• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.09.2020

Post vacant: Expert principal responsabil de organizare gestiune riscuri operaționale

Anunț repetat

 

Scopul postului

 • Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii Băncii Naționale a Moldovei (BNM) sub aspect de organizare gestiune riscuri.

 

Principalele atribuții

 1. Efectuează organizarea și coordonarea procesului de gestiune a riscurilor operaționale în activitatea BNM, prin participarea la:
    - dezvoltarea cadrului intern metodologic de gestiune a riscurilor operaționale aferente proceselor de activitate ale BNM;
    - organizarea și participarea la ședințele subdiviziunilor de autoevaluare a riscurilor operaționale pe procese: identificarea, evaluarea, definirea procedurilor de control pentru gestiunea riscurilor identificate;
    - acordarea suportului metodologic subdiviziunilor BNM aferent procesului de gestiune a riscurilor operaționale;
    - coordonarea matricelor/fișelor de risc operațional la nivel de procese BNM;
    - formarea și administrarea matricei generale a riscurilor operaționale ale BNM,
    - elaborarea și administrarea profilului de risc operațional al băncii;
    - raportarea consolidată la nivel de bancă aferent gestiunii riscurilor operaționale;
    - dezvoltarea și administrarea mecanismului de gestiune integrată a riscurilor;
    - dezvoltarea cadrului integrat aferent sistemului de control intern al BNM;
    - scanarea (evaluarea) riscului și a sistemului de control intern la nivel BNM;
    - monitorizarea continuă a incidentelor produse în BNM, cu evaluarea necesității de consolidare a sistemului de gestiune a riscurilor operaționale aferente;
 2. Studiază continuu standardele și bunele practici de gestiune riscuri, sistem de control intern și înaintează propuneri de implementare în cadrul BNM;
 3. Îndeplinește sarcini ce țin de colaborarea cu instituțiile internaționale de profil;
 4. Efectuează transferul de cunoștințe către salariații responsabili din alte subdiviziuni.

 

Cerinţe faţă de candidaţi

 • Studii superioare în domeniu economic sau administrativ, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență în domeniul economic sau administrativ nu mai puțin de 1 an (experienţa în domeniul financiar-bancar va constitui un avantaj);
 • Posedarea cunoștințelor aferente instrumentelor de gestiune a riscurilor, cunoașterea standardelor și/sau bunelor practici va fi considerată un avantaj;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române și cunoașterea limbii engleze.

Abilități

 • organizatorice, de planificare, negociere, comunicare eficientă, lucru în echipă;
 • gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 • gândire procesuală și globală;
 • capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere;
 • capacitatea de analiză şi formulare a concluziilor, luare a deciziilor.

Atitudini: receptivitate la idei noi, conduită morală şi profesională înaltă, spirit de inițiativă, de echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

 

Termen-limită

 • 30 septembrie 2020.

 

Recomandăm studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie recomandată

 1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei;
 2. Metodologii și instrumente utilizate în gestiunea riscurilor și sistemului de control intern;
 3. Bunele practici în gestiunea riscurilor și sistemului de control intern (COSO, ISO, BASEL ș.a).

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și