Rss

A A A
 • Carieră:
  +373 22 409274

 • Achiziții:
  +373 22 409 348

 • Contactați-ne în fiecare zi lucrătoare, între orele 8:15 – 11:45 și 12:30 – 17:00

 • Adresa poștală:Republica Moldova, MD-2005, Chişinău, Bulevardul Grigore Vieru 1

 • Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Dorin Drăguţanu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 409 006;

 • Marin Moloşag, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 225 052;

 • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 409 008;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 409 007.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Elementele de siguranță au fost încorporate în bancnotele modernizate de 1 leu, 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei și 500 lei pentru diminuarea riscurilor de falsificare și contrafacere a monedei naționale. Bancnotele vor fi acceptate ca mijloc de plată începînd cu data de 12 octombrie 2015 și vor fi puse în circulație treptat, pe măsura epuizării stocurilor de bancnote emise anterior, în anii 1993- 2013.

Rata inflației

Ritmul anual al inflaţiei în luna august a constituit 12.2 la sută.

Ultima rundă de prognoză plasează rata inflaţiei medie anuală pentru anii 2015 şi 2016 la nivelul de 9.3 la sută și, respectiv, 11.6 la sută și este detaliată în Raportul asupra inflației №3, august 2015.

Indicele prețurilor de consum (ipc), decembrie anul precedent = 100%
Liberalizarea prețurilor
Țintirea agregatelor monetare
Țintirea inflației

 

Ratele dobânzilor

02.09.2015 - până astăzi
 • Rata de bază19.50%
 • Depozite overnight16.50%
 • Credite overnight22.50%

Rata de bază se aprobă în calitate de rată de referinţă pentru principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt. Facilitatea de depozit şi facilitatea de creditare se înscriu într-un coridor simetric de ±3 p.p. faţă de rata de bază.

 

Pentru diminuarea riscurilor de falsificare și contrafacere a monedei naționale, BNM pune în circulație șapte bancnote modernizate cu valoarea nominală de 1 leu, 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei și 500 lei începînd cu data de 12.10.2015. Acestea vor fi acceptate ca mijloc de plată fără restricții și vor fi eliberate în circulație treptat, pe măsura epuizării stocurilor de bancnote puse în circulație în anii 1993-2013.

 
24.09.2015

Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 19.5 la sută anual.

 

Calendar evenimente oficiale

07.10.2015
 

În cadrul acțiunilor de pregătire pentru retragerea licențelor Băncii de Economii S.A., B.C. Unibank S.A. și BC Băncii Sociale S.A., începând cu 9 octombrie 2015, ora 21:00, va fi sistată alimentarea conturilor de depozit la vedere și la termen ale persoanele fizice și juridice deschise la băncile respective.

 

Operațiunile cu cardurile bancare emise de Banca de Economii S.A., B.C. UNIBANK S.A. și BC BANCA SOCIALĂ S.A. vor fi oprite începînd cu 9 octombrie 2015, ora 21.00.

 

Calendarul desfăşurării licitaţiilor de vînzare a VMS se prezintă la Banca Naţională cu 5 zile calendaristice pînă la începutul trimestrului următor celui gestionar.

 
30.09.2015

Pe parcursul semestrului I 2015 sectorul extern al economiei Republicii Moldova s-a dezvoltat într-un mediu extern instabil, care a păstrat tensiunile de la începutul anului. Sectorul real în ianuarie-iunie 2015 a înregistrat o dezvoltare pozitivă, majorarea PIB-ului în termeni reali a constituit 3.6 la sută faţă de semestrul I 2014.

 
30.09.2015

În ianuarie-august 2015, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 743.84 mil. USD (în scădere cu 32.4 la sută față de aceeași perioadă a anului 2014).

 
30.09.2015

În trimestrul II 2015 deficitul contului curent al balanței de plăți s-a majorat cu 6.2 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent şi a înregistrat 118.60 mil. USD.

 
30.09.2015

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 30 iunie 2015 a constituit 6,434.23 mil. USD.

 

Prețul la metalele prețioase

 • XAU 734.3224
 • XAG 10.1212
Sorry, there are no prices.

Preţurile la aur şi argint reprezintă preţurile exprimate în lei moldoveneşti al unui gram de aur fin şi al unui gram de argint fin. Citeşte mai mult

 

Completarea chestionarului are loc în baza benevolă şi anonimă lunar şi / sau trimestrial.