• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.05.2019

Statistici privind sistemul de plăți, trimestrul I 2019Prezentarea sumară a statisticii utilizării instrumentelor de plată, sistemelor de deservire bancară la distanță și sistemului automatizat de plăți interbancare.

 

Transferul de credit

Tabelul cuprinde toate operațiunile de transfer de credit (inclusiv transferul de credit programat și cel la o dată viitoare a plății) efectuate în moneda națională de către clienții prestatorilor de servicii de plată. Raportul nu include transferurile de credit inițiate și efectuate de prestatorii de servicii de plată în nume și pe cont propriu.

 

Perioada
tr. I/2019

A

1

1. Numărul operațiunilor de transfer de credit
Inclusiv:

4 522 275

1.1 operațiuni inițiate pe suport hârtie

1 312 522

1.2 operațiuni inițiate prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță

3 209 753

2. Valoarea operațiunilor de transfer de credit, mii lei
Inclusiv:

110 221 414,1

2.1 operațiuni inițiate pe suport hârtie

37 552 603,6

2.2 operațiuni inițiate prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță

72 668 810,5

 

Debitarea directă

Tabelul cuprinde operațiunile de debitare directă (raportate în contextul Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, HCA al BNM nr. 211 din 23.10.2014) efectuate în moneda națională.

 

Perioada
tr. I/2019

A

1

1. Numărul operațiunilor de debitare directă

29 377

2. Valoarea operațiunilor de debitare directă,
mii lei

15 977,5

3. Numărul plătitorilor

4 438

 

Sistemele automatizate de deservire la distanță

Tabelul cuprinde operațiunile de plată în moneda națională și în valută efectuate de utilizatori prin intermediul diferitelor tipuri de sisteme automatizate de deservire la distanță definite conform Regulamentului privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, HCE al BNM nr. 62 din 09.03.2017.

 

Perioada
tr. I/2019

A

1

1. Numărul operațiunilor

            4 633 600

2. Valoarea operațiuni, mii lei

120 326 552,5

3. Numărul deținătorilor înregistrați

1 055 100

4. Numărul deținătorilor activi

256 289

 

Cardurile de plată

Tabelul cuprinde plățile fără numerar cu carduri de plată, emise în Republica Moldova.

 

Perioada
tr. I/2019

A

1

1. Numărul plăților fără numerar cu carduri, emise în RM
Inclusiv:

11 035 047

1.1 operațiuni cu cardurile de debit

10 592 669

1.2 operațiuni cu cardurile de credit

442 378

2. Valoarea plăților fără numerar cu carduri, emise în RM, mii lei
Inclusiv:

3 792 793,7

 

2.1 operațiuni cu cardurile de debit

3 598 676,8

2.2 operațiuni cu cardurile de credit

194 116,9

 

Sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI)

 

 

Perioada
tr. I/2019

A

1

Numărul participanților la SAPI

18

Disponibilitatea SAPI pentru participanți, %

100,0

1. Numărul plăților decontate prin intermediul SAPI, mii plăți
Inclusiv:

3 101,1

1.1 SDBTR (sistemul de decontare pe bază brută în timp real)

283,6

1.2 SCDN (sistemul de compensare cu decontare pe bază netă)

2 817,5

2. Valoarea plăților decontate prin intermediul SAPI, mii lei
Inclusiv:

288 452 997,2

 

1.1 SDBTR (sistemul de decontare pe bază brută în timp real)

274 683 958,0

1.2 SCDN (sistemul de compensare cu decontare pe bază netă)

13 769 039,2

1. SDBTR - sistemul de decontare pe bază brută în timp real, destinat prelucrării plăților urgente și de mare valoare; SCDN - sistemul de compensare cu decontare pe bază netă, destinat procesării plăților de mică valoare.
2. În tabel sunt reflectate transferurile inițiate de către participanți în numele clienților și transferurile inițiate de către participanți în nume și pe cont propriu către buget sau clienții altor participanți.

 

Statistică: Indicatorii activităţii în cadrul sistemului de plăţi cu cardurile de plată din Republica Moldova