Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Conform datelor preliminare, poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, a constituit -5 686,98 mil. USD (sau -39,7 la sută raportat la PIB), soldul net debitor aprofundându-se față de sfârșitul anului 2021 cu 9,0 la sută.

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova și-a continuat tendința perioadelor precedente, înregistrând un sold net debitor de 5,956.69 mil. USD, în creștere cu 7.3 la sută față de cel înregistrat la finele anului 2015. 

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova și-a continuat tendința din perioadele precedente, soldul debitor constituind 5,654.17 mil. USD, în creștere cu 1.0 la sută față de cel înregistrat la finele anului 2014.

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova și-a continuat tendința perioadelor precedente, înregistrând un sold net debitor de 5,805.60 mil. USD, în creștere cu 0.9 la sută față de cel înregistrat la finele trimestrului I 2016. 

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova la 31.03.2016 a rămas net debitoare şi a constituit -5,831.37 mil. USD, soldul negativ majorându-se față de sfârşitul anului 2015 cu 2.1 la sută.

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova a înregistrat la 31.12.2015 un sold debitor în valoare de  5,713.43 mil. USD, în creștere cu 2.1 la sută față de sfârșitul anului 2014.

Poziţia investiţională internaţională a înregistrat la 31.12.2014 un sold debitor în valoare de  5,598.52 mil. USD.

Poziţia investiţională internaţională a înregistrat la 30.06.2015 un sold debitor în valoare de  5,628.59 mil. USD.

Poziţia investiţională internaţională a înregistrat la 31.12.2014 un sold debitor în valoare de -5,624.29 mil. USD.

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova a înregistrat un sold debitor de 5,423.63 mil. USD.

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova şi-a continuat trendul din perioadele precedente, soldul debitor al acesteia majorându-se până la 5,423.25 mil. USD.

Poziţia investiţională internaţională a ţării la sfârşitul trimestrului I 2014 a rămas net debitoare,  majorându-se până la 5,482.43 mil. USD.

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova  şi-a continuat  evoluția descendentă  din perioadele precedente, soldul debitor al acesteia majorându-se până la 5,326.64 mil. USD.

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova la sfârşitul anului 2013 a rămas net debitoare, majorându-se până la 5,368.70 mil. USD.