
(Pct. 2, subpct. 2.5. modificat prin HCA al BNM nr. 153 din 29.07.10, MO163-165/10.09.10 art.610; în vigoare 01.11.10)
(Pct.2, subpct. 2.5. modificat prin HCA al BNM nr. 5 din 15.01.09, МО al RM nr. 7-9/20.01.09, art.16)
(Pct. 2, subpct. 2.5. modificat prin HCA al BNM nr. 316 din 30.11.06, МО al RM nr, 186-188/08.12.06 art.664; în vigoare din 01.03.2007)

2.5.1 Entitatea care intenţionează să participe în SAPI urmează să adreseze la Banca Naţională a Moldovei o solicitare scrisă în acest sens.
(Pct. 2, subpct. 2.5.1 în redacția HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct. 2, subpct.2.5.1 introdus prin HCA al BNM nr.23 din 29.01.2009. MO al RM nr. 49-50/06.09.2009 art. 205, în vigoare 01.06.2009)

2.5.2 Banca Naţională, după primirea solicitării nominalizate va prezenta entităţii respective Documentul tehnic ce conţine cerinţele funcţionale şi tehnice, precum şi condiţiile de efectuare a testării capacităţii de interacţiune cu SAPI.
(Pct. 2, subpct. 2.5.2 modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct. 2, subpct.2.5.2 introdus prin HCA al BNM nr.23 din 29.01.2009. MO al RM nr. 49-50/06.09.2009 art. 205, în vigoare 01.06.2009)

2.5.3 Accesul participantului la sistem este asigurat în cazul respectării următoarelor condiţii:
a) rezultatele testării confirmă posibilitatea integrării în SAPI;
b) participantul are deschis cont în registrele BNM în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare;
c) participantul a încheiat contractul privind participarea în SAPI;
Prevederile literei b) nu se aplică participării în SAPI a Trezoreriei de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor în calitate de participant mandatat.
(Pct. 2, subpct.2.5.3 modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct.2, subpct. 2.5.3 alineat introdus prin HCA al BNM nr. 162 din 08.08.13, MO al RM nr. 182-185/23.08.13 art.1287)
(Pct.2, subpct. 2.5.3 modificat prin HCA al BNM nr. 228 din 27.09.12, MO al RM nr. 222-227/26.10.12 art.1276; în vigoare 01.01.13)
(Pct. 2, subpct. 2.5.3 lit. b) modificat prin HCA al BNM nr. 153 din 29.07.10, MO al RM nr. 163-165/10.09.10 art.610; în vigoare 01.11.10)
(Pct.2, subpct. (2.5.1)-(2.5.3) introdus prin HCA al BNM nr. 23 din 29.01.09, MO al RM nr. 49-50/06.03.09 art.205; în vigoare 01.06.09)

2.6. Administrator al SAPI este Banca Naţională a Moldovei. Drepturile şi obligaţiile Băncii Naţionale a Moldovei în calitate de administrator al SAPI şi ale participanţilor la SAPI sunt stipulate în contractul privind participarea în SAPI. În cazul participării la SAPI a băncii în proces de lichidare, codul de identificare se atribuie conform procedurilor interne ale Băncii Naţionale a Moldovei, care după atribuire se aduce la cunoştinţa tuturor participanţilor.
(Pct.2, subpct. 2.6. modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct.2, subpct.2.6. modificat prin HCA al BNM nr. 162 din 08.08.13, MO nr. 182-185/23.08.13 art.1287)
(Pct.2, subpct. 2.6. modificat prin HCA al BNM nr. 228 din 27.09.12, MO al RM nr. 222-227/26.10.12 art.1276; în vigoare 01.01.13)
(Pct.2, subpct. 2.6. modificat prin HCA al BNM nr. 153 din 29.07.10, MO al RM nr. 163-165/10.09.10 art.610; în vigoare 01.11.10)
(Pct.2, subpct. 2.6. modificat prin HCA al BNM nr,5 din 15.02.09, MO al RM nr. 7-9/20.01.09 art.16)
(Pct. 2, subpct. 2.6. modificat prin HCA al BNM nr. 316 din 30.11.06, MO al RM nr. 186-188/08.12.06 art.664)

2.7. Contractul privind participarea în SAPI urmează a fi încheiat după obţinerea rezultatelor pozitive ale testării capacităţilor funcţionale şi tehnice de interacţiune cu SAPI ale participantului.
(Pct. 2, subpct. 2.7. în redacția HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct. 2, subpct. 2.7. modificat prin HCA al BNM nr. 139 din 14.06.07, MO al RM nr. 94-97/06.07.07 art.429, în vigoare din 01.11.07)

2.8. Documentul tehnic conţine informaţia cu privire la: formatele mesajelor utilizate în SAPI; schemele şi particularităţile tehnice de efectuare a plăţilor, interpelărilor, altor tipuri de operaţiuni; modul de interacţiune cu SAPI; alte informaţii tehnice relevante.

