• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.11.2019

Post vacant: Economist coordonator responsabil de analiză și supraveghere macroprudențială

Anunț nou

 

Obiectivele direcției:

 • asigurarea implementării unei politici macroprudențiale a BNM în scopul prevenirii sau diminuării efectelor riscurilor sistemice la adresa stabilității sistemului financiar național pentru componentele aflate sub controlul direct sau în sfera competențelor Băncii Naționale;
 • asigurarea elaborării unor analize complexe, care vor constitui un suport pentru luarea deciziilor de politică macroprudențială;
 • înaintarea propunerilor de atenuare a efectelor riscurilor sistemice identificate și a unor posibile soluții de acțiune în situații de incertitudine inclusiv de tipul recomandărilor și avertizărilor pentru componentele aflate sub controlul direct sau în sfera competențelor BNM.

 

Scopul postului:

 • Analiza sistemului financiar, ai indicatorilor solidității financiare, a nivelurilor de risc în activitatea băncilor precum și elaborarea metodelor de identificare a instabilităților caracteristice sistemului financiar cu scopul de asigurare a stabilității financiare.

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii universitare în domeniul economic, statistic sau matematici aplicate cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență de minim 1 an în domeniul financiar-bancar
 • Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară și stabilitate financiară din Republica Moldova;
 • Cunoștințe de bază în domeniile: teoria economică, teoria statistică, econometrie;
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 • Cunoștințe ale actelor normative oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei ce țin de supravegherea bancară;
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel avansat.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experiență în realizarea de analize macroeconomice și/sau financiare;
 • Cunoașterea cadrului macroprudențial internațional;
 • Cunoștințe de utilizare a unor pachete de programe statistice (EViews, R, Stata etc.) sau programe de calcul numeric (Matlab).

Competente comportamentale:

 • Orientare către performanță;
 • Comunicare eficientă;
 • Cooperare;
 • Integritate organizațională;
 • Gândire conceptuală;
 • Abilități de analiză și cercetare;
 • Spirit de creativitate și inițiativă.

 

Principalele atribuții:

 1. Participă la elaborarea studiilor și metodologiilor întru monitorizarea stabilității financiare a sectorului bancar;
 2. Participă la identificarea, monitorizarea și evaluarea riscurilor sistemice provenind din alte sectoare ale economiei;
 3. Analizează evoluția principalilor indicatori financiari care caracterizează sectorul bancar pentru identificarea potențialelor surse de risc sistemic;
 4. Desfășoară activități aferente colaborării cu organele de supraveghere autohtone și a altor state în vederea asigurării stabilității financiare;
 5. Efectuează testări la stres pentru sectorul bancar cu privire la diverse forme ale riscurilor.

 

Termen-limită:

 • 12 decembrie 2019.

 

Recomandăm să consultaţi bibliografia propusă înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie:

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Legea privind activitatea băncilor, nr.202 din 06 octombrie 2017;
 • Legea cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, nr.209 din 12.10.2018;
 • Banca Centrală Europeană – „Un ghid rapid privind politicile macroprudențiale”;
 • Comitetul European pentru Risc Sistemic – Misiune și Recomandări;
 • Manuale de teorie economică, macroeconomie, statistică, econometrie.

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și