• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.09.2020

Post vacant: Expert principal (pe durată determinată), cu funcția de gestiune proiecte și programe

Anunț repetat

 

Scopul general al postului:

 • Participarea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de programe și proiecte, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

 

Principalele atribuții ale expertului principal:

 1. Participă la implementarea și dezvoltarea guvernanței programelor și proiectelor BNM prin coordonarea procesului de inițiere, derulare și închidere a acestora, și anume:
   - elaborarea și comunicarea cadrului normativ și metodologic aferent gestiunii proiectelor și programelor în BNM conform metodologiilor internaționale și bunelor practici în domeniu;
   - coordonarea procesului de management al proiectelor și programelor, nemijlocit coordonarea procesului de inițiere, derulare și închidere a acestora;
   - oferirea asistenței și suportului metodologic pentru managerii de proiecte;
   - participarea în procesul de asigurare a calității gestiunii proiectelor și programelor BNM;
   - participarea la implementarea și dezvoltarea sistemului informatic de gestiune programe și proiecte;
   - formarea și evidența portofoliului de proiecte și programe BNM;
   - monitorizarea și raportarea complexă și individuală aferentă proiectelor și programelor.
 2. Studiază continuu standardele și bunele practici de gestiune programe și proiecte și înaintează propuneri de implementare în cadrul BNM;
 3. Examinează practicile în domeniul gestiunii proiectelor și programelor în alte bănci centrale pentru posibilitatea generalizării rezultatelor şi metodelor de lucru şi utilizarea lor în activitatea curentă;
 4. Efectuează transferul de cunoștințe către salariații responsabili din alte subdiviziuni.

 

Cerințe față de candidați:

 • Studii economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare.
 • Experiență de muncă în domeniul economic nu mai puțin de 2 ani (experienţa în domeniul gestiunii proiectelor va constitui un avantaj).
 • Posedarea cunoștințelor elementare aferente standardelor și/sau bunelor practici, metodologiilor, instrumentelor și tehnicilor de planificare, gestiune și control al proiectelor și programelor;
 • Cunoaşterea fluentă a limbii române.
 • Cunoaşterea limbii engleze la un nivel avansat.
 • Cunoașterea computerului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor Word, Excel, Power Point (cunoașterea avansată a MS Project și Share Point va constitui un avantaj).

Abilități:

 • organizatorice, de planificare, de a conduce activitatea în echipă, negociere, comunicare eficientă;
 • gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 • gândire procesuală și globală;
 • capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere;
 • capacități de analiză şi formulare a concluziilor, luare a deciziilor..

Atitudini: receptivitate la idei noi, conduită morală şi profesională înaltă, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

 

Termen-limită:

 • 12 octombrie 2020.

 

Recomandăm să consultaţi bibliografia propusă înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie:

 • Legea cu privire la BNM nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Planul strategic al BNM;
 • Metodologii și instrumente utilizate în gestiunea proceselor.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și