2.9. Pentru fiecare participant la SAPI se deschide un cont de decontare şi se atribuie un cod de identificare. Trezoreriei de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor în calitatea de participant mandatat i se atribuie cod de identificare şi nu i se deschide cont de decontare. Informaţia cu privire la conturile de decontare şi codurile de identificare sînt puse la dispoziţia participanţilor prin intermediul facilităţilor SAPI.
(Pct. 2, subpct. 2.9. modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct. 2  subpct. 2.9. modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184 – 192/01.07.2016, art. 1151)
(Pct. 2, subpct. 2.9. în redacţia HCA al BNM nr. 162 din 08.08.13, MO al RM nr. 182-185/23.08.13 art.1287)

2.10. Contul de decontare al băncii licenţiate şi al Centrului de casă şi decontări din or.Tiraspol reprezintă contul LORO, contul de decontare al Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei persoanei juridice care desfăşoară activitatea de depozitar central al valorilor mobiliare ca activitate de bază și al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar reprezintă contul curent, iar contul de decontare al Trezoreriei de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor reprezintă contul unic trezorerial deschis în registrele BNM în conformitate cu Planul de conturi al evidenţei contabile a reglementările Băncii Naţionale a Moldovei.
(Pct. 2, subpct.2.10. modificat prin HCE al BNM nr. 237 din 26.09.2018, MO al RM nr. 377-383/05.10.2018 art. 1490; în vigoare 01.11.2018)
(Pct. 2, subpct. 2.10. modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct. 2, subpct. 2.10. modificat prin HCA al BNM nr. 228 din 27.09.12, MO al RM nr. 222-227/26.10.12 art.1276; în vigoare 01.01.13)
(Pct. 2, subpct. 2.10. modificat prin HCA al BNM nr.5 din 15.02.09, MO al RM nr. 7-9/20.01.09 art.16)
(Pct. 2, subpct. 2.10. modificat prin HCA al BNM nr. 316 din 30.11.06, MO al RM nr. 186-188/08.12.06 art.664)

2.11. Pentru entităţile, care-şi desfăşoară activitatea financiară în baza unei licenţe în conformitate cu legislaţia în vigoare, codul de identificare se atribuie de către administratorul de sistem după eliberarea acesteia. Codul de identificare al filialei sucursalei băncii licenţiate se atribuie de către administratorul de sistem la solicitarea băncii după înregistrarea de stat a filialei sucursalei în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(Pct. 2, subpct.2.11. modificat prin HCE al BNM nr. 237 din 26.09.2018, MO al RM nr. 377-383/05.10.2018 art. 1490; în vigoare 01.11.2018)
(Pct. 2, subpct. 2.11. modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)

2.12. Codul de identificare al participantului este compus din 8 simboluri, conform procedurilor SWIFT, iar codul de identificare al filialei sucursalei participantului este compus din 11 simboluri. În cazul participării la SAPI a băncii în proces de lichidare, codul de identificare se atribuie conform procedurilor interne ale Băncii Naţionale a Moldovei, care după atribuire se aduce la cunoştinţa tuturor participanţilor.
(Pct. 2, subpct.2.12. modificat prin HCE al BNM nr. 237 din 26.09.2018, MO al RM nr. 377-383/05.10.2018 art. 1490; în vigoare 01.11.2018)
(Pct. 2, subpct. 2.12. în redacţia HCA al BNM nr. 228 din 27.09.12, MO al RM nr. 222-227/26.10.12 art.1276; în vigoare 01.01.13)
(Pct. 2, subpct. 2.12. modificat prin HCA al BNM nr. 153 din 29.07.10, MO al RM nr. 163-165/10.09.10, art.610; în vigoare 01.11.10)

2.13. Participanţii transmit în SAPI documente de plată în nume şi pe cont propriu sau în numele clienţilor săi cu indicarea codului tranzacţiei respectiv, asigurînd corectitudinea şi veridicitatea datelor conţinute în documentele de plată pe care le transmit. Codul tranzacţiei se indică în conformitate cu Anexa 1 la prezentul Regulament. Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor în calitate de participant mandatat transmite în SAPI documente de plată doar în numele şi în contul participanţilor la SAPI.
(Pct. 2, subpct. 2.13. modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct. 2, subpct. 2.13. modificat prin HCA al BNM nr. 162 din 08.08.13, MO al RM nr. 182-185/23.08.13 art.1287)

2.14. Participanţii în SAPI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Programul zilei operaţionale a SAPI prezentat în Anexa 2 la prezentul Regulament, care este disponibil prin intermediul facilităţilor SAPI. Banca Naţională a Moldovei poate stabili zile operaţionale speciale pentru SAPI. Desfăşurarea activităţii în ziua operaţională specială este opţională pentru participanţi. În cazul deciziei participanţilor SAPI de a nu desfăşura activitatea pe parcursul zilelor operaţionale speciale stabilite de Banca Naţională a Moldovei, aceştia trebuie să înregistreze în contul beneficiarilor mijloacele băneşti transmise pe parcursul zilei operaţionale speciale cel tîrziu pînă la sfîrşitul următoarei zile operaţionale.
(Pct. 2, subpct. 2.14. modificat prin HCA al BNM nr. 190 din 25.09.2014, MO al RM nr. 325-332/31.10.14, art. 1530)

