• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.09.2020

Post vacant: Economist consultant (durată determinată) responsabil de raportare și deservire a operațiunilor valutare

Anunț repetat

 

Scopul funcției:

 • examinarea/verificarea materialelor, documentelor, rapoartelor elaborate de alţi colaboratori ai Direcției până a fi înaintate șefului-adjunct/șefului Direcției, conducerii Departamentului;
 • acordarea consultanței necesare pentru remodelarea proceselor de activitate ale Departamentului si a sistemului de control intern aferent;
 • executarea funcţiilor de bază a operatorului SWIFT în cadrul interfeţei SWIFTAlliance;
 • prelucrarea mesajelor SWIFT recepționate și a ordinelor de plata a clientelei BNM.

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experienţa în domeniul bancar nu mai puţin de 3 ani.
 • Cunoașterea prevederilor legislației financiar-bancare autohtone, în special, Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară și Legea nr.171/2012 privind piața de capital;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, Intranet;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat. Cunoaşterea unei alte limbi străine reprezintă un avantaj;
 • Cunoaşterea principiilor de funcţionare a sistemului SWIFT, standardelor SWIFT şi lucrului cu web-platforma SWIFT constituie un avantaj;
 • Alte abilități și atitudini: de analiză, de sinteză, de planificare, de elaborare a documentelor, de exprimare verbală şi în scris, de monitorizare, capacitate de organizare şi coordonare, sesizare a detaliilor, consultare, prezentare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

 

Principalele atribuții:

 1. La indicaţia şefului-adjunct/șefului Direcției examinează materialele şi documentele, elaborate (întocmite) de alţi colaboratori ai Direcției până a fi înaintate șefului-adjunct/șefului Direcției, conducerii Departamentului;
 2. Executarea funcţiilor de bază a operatorului SWIFT în cadrul interfeţei SWIFTAlliance, inclusiv: analiza şi prelucrarea mesajelor SWIFT primite; crearea, verificarea, modificarea (la necesitate) și expedierea mesajelor SWIFT;
 3. Prelucrarea ordinelor de plată în valută străină întocmite de către clienţi şi a facturilor privind plăţile aferente cheltuielilor operaţionale ale BNM în valută străină;
 4. Perfectarea rapoartelor privind dobânda calculată, amortizarea scontului/primei şi reevaluarea valorilor mobiliare în valută străină ale nerezidenţilor
 5. Perfectarea rapoartelor privind dobânzile calculate la creditele primite de la Fondul Monetar Internaţional;
 6. Verificarea corectitudinii calculării dobînzii la obligațiunile de stat transmise de către MF, Operaţiunile Repo şi Reverse Repo iniţiate de BNM şi calculelor scontului pentru operaţiunile de reemisiune ale VMS în portofoliul BNM şi de emitere a CBN;
 7. Efectuarea la necesitate a investigărilor aferente plaţilor în valută;
 8. Verificarea şi autorizarea în SIEC Va-Bank a datelor bancare din mesajele SWIFT recepţionate de la băncile corespondente ale BNM, facturile BNM și din ordinele de plată în valută străină întocmite de către clienți.

 

Termen-limită:

 • 30 septembrie 2020

 

Recomandăm să consultaţi bibliografia propusă înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie:

 • Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;
 • Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor;
 • Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;
 • Legea nr.171/2012 privind piața de capital.

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și