• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.12.2019

Post vacant: Economist principal responsabil dezvoltarea cadrului normativ în domeniul raportării

Anunț repetat

 

Atribuțiile Direcției gestionarea și dezvoltarea procesului de raportare, Departamentul raportări și statistică:

 • Gestionarea curentă a procesului de raportare de către entitățile raportoare către BNM, și gestionarea și dezvoltarea continuă a cadrului normativ aferente procesului de raportare către BNM

 

Obiectivul postului:

 • Participarea la procesul de elaborare și actualizare a actelor normative BNM aferente domeniului de raportare.

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul finanțelor, economic, statistic sau juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență de minim 1 an în domeniul financiar-bancar, lucrul cu actele normative (elaborare, coordonare, avizare);
 • Cunoștințe generale ale legislației bancare, în special a cadrului normativ în vigoare aplicabil procesului de raportare către BNM;
 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea cel puțin medie a aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel – citire și înțelegere, în special a actelor normative;
 • Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 • Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Cunoașterea legislației bancare, în special aferent domeniului de raportare către BNM;
 • Cunoștințe generale aferente cadrelor de reglementare aplicabile în UE, în special FINREP, COREP;
 • Cunoașterea cadrului normativ aferent procesului de elaborare acte normative, în special Legea nr. 100/2017 privind actele normative.

 

Principalele atribuții:

 1. Participarea la elaborarea și actualizarea actelor normative BNM aferente domeniului de raportare;
 2. Urmărirea continuă a dezvoltării cadrului normativ aferent domeniului de raportare UE;
 3. Conlucrarea cu subdiviziunile BNM și entitățile raportoare în procesul de elaborare și coordonare proiectelor actelor normative aferente domeniului de raportare către BNM.

 

Recomandăm să consultați bibliografia înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie recomandată:

 

Termen-limită:

- 24 decembrie 2019.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate prin email doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.
 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și