2.15. În cazul apariţiei unor circumstanţe neprevăzute de ordin funcţional sau tehnic administratorul de sistem este în drept să modifice Programul zilei operaţionale a SAPI cu informarea prealabilă a participanţilor. Participanţii urmează să-şi gestioneze eficient mijloacele software şi hardware de interacţiune cu SAPI, precum şi mijloacele conexe, iar în cazul disfuncţionalităţii acestora să înştiinţeze de urgenţă administratorul de sistem despre incidentele produse şi să întreprindă operativ măsurile necesare prevăzute în documentul tehnic.
(Pct. 2, subpct. 2.15. modificat prin HCA al BNM nr. 139 din 14.06.07, MO al RM nr. 94-97/06.07.07 art. 429, în vigoare din 01.11.07)

(Pct. 2, subpct. (2.16.)-(2.17.) exclus prin HCA al BNM nr. 228 din 27.09.12, MO al RM nr. 222-227/26.10.12 art.1276; în vigoare 01.01.13)
(Pct. 2, subpct. 2.15. modificat prin HCA al BNM nr. 139 din 14.06.07, MO al RM nr. 94-97/06.07.07 art. 429, în vigoare din 01.11.07)

2.18. Participantul îşi încetează activitatea în SAPI în una din următoarele situaţii:

(lit. a) exclusă prin HCA al BNM nr. 153 din 29.07.10, MO al RM nr. 163-165/10.09.10, art.610; în vigoare 01.11.10)

b) retragerea licenţei acestuia de a desfăşura activităţi financiare;
c) încetarea acţiunii contractului privind participarea în SAPI în alte cazuri decît cel menţionat mai sus.
(Pct. 2, subpct. 2.18. modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct. 2, subpct. 2.18. modificat prin HCA al BNM nr. 153 din 29.07.10, MO al RM nr. 163-165/10.09.10, art.610; în vigoare 01.11.10)
(Pct. 2, subpct.2.18 introdus prin HCA al BNM nr.139 din 14.06.2007, MO al RM nr. 94-97/06.07.2007 art. 429; în vigoare 01.11.2007)

2.19. În ziua încetării activităţii participantului în SAPI în cazul stipulat la subpunctul 2.18. lit.b), Banca Naţională a Moldovei asigură procesarea tuturor documentelor de plată transmise de către participant în sistem pînă la momentul comunicării administratorului SAPI despre hotărîrea adoptată de retragere a licenţei şi transferă la sfîrşitul zilei operaţionale respective a SAPI soldul din contul de decontare al participantului într-un cont special deschis în registrele Băncii Naţionale a Moldovei.
(Pct. 2, subpct. 2.19. în redacția HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct.2, subpct. 2.19. în redacţia HCA al BNM nr. 153 din 29.07.10, MO al RM nr. 163-165/10.09.10, art.610; în vigoare 01.11.10)
(Pct. 2, subpct. 2.19. modificat prin HCA al BNM nr. 23 din 29.01.09, MO al RM nr. 49-50/06.03.09, art.205, în vigoare 01.06.09)
(Pct. 2, subpct. 2.19 introdus prin HCA al BNM nr.139 din 14.06.2007, MO al RM nr. 94-97/06.07.2007 art. 429; în vigoare 01.11.2007)

2.19.1 Procedura aplicată în SAPI în cazul încetării acţiunii contractului privind participarea la SAPI în alte cazuri decât retragerea licenţei participantului este identică celei din cazul retragerii licenţei acestuia.
(Pct. 2, subpct. 2.19.1 inclus prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)

2.20. Banca Naţională a Moldovei va notifica prin intermediul facilităţilor sistemului toţi participanţii cu privire la orice încetare a participării la SAPI.
(Pct. 2, subpct. (2.17.)-(2.20.) intoduse prin HCA al BNM nr. 139 din 14.06.07, MO al RM nr. 94-97/06.07.07, art.429; pct. (2.17) devine pct. (2.21.), în vigoare 01.11.07)

2.21. Băncile în proces de lichidare prezintă documentele de plată la Banca Naţională a Moldovei pe suport hîrtie sau în altă formă stabilită de BNM.
(Pct. 2, subpct. 2.21. modificat prin HCA al BNM nr. 153 din 29.07.10, MO al RM nr. 163-165/10.09.10, art.610; în vigoare 01.11.10)

2.22. Băncile în proces de lichidare pot participa la SAPI în cazul necesităţii achitării urgente a datoriilor faţă de un număr mare de deponenţi sau în alte circumstanţe care necesită transferarea urgentă a unui număr mare de plăţi. Participarea băncii în proces de lichidare în sistem nu poate depăşi perioada de 6 luni din momentul încheierii contractului privind participarea la SAPI. La solicitarea lichidatorului băncii în proces de lichidare, Banca Naţională a Moldovei (în cazul în care există motive obiective) poate prelungi participarea la SAPI a băncii în proces de lichidare după expirarea perioadei menţionate.
(Pct. 2, subpct. 2.22. introdus prin HCA al BNM nr. 153 din 29.07.10, MO al RM nr. 163-165/10.09.10, art.610; în vigoare 01.11.10)

 

Capitolul II
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN SISTEMUL DE DECONTARE
PE BAZĂ BRUTĂ ÎN TIMP REAL

3. Modalitatea de operare şi procesare

3.1. Sistemul DBTR operează conform principiului de decontare pe bază brută, efectuînd procesarea şi decontarea fiecărui document de plată în parte.

