• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.10.2019

Post vacant: Jurisconsult principal (durată determinată) responsabil de avizare juridică și contencios

Anunț nou

 

Cerințe minime

 1. studii superioare în drept, cu media generală pe anii de studii de cel puţin 8,5;
 2. experienţă profesională în domeniul juridic de cel puțin 2 ani;
 3. cunoaşterea dreptului material și procesual civil, a regulilor de interpretare a actelor normative şi de avizare/emitere a actelor cu caracter individual;
 4. cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor Word şi Power Point;
 5. cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat (citit/scris/vorbit);
 6. abilități de comunicare, argumentare, de analiză şi sinteză, abilități în întocmirea actelor juridice (avize, răspunsuri la petiţii, acte procesuale de judecată etc.), capacitate de lucru în echipă, responsabilitate, corectitudine.

 

Principalele atribuții

 1. examinarea si avizarea, sub aspectul legalităţii, a actelor emise de Banca Naţională în domeniul licențierii, supravegherii, rezoluției bancare, valutare şi de plăţi;
 2. acordarea asistenței juridice subdiviziunilor Băncii Naţionale și emiterea opiniilor juridice;
 3. examinarea cererilor, sesizărilor şi contestaţiilor adresate Băncii Naţionale;
 4. întocmirea și examinarea actelor juridice legate de litigiile de contencios administrativ şi de drept comun şi îndeplinirea actelor de reprezentare a intereselor Băncii Naționale în instanțele de judecată.

 

Termen-limită

- 16 noiembrie 2019.

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Candidaţii selectaţi de BNM vor fi invitaţi pentru participare la probele scrisă şi verbală, care vor include, în principal, subiecte din domeniul activităţii bancare, dreptului administrativ, civil, corporativ.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Bibliografia recomandată:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995
 • Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017
 • Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.2032 din 03.10.2016
 • Codul administrativ al RM nr.116 din 19.07.2018
 • Codul civil al RM nr.1107 din 06.06.2003
 • Legea privind societăţile pe acţiuni din nr. 62-XIII din 02.04.1997
 • Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11.05.2000
 • Codul de procedură civilă al RM nr.225-XV din 30.05.2003

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).