• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.11.2016

Statistici privind sistemul de plăți, trimestrul III 2016Prezentarea sumară a statisticii utilizării instrumentelor de plată, sistemelor de deservire bancară la distanță și sistemului automatizat de plăți interbancare.

 

Transferul de credit

Tabelul cuprinde toate operațiunile de transfer de credit (inclusiv transferul de credit programat și cel la o dată viitoare a plății) efectuate în moneda națională de către clienții prestatorilor de servicii de plată. Raportul nu include transferurile de credit inițiate și efectuate de prestatorii de servicii de plată în nume și pe cont propriu

 

Perioada
tr. 3/2016

A

1

1. Numărul operațiunilor de transfer de credit

Inclusiv:

3,678,909

1.1 operațiuni inițiate pe suport hârtie

1,310,507

1.2 operațiuni inițiate prin intermediul sistemelor de deservire bancară la distanță

2,368,402

2. Valoarea operațiunilor de transfer de credit, mii lei

Inclusiv:

109,752,943.85

2.1 operațiuni inițiate pe suport hârtie

39,451,035.76

2.2 operațiuni inițiate prin intermediul sistemelor de deservire bancară la distanță

70,301,908.09

 

Debitarea directă

Tabelul cuprinde operațiunile de debitare directă (raportate în contextul Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, HCA al BNM nr. 211 din 23.10.2014) efectuate în moneda națională.

 

Perioada
tr. 3/2016

A

1

1. Numărul operațiunilor de debitare directă

13,181

2. Valoarea operațiunilor de debitare directă, mii lei

4,524.63

3. Numărul plătitorilor

2,451

 

Sistemele de deservire bancară la distanță

Tabelul cuprinde operațiunile de plată în moneda națională și în valută efectuate de utilizatori prin intermediul diferitelor tipuri de sisteme de deservire bancară la distanță definite conform Regulamentului privind utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanță, HCA al BNM nr. 376 din 15.12.2005

 

Perioada

tr. 3/2016

A

1

1. Numărul operațiunilor

2,857,650

2. Valoarea operațiuni, mii lei

93,408,130.61

3. Numărul deținătorilor înregistrați

413,296

4. Numărul deținătorilor activi

92,944

 

Cardurile de plată

Tabelul cuprinde plățile fără numerar cu carduri de plată, emise în Republica Moldova.

 

Perioada
tr. 3/2016

A

1

1. Numărul plăților fără numerar cu carduri, emise în RM

Inclusiv:

3,663,981

1.1 operațiuni cu cardurile de debit

3,442,552

1.2 operațiuni cu cardurile de credit

221,429

2. Valoarea plăților fără numerar cu carduri, emise în RM, mii lei

Inclusiv:

1,684,449.12

2.1 operațiuni cu cardurile de debit

1,559,679.70

2.2 operațiuni cu cardurile de credit

124,769.42

 

Sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI)

 

Perioada
tr.3/2016

A

1

Numărul participanților la SAPI

18

Disponibilitatea SAPI pentru participanți, %

99.95

1. Numărul plăților decontate prin intermediul SAPI, mii plăți

 

Inclusiv:

3,026.2

 

1. SDBTR - sistemul de decontare pe bază brută în timp real, destinat prelucrării plăților urgente și de mare valoare; SCDN - sistemul de compensare cu decontare pe bază netă, destinat procesării plăților de mică valoare.

2. În tabel sînt reflectate transferurile inițiate de către participanți în numele clienților și transferurile inițiate de către participanți în nume și pe cont propriu către buget sau clienții altor participanți.

 

Statistică: Indicatorii activităţii în cadrul sistemului de plăţi cu cardurile de plată din Republica Moldova