• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.09.2020

Post vacant: Economist principal responsabil de cercetări, analize, publicaţii

Anunț repetat

 

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii şi calificări:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil în domeniul statisticii sau informaticii economice);
 • Experiența de lucru în statistică, economie de minimum 1 an;
 • Abilități bune de analiză statistică. Utilizator avansat al registrelor de calcul şi bazelor de date. Cunoașterea SQL va constitui un avantaj;
 • Capacitate de prelucrarea a volumelor mari de informație;
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;
 • Cunoașterea generală a principiilor și practicilor statistice, a sistemului statistic național, a conturilor internaționale;
 • Cunoașterea limbii de stat și limbii engleze la un nivel cel puțin B1.


2) Competențe comportamentale

 • Capacitate de a lucra independent, sub presiunea  termenelor limită;
 • Acuratețe în calcule;
 • Amabilitate, adaptabilitate, capacitatea de a lucra în echipă și într-un mediu divers.

Nu sunt obligatorii, dar constituie avantaj următoarele calificări:

 • Studii de masterat;
 • Experiența de lucru într-o instituție financiară, sau în domeniul macroeconomiei;
 • Cunoştinţele în domeniul BigData;
 • Cunoştinţele în domeniul macroeconomiei;
 • Posedarea tehnicilor de modelare, prognoză.

 

Principalele atribuții:

 1. Colectează, verifică şi analizează datele primare, ce ţin de  (1) veniturile primare din investiţii (investiții directe, de portofoliu, alte investiţii, venituri aferente activelor oficiale de rezervă), (2)  alte venituri primare (impozite pe producție și pe import, subsidii și renta) și (3) serviciile de intermediere financiară indirect măsurate.
 2. Elaborează estimări;
 3. Participă la compilarea statisticii sectorului extern;
 4. Participă la revizuirea formularelor statistice de colectare a datelor şi elaborare a unor noi formulare, precum şi executarea cercetărilor în teren;
 5. Participă la dezvoltarea sistemului informaţional de colectare şi producere a statisticii balanţei de plăţi a statului;
 6. Participă la procesul de control intern al calităţii datelor.

 

Termen-limită:

 • 30 septembrie 2020.

 

Recomandăm insistent consultarea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la interviu:

Bibliografia recomandată:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;
 3. Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene din 11.03.2009;
 4. Codul de bune practici al statisticilor europene, ediția din 28.09.2011;
 5. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;
 6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.

 

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

 1. Test practic la calculator în privința cunoștințelor tehnice;
 2. Test scris de analiză a statisticii sectorului extern și de limbă engleză;
 3. Interviu profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde criteriilor referitoare la cunoştinţele de specialitate, aptitudinile profesionale și competențele comportamentale.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau depuneți CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și