3.2. Etapele procesării documentului de plată în sistemul DBTR sînt următoarele:
a) iniţierea şi transmiterea de către participant a documentului în sistem;
b) validarea tehnică de către sistem a documentului;
c) acceptarea tehnică de către sistem a documentului cu informarea corespunzătoare a participantului. Momentul acceptării tehnice a documentului de plată reprezintă momentul intrării acestuia în sistem, prevăzut de Legea nr.183 din 22 iulie 2016;
d) verificarea de către sistem a disponibilităţii mijloacelor băneşti în contul de decontare şi după caz acceptarea documentului spre decontare sau plasarea documentului în coada de aşteptare. Din momentul acceptării documentului spre decontare transferul mijloacelor băneşti devine irevocabil, asigurând decontarea finală (definitivă) a documentului;
e) decontarea finală a documentului.
Între momentul acceptării spre decontare şi momentul decontării finale în sistemul DBTR nu există o diferenţă perceptibilă.
(Pct. 3, subpct. 3.2. modificat și completat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)

3.3. În sistemul DBTR sînt procesate următoarele documente de plată:
a) ordine de plată privind transferurile urgente şi de mare valoare;
b) ordine incaso privind efectuarea perceperii în mod incontestabil în conformitate cu actele normative în vigoare.
3.4. Documentele de plată transmise în sistemul DBTR nu sînt supuse restricţiilor de ordin cantitativ sau valoric.
3.5. Documentele de plată sînt transmise de participanţi în sistem sub formă de mesaje de plată prin intermediul reţelei interbancare transport de date. Mesajele de plată transmise în sistemul DBTR au formatele mesajelor SWIFT.

4. Priorităţile şi coada de aşteptare

4.1. În funcţie de nivelul de operativitate a procesării plăţilor şi eventualitatea amplasării acestora în coada de aşteptare, participanţii atribuie documentelor de plată priorităţi.
(Pct. 4, subpct. 4.1. în redacţia HCA al BNM nr. 23 din 29.01.09, MO al RM 49-50/06.03.09, art.205, în vigoare 01.06.09)

4.2. Tipurile de priorităţi atribuite de către participanţi documentelor de plată transmise în sistemul DBTR trebuie să corespundă cerinţelor expuse în Anexa 3 la prezentul Regulament.
(Pct. 4, subpct. 4.2. în redacţia HCA al BNM nr. 23 din 29.01.09, MO al RM nr. 49-50/06.03.09, art.205, în vigoare 01.06.09)

4.3. În cazul în care mijloacele disponibile din contul de decontare al unui participant nu sînt suficiente pentru a deconta un document de plată, sistemul DBTR plasează documentul de plată respectiv în coada de aşteptare în funcţie de prioritatea acordată de către participant.

4.4. La creditarea contului de decontare al participantului care are documente de plată în coada de aşteptare, sistemul reiniţiază procesarea acestor documente conform priorităţilor acordate şi principiului “FIFO” (primul primit – primul decontat).
(Pct. 4, subpct. 4.4. modificat prin HCA al BNM nr, 23 din 29.01.09, MO al RM nr, 49-50/06.03.09, art.205, în vigoare 01.06.09)

4.5. Documentele de plată care se află în coada de aşteptare pot fi anulate de către participantul iniţiator. În conformitate cu procedurile sale interne participantul poate modifica prioritatea documentului de plată aflat în coada de aşteptare pentru a schimba consecutivitatea decontării acestuia.
(Pct. 4, subpct. 4.5. modificat prin HCA al BNM nr. 32 din 29.01.09, MO al RM nr. 49-50/06.03.09, art.205, în vigoare 01.06.09)

4.6. Documentele de plată din coada de aşteptare care nu pot fi decontate pînă la momentul de finalizare a procesării plăţilor în SAPI vor fi anulate în mod automat de către sistem cu informarea respectivă a participanţilor.

5. Finalitatea decontării documentelor de plată

5.1. Un document de plată este decontat final pentru participantul plătitor în momentul debitării contului său de decontare şi pentru participantul beneficiar în momentul creditării contului de decontare al acestuia.

5.2. Sistemul DBTR nu iniţiază restituirea documentului de plată decontat final, inclusiv în cazul în care acesta a fost transmis în mod eronat. Restituirea sumei aferente documentului de plată transmis în mod eronat se efectuează de către participantul beneficiar la solicitarea participantului iniţiator sau în cazul depistării indicării incorecte în documentul de plată a codului fiscal şi/sau a codului IBAN al beneficiarului.
(Pct. 5  subpct. 5.2. modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184 – 192/01.07.2016, art. 1151)

5.3. Participantul beneficiar restituie participantului iniţiator suma aferentă documentului de plată transmis în mod eronat, prin iniţierea unui document de plată nou, în care se va indica codul tranzacţiei respectiv (014) şi se va face referinţă la documentul de plată transmis eronat.

