• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Conform ultimei runde de prognoză, rata inflației medii anuale va constitui 3.7 și 4.7 la sută pentru anul 2018 și, respectiv, 2019.

Rata anuală a inflației, începând cu trimestrul IV 2017, se va diminua rapid și va reveni, începând cu trimestrul I 2018, în cadrul intervalului pentru două trimestre consecutive.

Rata anuală a inflației va continua să înregistreze un nivel înalt și în trimestrul III 2017, ulterior va coborî rapid spre limita inferioară a intervalului de variație al țintei.

Rata medie anuală a inflației pentru anii 2017 și 2018 va atinge nivelul de 6.8 la sută și, respectiv, de 5.1 la sută.

Proiecția ratei medii anuale a inflației IPC, conform rundei curente de prognoză, va avea o traiectorie ascendentă până în trimestrul III 2017, după care se va diminua și se va plasa în proximitatea țintei inflației. 

Rata anuală a inflației, pentru primele două trimestre de prognoză, se va plasa sub limita inferioară a intervalului de variație al țintei inflației. Ulterior, va reveni și se va menține în cadrul acestuia până în trimestrul II 2018. După care va coborî sub limita inferioară a intervalului de variație al țintei în trimestrul IV 2016, inflația va accelera și va înregistra nivelul maxim în trimestrul IV 2017. Ulterior, inflația va coborî până la sfârșitul perioadei de prognoză și se va situa sub interval, la nivelul de 3.2 la sută. Rata medie anuală a inflației va înregistra în anul curent nivelul de 6.3 la sută, iar în anul viitor nivelul de 4.6 la sută.

Rata medie anuală a inflației IPC, conform rundei curente de prognoză, va înregistra o tendință de diminuare până la sfârșitul anului 2016, după care va urma o stabilizare în jurul țintei de 5 la sută anual. În medie, inflația va atinge nivelul de 6.7 la sută în anul curent și de 4.4 la sută în anul viitor.

Rata medie anuală a inflației IPC va avea o tendință de diminuare până la sfârșitul anului 2016, spre ținta de 5 la sută anual. În medie, inflația va atinge nivelul de 7.0 la sută în anul curent și de 4.8 la sută în anul viitor.

Ritmul anual al IPC, conform proiecţiei curente, va înregistra nivelul de 10.1 la sută pentru anul 2016 și de 6.6 la sută în anul 2017.

Ritmul anual de creștere a IPC, conform proiecţiei curente, va înregistra nivelul de 9.7 la sută pentru anul 2015 și de 11.9 la sută în anul viitor

Ritmul anual al IPC, conform proiecţiei curente, va înregistra nivelul de 9.3 la sută pentru anul curent şi 11.6 la sută în anul 2016.

Ritmul anual al IPC, conform proiecţiei curente, va constitui 8.1 la sută în anul curent şi 6.4 la sută în anul 2016.

Conform rundei curente de prognoză, rata anuală a inflaţiei  va constitui 5.8 la sută pentru anul 2015 şi 6.1 la sută în anul 2016.

În trimestrul III, 2014, rata anuală a inflaţiei a constituit 5.1 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferioară celei din trimestrul precedent.

În trimestrul II, 2014 ritmul anual al inflaţiei a constituit 5.2 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale inferior celui din trimestrul precedent.

În trimestrul I, 2014, ritmul anual al inflaţiei a constituit 5.4 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale superior celui din trimestrul precedent.

Ritmul anual al inflaţiei a revenit în proximitatea ţintei inflaţiei şi a constituit 4.9 la sută în trimestrul IV, 2013, fiind cu 0.9 puncte procentuale superior celui din trimestrul III, 2013.

În trimestrul III, 2013, ritmul anual al inflației a constituit 4.0 la sută, fiind cu 1.2 puncte procentuale inferior celui din trimestrul precedent.

În trimestrul II, 2013, ritmul anual al inflației a constituit 5.2 la sută, fiind cu 0.8 puncte procentuale superior celui din trimestrul precedent. 

În trimestrul I, 2013 ritmul anual al inflației a constituit 4.4 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale superior celui din trimestrul precedent.

Vezi mai mult