• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 608;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Rata inflației

Ritmul anual al inflaţiei în luna octombrie 2016 a constituit 2.5 la sută.

Ultima rundă de prognoză plasează rata inflației medii anuale pentru anii 2016 și 2017 la nivelul de 6.3 la sută și, respectiv, 4.6 la sută.

Ratele de schimb (curs valutar)

 • USD 20.2546
 • EUR 21.5660
 • UAH 0.7797
 • RON 4.7786
 • RUB 0.3149
1 USD = 20.2546 MDL
Sorry, there are no data

BNM nu poartă nicio obligaţiune să execute tranzacţiile bancare în valuta străină folosind aceste rate de schimb. Ratele oficiale de schimb sunt stabilite şi folosite numai pentru evidenţa contabilă. Citeşte mai mult...

Ratele dobânzilor

27.10.2016 - până astăzi
 • Rata de bază9.00%
 • Depozite overnight6.00%
 • Credite overnight12.00%

Rata de bază se aprobă în calitate de rată de referinţă pentru principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt. Facilitatea de depozit şi facilitatea de creditare se înscriu într-un coridor simetric de ±3 p.p. faţă de rata de bază.

Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 9.0 la sută anual.

Rata medie anuală a inflației va înregistra în anul curent nivelul de 6.3 la sută, iar în anul viitor nivelul de 4.6 la sută.

Acest chestionar este actual datorită interesului sporit față de statistica sectorului extern.

Calendar de diseminare a datelor

07.12.2016

Băncile licențiate din RM

Bancile licențiatea dispun de independenţă juridică, operaţională, financiară şi administrativă faţă de orice persoană, inclusiv faţă de Banca Naţională, de Guvern şi de alte autorităţi ale administraţiei publice, dacă legislaţia nu prevede altfel. Banca Națională le licențiază, supraveghează și reglementează activitatea.

Conturile internaţionale ale Republicii Moldova includ balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională și datoria externă brută, a căror elaborare este o funcţie de bază a Băncii Naţionale a Moldovei (conform Legii  nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 „Cu privire la Banca Naţională a Moldovei”).

În luna octombrie 2016, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 98.15 mil. USD (în creștere cu 1.1 la sută față de octombrie 2015)

Lichidatorii celor trei bănci au întreprins mai multe măsuri aferente recuperării creditelor. Urmare acțiunilor înaintate de către lichidatori, în prezent în instanțele de judecată se examinează 269 dosare pentru recuperarea mijloacelor, în sumă totală de 4,186,073.6 mii lei.

Investigația a identificat săvârșirea unor infracțiuni de delapidare în valoare de aproximativ 600 milioane de dolari SUA. Pe parcursul următoarelor luni, compania Kroll va continua în mod regulat să furnizeze informații actualizate Băncii Naționale a Moldovei.  Este important de a păstra confidențialitatea următoarei etape de investigație pentru a maximiza șansele de recuperare.

În temeiul art.11 alin.(31) din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Banca Naţională aduce la cunoştinţă domnilor Golovcenco Serghei și Murashkin Artur că Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naţionale nr.278 din 20.10.2016 este disponibilă la sediul Băncii Naţionale (bd. Grigore Vieru 1, mun. Chişinău)..

În luna octombrie 2016, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 93.6 la sută, comparativ cu 130.3 la sută în luna septembrie 2016.

Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice.

Prețul la metalele prețioase

 • XAU 762.9791
 • XAG 10.6471
Sorry, there are no prices.

Preţurile la aur şi argint reprezintă preţurile exprimate în lei moldoveneşti al unui gram de aur fin şi al unui gram de argint fin. Citeşte mai mult


Completarea chestionarului are loc în baza benevolă şi anonimă lunar şi / sau trimestrial.

Chestionarul utilizatorului de date statistice ale sectorului extern este elaborat pentru a afla viziunea utilizatorilor din diferite sfere de activitate asupra calității informațiilor publicate pe pagina-web, modului de prezentare, frecvenței apariției, gradului de detaliere şi de comoditate în procesul de căutare şi vizualizare.

Vă îndemnăm să vă expuneți opinia referitoare la datele statistice şi comunicatele despre statistica sectorului extern publicate pe pagina web, astfel încât să putem adapta informația necesităților dvs, în limita competențelor instituției.

Completarea chestionarului are loc în baza benevolă şi anonimă. Durata estimată: 5 minute (11 întrebări).

Inițiere >

Vezi mai mult