5.4. Restituirea sumelor aferente documentelor de plată transmise în mod eronat în bugetul public naţional se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
[Pct.5 modificat prin Hot.BNM nr.158 din 16.06.2016, în vigoare 01.08.2016]

6. Facilităţile de creditare

6.1. În scopul gestionării riscului de lichiditate în cadrul SAPI, Banca Naţională a Moldovei acordă băncilor licenţiate credite „intraday” sub formă de „overdraft” la contul de decontare şi credite „overnight”.

6.2. Creditul „intraday” acordat de BNM se restituie de către bancă pînă la începerea etapei „Operaţiuni overnight” a zilei operaţionale a SAPI.

6.3. Creditul „intraday” acordat băncii şi neachitat de către aceasta pînă la începerea etapei „Operaţiuni overnight” va fi transformat în mod automat de către sistemul DBTR în credit „overnight”.

6.4. Creditul „overnight” se achită în următoarea zi lucrătoare după data obţinerii acestuia, primordial altor plăţi.

6.5. Condiţiile de acordare a creditului „intraday” şi „overnight” se stabilesc în conformitate cu actele normative ale BNM.

7. Informarea participanţilor

7.1. În scopul monitorizării activităţii în sistemul DBTR participanţii dispun de posibilitatea obţinerii următoarei informaţii:
a) soldul contului de decontare;
b) coada de aşteptare la contul de decontare;
c) limita de „overdraft”;
d) rapoarte privind operaţiunile efectuate.
(Pct. 7, subpct. 7.1. modificat prin HCA al BNM nr. 139 din 14.06.07, MO al RM nr. 94-97/06.07.07, art.429, în vigoare 01.11.07)
(Pct. 7, subpct. 7.1. modificat prin HCA al BNM nr. 316/30.11.06, MO al RM nr. 186-188/08.12.06, art.664)

7.2. Informaţia nominalizată la subpunctul 7.1. din prezentul Regulament este pusă la dispoziţia participanţilor prin intermediul mesajelor de sistem şi al facilităţilor de vizualizare interactivă ale sistemului.
(Pct. 7, subpct. 7.2. modificat prin HCA al BNM nr. 23 din 29.01.09, MO al RM nr. 49-50/06.03.09, art.205, în vigoare 01.06.09)
(Pct. 7, subpct. 7.2. modificat prin HCA al BNM nr. 139 din 14.06.07, MO al RM nr. 94-97/06.07.07, art.429, în vigoare 01.11.07)
(Pct. 7, subpct. 7.2. modificat prin HCA al BNM nr. 316/30.11.06, MO al RM nr. 186-188/08.12.06, art.664)

 

Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN SISTEMUL DE COMPENSARE
CU DECONTARE PE BAZĂ NETĂ

[Titlul cap.III modificat prin Hot.BNM nr.118 din 04.05.2017, în vigoare 19.07.2017]

8. Modalitatea de operare şi procesare

8.1. Sistemul CDN operează conform principiului de compensare şi decontare pe bază netă, efectuînd compensarea plăţilor transmise de participanţi şi remiterea rezultatelor compensării spre decontare în sistemul DBTR la intervale de timp prestabilite.

8.2. În sistemul CDN sînt procesate următoarele documente de plată:
a) ordine de plată privind transferurile de credit;
b) ordine de plată privind debitarea directă.
(Pct. 8, subpct. 8.2. lit. b) modificat prin HCA al BNM nr. 162 din 08.08.13, MO al RM nr. 182-185/23.08.13, art.1287)

8.3. Participanţii în baza documentelor de plată recepţionate de la clienţi întocmesc pachete cu documente de plată, care se transmit în sistemul CDN prin intermediul reţelei interbancare transport de date sub formă de mesaje de plată. Mesajele de plată care se transmit în sistemul CDN au formatele mesajelor SWIFT.
(Pct. 8, subpct. 8.3. modificat prin HCA al BNM nr. 23 din 29.01.09, MO al RM nr. 49-50/06.03.09, art.205, în vigoare 01.06.09)

8.3.1 În funcţie de eventualitatea lipsei de mijloace băneşti pentru decontarea poziţiei nete finale, participanţii atribuie pachetelor cu documente de plată priorităţi.

