• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 608;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Proiecția ratei medii anuale a inflației IPC, conform rundei curente de prognoză, va avea o traiectorie ascendentă până în trimestrul III 2017, după care se va diminua și se va plasa în proximitatea țintei inflației. 

Rata anuală a inflației, pentru primele două trimestre de prognoză, se va plasa sub limita inferioară a intervalului de variație al țintei inflației. Ulterior, va reveni și se va menține în cadrul acestuia până în trimestrul II 2018. După care va coborî sub limita inferioară a intervalului de variație al țintei în trimestrul IV 2016, inflația va accelera și va înregistra nivelul maxim în trimestrul IV 2017. Ulterior, inflația va coborî până la sfârșitul perioadei de prognoză și se va situa sub interval, la nivelul de 3.2 la sută. Rata medie anuală a inflației va înregistra în anul curent nivelul de 6.3 la sută, iar în anul viitor nivelul de 4.6 la sută.

Rata medie anuală a inflației IPC, conform rundei curente de prognoză, va înregistra o tendință de diminuare până la sfârșitul anului 2016, după care va urma o stabilizare în jurul țintei de 5 la sută anual. În medie, inflația va atinge nivelul de 6.7 la sută în anul curent și de 4.4 la sută în anul viitor.

Rata medie anuală a inflației IPC va avea o tendință de diminuare până la sfârșitul anului 2016, spre ținta de 5 la sută anual. În medie, inflația va atinge nivelul de 7.0 la sută în anul curent și de 4.8 la sută în anul viitor.

Ritmul anual al IPC, conform proiecţiei curente, va înregistra nivelul de 10.1 la sută pentru anul 2016 și de 6.6 la sută în anul 2017.

Ritmul anual de creștere a IPC, conform proiecţiei curente, va înregistra nivelul de 9.7 la sută pentru anul 2015 și de 11.9 la sută în anul viitor

Ritmul anual al IPC, conform proiecţiei curente, va înregistra nivelul de 9.3 la sută pentru anul curent şi 11.6 la sută în anul 2016.

Ritmul anual al IPC, conform proiecţiei curente, va constitui 8.1 la sută în anul curent şi 6.4 la sută în anul 2016.

Conform rundei curente de prognoză, rata anuală a inflaţiei  va constitui 5.8 la sută pentru anul 2015 şi 6.1 la sută în anul 2016.

În trimestrul III, 2014, rata anuală a inflaţiei a constituit 5.1 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferioară celei din trimestrul precedent.

În trimestrul II, 2014 ritmul anual al inflaţiei a constituit 5.2 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale inferior celui din trimestrul precedent.

În trimestrul I, 2014, ritmul anual al inflaţiei a constituit 5.4 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale superior celui din trimestrul precedent.

Ritmul anual al inflaţiei a revenit în proximitatea ţintei inflaţiei şi a constituit 4.9 la sută în trimestrul IV, 2013, fiind cu 0.9 puncte procentuale superior celui din trimestrul III, 2013.

În trimestrul III, 2013, ritmul anual al inflației a constituit 4.0 la sută, fiind cu 1.2 puncte procentuale inferior celui din trimestrul precedent.

În trimestrul II, 2013, ritmul anual al inflației a constituit 5.2 la sută, fiind cu 0.8 puncte procentuale superior celui din trimestrul precedent. 

În trimestrul I, 2013 ritmul anual al inflației a constituit 4.4 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale superior celui din trimestrul precedent.

În trimestrul IV, 2012, ritmul anual al inflației a constituit 3.9 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale inferior celui din trimestrul precedent.

Ritmul anual al inflației măsurate prin IPC a constituit 4.4 la sută în trimestrul III, 2012, inversându-și astfel traiectoria descendentă începută la sfârșitul anului precedent.

Regresul economiei mondiale a continuat să fie alimentat şi în trimestrul II, 2012 de criza datoriilor suverane din zona euro şi de incertitudinile de pe pieţele financiare.

Ritmul anual al inflaţiei măsurate prin IPC a constituit 6.2 la sută în trimestrul I, 2012 şi a continuat astfel traiectoria descendentă începută la sfârşitul anului precedent.

Vezi mai mult