• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.08.2019

Comunicat privind statistica sistemului de plăți în trimestrul II 2019Prezentarea sumară a statisticii utilizării instrumentelor de plată, sistemelor automatizate de deservire la distanță și sistemului automatizat de plăți interbancare.

 

TRANSFERUL DE CREDIT

Tabelul cuprinde toate operațiunile de transfer de credit (inclusiv transferul de credit programat și cel la o dată viitoare a plății) efectuate în moneda națională de către clienții prestatorilor de servicii de plată. Raportul nu include transferurile de credit inițiate și efectuate de prestatorii de servicii de plată în nume și pe cont propriu.

 

Perioada
tr. II/2019

A

1

1. Numărul operațiunilor de transfer de credit

Inclusiv:

4 916 093

1.1 operațiuni inițiate pe suport hârtie

1 444 623

1.2 operațiuni inițiate prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță

3 471 470

2. Valoarea operațiunilor de transfer de credit, mii lei

Inclusiv:

124 519 118,6

2.1 operațiuni inițiate pe suport hârtie

45 685 225,1

2.2 operațiuni inițiate prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță

78 833 893,5

 

DEBITAREA DIRECTĂ

Tabelul cuprinde operațiunile de debitare directă (raportate în contextul Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, HCA al BNM nr. 211 din 23.10.2014) efectuate în moneda națională.

 

Perioada
tr. II/2019

A

1

1. Numărul operațiunilor de debitare directă

30 688

2. Valoarea operațiunilor de debitare directă,

    mii lei

13 482,6

3. Numărul plătitorilor

5 375

 

SISTEMELE AUTOMATIZATE DE DESERVIRE LA DISTANȚĂ

Tabelul cuprinde operațiunile de plată în moneda națională și în valută efectuate de utilizatori prin intermediul diferitelor tipuri de sisteme automatizate de deservire la distanță definite conform Regulamentului privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, HCE al BNM nr. 62 din 09.03.2017.

 

Perioada
tr. II/2019

A

1

1. Numărul operațiunilor

            5 287 591

2. Valoarea operațiuni, mii lei

146 343 166,6

3. Numărul deținătorilor înregistrați

1 284 224

4. Numărul deținătorilor activi

335 363

 

CARDURILE DE PLATĂ

Tabelul cuprinde plățile fără numerar cu carduri de plată, emise în Republica Moldova.

 

Perioada
tr. II/2019

A

1

1. Numărul plăților fără numerar cu carduri, emise în RM

Inclusiv:

12 030 045

1.1 operațiuni cu cardurile de debit

11 547 041

1.2 operațiuni cu cardurile de credit

483 004

2. Valoarea plăților fără numerar cu carduri, emise în RM, mii lei

Inclusiv:

4 069 397,4

2.1 operațiuni cu cardurile de debit

3 857 004,2

2.2 operațiuni cu cardurile de credit

212 393,2

 

SISTEMUL AUTOMATIZAT DE PLĂȚI INTERBANCARE (SAPI)

 

Perioada
tr. II/2019

A

1

Numărul participanților la SAPI

17

Disponibilitatea SAPI pentru participanți, %

100,0

1. Numărul plăților decontate prin intermediul SAPI, mii plăți

 

Inclusiv:

3 414,9

1.1 SDBTR (sistemul de decontare pe bază brută în timp real)

345,7

1.2 SCDN (sistemul de compensare cu decontare pe bază netă)

3 069,2

2. Valoarea plăților decontate prin intermediul SAPI, mii lei

 

Inclusiv:

247 440 565,2

1.1 SDBTR (sistemul de decontare pe bază brută în timp real)

231 477 839,8

1.2 SCDN (sistemul de compensare cu decontare pe bază netă)

15 962 725,4

1. SDBTR - sistemul de decontare pe bază brută în timp real, destinat prelucrării plăților urgente și de mare valoare; SCDN - sistemul de compensare cu decontare pe bază netă, destinat procesării plăților de mică valoare.
2. În tabel sunt reflectate transferurile inițiate de către participanți în numele clienților și transferurile inițiate de către participanți în nume și pe cont propriu către buget sau clienții altor participanți.

 

Statistică: Indicatorii activităţii în cadrul sistemului de plăţi cu cardurile de plată din Republica Moldova

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).