8.3.2 Tipurile de priorităţi atribuite de către participanţi pachetelor cu documente de plată transmise în sistemul CDN trebuie să corespundă cerinţelor expuse în Anexa 3 la prezentul Regulament.
(Pct. 8, subpct. 8.3.1-8.3.2 introduse prin HCA al BNM nr. 23 din 29.01.09, MO al RM nr. 49-50/06.03.09, art.205; în vigoare 01.06.09)

8.4. Un pachet cu documente de plată poate conţine numai documente de plată destinate unui singur participant beneficiar. Valoarea maximă a documentului de plată acceptat de sistemul CDN din partea participanţilor, cu excepţia Trezoreriei de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor în calitate de participant mandatat, este de 50000 lei. Valoarea maximă a documentului de plată iniţiat şi transmis de către Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor în calitate de participant mandatat şi acceptat de sistemul CDN este de 250000 lei.
(Pct. 8, subpct. 8.4. modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct. 8  subpct. 8.4. modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184 – 192/01.07.2016, art. 1151)

8.5. Pe parcursul zilei operaţionale a SAPI sistemul CDN asigură posibilitatea efectuării a 2 sesiuni de compensare în conformitate cu programul zilei operaţionale a SAPI. Etapele de procesare a sesiunii de compensare sînt următoarele:
a) Transmiterea documentelor de plată;
b) Verificarea documentelor de plată;
c) Preclearing;
d) Clearing.
(Pct. 8, subpct. 8.5. modificat prin HCA al BN162 din 08.08.13, MO al RM nr. 182-185/23.08.13, art.1287)

8.6. Pe parcursul etapei “Transmiterea documentelor de plată” are loc transmiterea pachetelor cu documente de plată pentru sesiunea de compensare respectivă, validarea şi acceptarea tehnică a documentelor de plată de către sistem cu informarea corespunzătoare a participantului. Momentul acceptării tehnice a documentelor de plată reprezintă momentul intrării acestora în sistem, în sensul prevăzut de Legea nr.183 din 22 iulie 2016.
Participanţii pot vizualiza în regim de timp real poziţiile nete preliminare şi rezerva mijloace pentru acoperirea poziţiilor nete debitare. După acceptarea tehnică a documentelor de plată, participanţii în conformitate cu procedurile sale interne de asemenea pot modifica priorităţile atribuite pachetelor cu documente de plată sau revoca pachetele transmise pentru sesiunea de compensare respectivă.
(Pct. 8, subpct. 8.6. în redacția HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct. 8, subpct. 8.6. în redacţia HCA al BNM nr. 23 din 29.01.09, MO al RM nr. 49-50/06.03.09, art.205; în vigoare 01.06.09)
(Pct. 8, subpct. 8.6. modificat prin HCA al BNM nr. 139 din 14.06.07, MO al RM nr. 94-97/06.07.07, art.429; în vigoare 01.11.07)

8.6.1 Pe parcursul etapei “Verificarea documentelor de plată” participanţii pot verifica şi anula anumite ordine de plată şi/sau pachete cu ordine de plată aferente debitării directe, precum şi transmite pachete cu documente de plată aferente transferului de credit şi pot vizualiza în regim de timp real poziţiile nete preliminare şi rezerva mijloace pentru acoperirea poziţiilor nete debitare. Participanţii în conformitate cu procedurile sale interne de asemenea pot modifica priorităţile atribuite pachetelor cu documente de plată aferente transferului de credit sau revoca pachetele transmise pentru sesiunea de compensare respectivă.
(Pct. 8, subpct. 8.6.1 introdus prin HCA al BNM nr. 162 din 08.08.13, MO al RM nr. 182-185/23.08.13, art.1287)

8.7. În cadrul etapei „Preclearing” sistemul CDN informează participanţii cu privire la poziţiile nete calculate pentru sesiunea de compensare respectivă şi rezervează mijloacele necesare în conturile de decontare ale participanţilor pentru acoperirea poziţiilor nete debitare. Documentele de plată incluse în poziţiile nete calculate nu pot fi retrase de către participanţi în sesiunea de compensare respectivă.
(Pct. 8, subpct. 8.7. modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)

8.8. În cadrul etapei “Clearing” sistemul CDN calculează poziţiile nete finale ale sesiunii de compensare respective în funcţie de nivelul de acoperire al poziţiilor nete debitare. Pachetele cu documente de plată se includ în calculul poziţiilor nete finale conform priorităţilor acordate şi principiului “FIFO”, respectiv se acceptă spre decontare documentele de plată din acestea. Documentele de plată incluse în poziţiile nete finale nu pot fi revocate.
(Pct. 8, subpct. 8.8. modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct. 8, subpct. 8.8. în redacţia HCA al BNM nr. 23 din 29.01.09, MO al RM nr. 49-50/06.03.09, art.205; în vigoare 01.06.09)
(Pct. 8, subpct. 8.8. în redacţia HCA al BNMnr. 139 din 14.06.07, MO al RM nr. 94-97/06.07.07, art.429; în vigoare 01.11.07)

8.8.1 Documentele de plată care nu au fost acceptate spre decontare în prima sesiune de compensare se transmit în mod automat de către sistemul CDN pentru procesare în sesiunea a doua de compensare. Documentele de plată care nu au fost acceptate spre decontare în sesiunea a doua de compensare a sistemului CDN se transmit de către participant spre decontare în sistemul DBTR.
(Pct. 8, subpct. 8.8.1  introdus prin HCA al BNM nr. 23 din 29.01.09, MO49-50/06.03.09, art.205; în vigoare 01.06.09)

8.9. Decontarea finală a documentelor de plată acceptate spre decontare are loc în momentul debitării contului de decontare al participantului plătitor cu valoarea poziţiei nete debitare şi al creditării contului de decontare al participantului beneficiar cu valoarea poziţiei nete creditare.

