• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.10.2014

Avantajele utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată fără numerar

Instrumentele de plată fără numerar prezintă o serie de avantaje comparativ cu utilizarea numerarului, acestea fiind pe larg utilizate în ţările dezvoltate. Cel mai frecvent utilizate instrumente de plată în practica internaţională sunt: cardul de plată, transferul de credit şi debitarea directă. În vederea facilitării utilizării transferului de credit şi a cardurilor se utilizează  serviciile de gestiune a conturilor de plăți de la distanță din gama e-banking (pc-banking, internet-banking etc.) pentru efectuarea plăţilor.
În Republica Moldova, deşi există condiţiile necesare utilizării instrumentelor şi serviciilor nominalizate atît din punctul de vedere al reglementării, cît şi la nivel de infrastructură, se menţine tendinţa de utilizare preponderentă a numerarului la efectuarea plăţilor de către persoanele fizice.

În vederea sporirii nivelului de utilizare a instrumentelor şi serviciilor de plată fără numerar, este importantă cunoaşterea avantajelor utilizării acestora:

a)      cardurile de plată se caracterizează prin:

-          economisirea timpului – achitările se realizează direct cu cardul de plată, nefiind necesară retragerea preventivă a numerarului;

-          comoditate – la procurarea mărfurilor/serviciilor de mare valoare atît în ţară, cît şi peste hotare achitările se realizează direct din contul plătitorului, nefiind necesară deţinerea numerarului;

-          lipsa comisioanelor- la achitarea mărfurilor/serviciilor prin intermediul cardurilor de la plătitor nu se percep comisioane;

b)      debitarea directă - reprezintă serviciul de plată care permite plătitorului să nu se deplaseze la oficiile prestatorului de servicii de plată pentru efectuarea plăţilor, precum şi îl scuteşte de la necesitatea evidenţei achitării serviciilor comunale, toate plăţile fiind iniţiate şi realizate de către prestator pe baza consimţămîntului acordat de către plătitor beneficiarului plăţii;

c)      transferul de credit – reprezintă instrumentul de plată care permite efectuarea în mod rapid, sigur şi confortabil a transferului mijloacelor băneşti dintr-un cont în altul la indicaţia plătitorului;

d)     internet-banking-ul – permite efectuarea plăţilor  la distanţă (de la orice calculator, oficiu şi din orice colţ al lumii) din contul curent, nefiind necesară deplasarea plătitorului la oficiile prestatorului de servicii de plată. Această modalitate de efectuare a plăţilor permite eficientizarea timpului personal şi gestionarea simplă a operaţiunilor de plată.

Actualmente, pe plan internaţional se atestă noi trend-uri în domeniul plăţilor fără numerar şi anume devine tot mai frecventă utilizarea monedei electronice (e-money) şi a plăţilor prin intermediul telefonului mobil. Menţionăm că şi în Republica Moldova a fost asigurat cadrul de reglementare necesar utilizării acestora prin aprobarea Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi monedă electronică, care a intrat în vigoare la 15 septembrie 2013.

În scopul determinării opiniei utilizatorilor instrumentelor şi serviciilor de plată, precum şi a impedimentelor pentru utilizarea acestora, Banca Naţională a iniţiat realizarea unui sondaj prin plasarea pe pagina-web oficială a Chestionarului cu privire la intrumentele/serviciile de plată fără numerar şi invită părţile interesate să participe la completarea acestuia.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).