8.10. Sistemul CDN nu iniţiază restituirea documentelor de plată decontate final, inclusiv în cazurile în care acestea au fost transmise în mod eronat. Restituirea sumelor aferente documentelor de plată transmise în mod eronat în sistemul CDN se efectuează similar procedurilor de restituire stabilite pentru sistemul DBTR, conform prevederilor subpunctelor 5.2.-5.4. din prezentul Regulament.
(Pct. 8, subpct. 8.10. modificat prin HCA al BNM nr. 23 din 29.01.09, MO al RM nr. 49-50/06.03.09, art.205; în vigoare 01.06.09)
(Pct. 8, subpct. (8.9.)-(8.101.) introduse prin HCA al BNM nr. 139 din 14.06.07, MO al RM nr. 94-97/06.07.07, art.429; în vigoare 01.11.07)

8.10.1 În cazul în care în cadrul etapei “Clearing” din sesiunea a doua de compensare participantul nu a acoperit poziţia sa netă debitară, acestuia i se suspendă dreptul de a efectua plăţi prin intermediul sistemului CDN şi va efectua plăţi exclusiv prin intermediul sistemului DBTR pe o perioadă de 20 de zile operaţionale. În această perioadă, participantul nu are dreptul de a modifica tarifele pentru documentele de plată primite de la clienţi în scopul transferării plăţilor prin SAPI. Toate plăţile recepţionate de la clienţii participanţilor în acest interval de timp (20 de zile operaţionale) vor fi executate prin intermediul sistemului DBTR (indiferent de tipul transferului: urgent sau normal).
(Pct. 8, subpct. 8.10.1 modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct. 8, subpct. 8.10.1. introdus prin HCA al BNM nr. 228 din 27.09.12, MO al RM nr. 222-227/26.10.12, art.1276; în vigoare 01.01.13)

(Pct. 9 exclus prin HCA al BNM nr. 32 din 29.01.09, MO al RM nr. 49-50/06.03.09, art.205; în vigoare 01.06.09)
(Pct. 9 completat prin HCA al BNM nr. 139 din 14.06.07, MO al RM nr. 94-97/06.07.07, art.429; în vigoare 01.11.07)

10. Particularităţile prelucrării ordinelor de plată aferente debitării directe
(Pct. 10 modificat prin HCA al BNM nr. 162 din 08.08.13, MO al RM nr. 182-185/23.08.13, art.1287)

10.1. Pachetele cu ordine de plată aferente debitării directe se transmit în sistemul CDN în ziua şi sesiunea de compensare în care acestea urmează a fi compensate şi decontate în SAPI.
(Pct. 10, subpct. 10.1. modificat prin HCA al BNM nr. 162 din 08.08.13, MO al RM nr, 182-185/23.08.13, art.1287)
(Pct. 10, subpct. 10.1. modificat prin HCA al BNM nr. 153 din 29.07.10, MO al RM nr. 163-165/10.09.10, art.610; în vigoare 01.11.10)

10.2. Pachetele cu ordine de plată aferente debitării directe recepţionate de la participantul beneficiar sau iniţiate şi transmise de Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor în calitate de participant mandatat sînt transmise de către sistemul CDN participantului plătitor la începutul etapei “Verificarea documentelor de plată” a sesiunii de compensare.
(Pct. 10, subpct. 10.2. modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct. 10, subpct. 10.2. modificat prin HCA al BNM nr. 162 din 08.08.13, MOal RM nr. 182-185/23.08.13, art.1287)

10.3. Participantul plătitor primind pachetul cu ordine de plată aferente debitării directe trebuie să verifice posibilitatea executării tuturor ordinelor de plată incluse în pachet şi, în cazul neacceptării uneia sau a mai multor din aceste ordine, să notifice sistemul CDN, cel tîrziu pînă la finalizarea etapei „Verificarea documentelor de plată” a sesiunii de compensare respective.
(Pct. 10, subpct. 10.3. modificat prin HCA al BNM nr. 162 din 08.08.13, MO al RM nr. 182-185/23.08.13, art.1287)

10.4. În cazul în care pachetul cu ordine de plată aferente debitării directe sau ordinele de plată din pachet nu au fost respinse de către participantul plătitor în conformitate cu subpunctul 10.3. din prezentul Regulament, ordinele de plată respective se consideră acceptate de respectivul participant plătitor spre compensare în şi sunt executate în aceeaşi sesiune de compensare în care au fost primite.
(Pct. 10, subpct. 10.4. modificat prin HCA al BNM nr. 162 din 08.08.13, MO al RM nr. 182-185/23.08.13, art.1287)
(Pct. 10, subpct. 10.4. modificat prin HCA al BNM nr. 23 din 29.01.09, MO al RM nr. 49-50/06.03.09, art.205; în vigoare 01.06.09)

10.5. Participanţii pot utiliza ordinele de plată aferente debitării directe în cadrul sistemului CDN în cazul în care au adresat o solicitare în acest sens administratorului de sistem.
(Pct. 10, subpct. 10.5. modificat prin HCA al BNM nr. 162 din 08.08.13, MO al RM nr. 182-185/23.08.13, art.1287)

11. Informarea participanţilor

11.1. În scopul monitorizării activităţii în sistemul CDN participanţii dispun de posibilitatea obţinerii următoarei informaţii:
a) pachetele cu documente de plată acceptate, respinse de sistem;
b) poziţia netă;
c) valoarea fondurilor rezervate pentru acoperirea poziţiei nete debitare;
d) raportul privind rezultatele sesiunii de compensare.
(Pct. 11, subpct. 11.1. modificat prin HCA al BNM nr. 139 din 14.06.07, MO al RM nr. 94-97/06.07.07, art.429; în vigoare 01.11.07)
(Pct. 11, subpct. 11.1. modificat prin HCA al BNM nr. 316 din 30.11.06, MO al RM nr. 186-188/08.12.06, art.664)

11.2. Informaţia nominalizată la subpunctul 11.1. din prezentul Regulament este pusă la dispoziţia participanţilor prin intermediul mesajelor de sistem şi al facilităţilor de vizualizare interactivă ale sistemului.
(Pct. 11, subpct. 11.2. modificat prin HCA al BNM nr. 23 din 29.01.09, MO al RM nr. 49-50/06.03.09, art.205; în vigoare 01.06.09)
(Pct. 11, subpct. 11.2. modificat prin HCA al BNM nr. 139 din 14.06.07, MO al RM nr. 94-97/06.07.07, art.429;în vigoare 01.11.07)
(Pct. 11, subpct. 11.2. modificat prin HCA al BNM nr. 316 din 30.11.06, MO al RM nr. 186-188/08.12.06, art.664)

 

Capitolul III1
PROCEDURA APLICATĂ DE CĂTRE ADMINISTRATORUL SAPI ÎN CAZUL
INIŢIERII PROCESULUI DE INSOLVABILITATE AL PARTICIPANTULUI

11.1.1 Momentul intentării procedurii de insolvabilitate este stabilit de art.9 din Legea nr.183 din 22 iulie 2016.

11.1.2 Documentele de plată transmise spre procesare în SAPI anterior comunicării administratorului SAPI despre hotărîrea adoptată de intentare a procedurii de insolvabilitate se procesează în vederea decontării finale (definitive), conform prezentului regulament.

11.1.3 Documentele de plată transmise spre procesare după comunicarea administratorului SAPI despre hotărîrea adoptată de intentare a procedurii de insolvabilitate vor fi respinse de SAPI.
(Capitolul III1 inclus prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)

 

Capitolul IV
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

(Subpct. 12.1 exclus prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184 – 192/01.07.2016, art. 1151)

12.2. Pentru serviciile oferite în cadrul SAPI Banca Naţională a Moldovei va percepe comisioane de la participanţi conform „Tarifelor pentru plăţile procesate în SAPI” (anexa 4 la prezentul Regulament).

12.3. Fiecare participant va primi lunar un raport privind justificarea comisioanelor percepute de către BNM pentru serviciile oferite în cadrul SAPI.

12.4. Banca Naţională a Moldovei va percepe comisioane pentru serviciile oferite în cadrul SAPI în baza mandatului acordat de către participanţi în conformitate cu contractul privind participarea în SAPI.

12.5. În cazul apariţiei unor circumstanţe neprevăzute ce ţin de accesibilitatea canalelor de legătură ale reţelei transport date interbancare, participanţii pot prezenta mesaje de plată prin intermediul purtătorilor electronici în conformitate cu procedurile stabilite ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(Pct. 12, subpct. 12.5. modificat prin HCE al BNM nr. 118 din 04.05.17, MO al RM nr. 155-161/19.05.17 art. 933; în vigoare 19.07.17)
(Pct. 12, subpct. 12.5. modificat prin HCA al BNM nr. 228 din 27.09.12, MO nr. 222-227/26.10.12, art.1276; în vigoare 01.01.13)
(Pct. 12, subpct. 12.5. modificat prin HCA al BNM nr. 5 din 15.01.09, MO al RM nr. 7-9/20.01.09, art.16)
(Pct.12, subpct. 12.5. modificat prin HBN316 din 30.11.06, MO al RM nr. 186-188/08.12.06, art.664)

12.6. Participanţii trebuie să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării continuităţii proceselor de interacţiune cu SAPI în cazul situaţiilor de incident, conform procedurilor prevăzute în documentul tehnic. Banca Naţională cel puţin o dată pe an va efectua testarea capacităţii participanţilor la SAPI de a reacţiona în situaţiile de incident prevăzute în documentul tehnic, informînd în prealabil participanţii despre data efectuării testării în cauză.
(Pct. 12, subpct. 12.6. introdus prin HCA al BNM nr. 23 din 29.01.09, MO al RM nr. 49-50/06.03.09, art.205; în vigoare 01.06.09)  

 

Anexe:         DOC         PDF