• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.01.2017

Generatoare coduri IBAN

Atenție:

Verificaţi bine corectitudinea completării contului Dvs.în cămpul pentru inserarea datelor de pe paginile web.

La completarea eronată a contului se generează un cod IBAN incorect.

 

Accesați generatoarele codurilor IBAN încărcate pe paginile web ale băncilor licențiate din Republica Moldova:

„Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Banca Comercială „ENERGBANK” S.A.

Banca Comercială „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A.

- Banca Comercială „Moldindconbank” S.A.

- Banca Comercială „VICTORIABANK” S.A.

- Banca Comercială „ProCredit Bank” S.A.

- Banca Comercială Română Chişinău S.A.

- Banca Comercială „MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” S.A.

- Banca comercială „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.

-  Banca Comercială „COMERŢBANK” S.A. - încă nu a finisat tehnic lucrările de încărcare a softului. Pentru obținerea codurilor IBAN, urmează să vă adresați la reprezentanțele băncii.

-  Banca Comercială „EuroCreditBank” S.A. - încă nu a finisat tehnic lucrările de încărcare a softului. Pentru obținerea codurilor IBAN, urmează să vă adresați la reprezentanțele băncii.

 

E bine să cunoaștem:

Codul IBAN (International Bank Account Number) reprezintă un şir de caractere care identifică, în mod unic la nivel internaţional, contul unui client deschis la o instituţie financiară prin recunoaşterea de către orice sistem bancar operant în reţeaua SWIFT, fără necesitatea conversiei manuale a datelor. Codul IBAN a fost creat în scopul diminuării riscului transferurilor eronate, timpului de procesare şi a cheltuielilor aferente de intermediere transfrontalieră a plăţilor fără numerar.

Conform prevederilor Conceptului privind optimizarea transferurilor internaţionale şi a cadrului de supraveghere aplicabil (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr. 196 din 22 septembrie 2011) şi Regulamentului cu privire la transferul de credit (aprobat prin Hotarîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013)  utilizarea codurilor IBAN pentru efectuarea şi/sau recepţionarea transferurilor internaţionale a devenit obligatorie.

Conform prevederilor Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 138 din 24.07.2014), se propune punerea în aplicare a codului IBAN pentru efectuarea transferurilor naţionale începînd cu 1 ianuarie 2016. Totodată, băncile şi alte instituţii urmează să accepte, pînă la data de 1 ianuarie 2017, documente de plată care au menţionate atît conturi codificate în coduri IBAN, cît şi conturile existente pînă la data punerii în aplicare a Conceptului nominalizat.

Codurile IBAN, atribuite în Republica Moldova de către bănci, conturilor clienţilor lor, reprezintă un şir din 24 de caractere alfanumerice care au următoarea semnificaţie:

- primele 2 caractere (alfabetice) – reprezintă codul ţării conform ISO 3166 („MD” pentru Republica Moldova)

- următoarele 2 caractere (numerice) – reprezintă codul de control (calculat conform standardului internaţional MOD 97- 10, ISO-7064)

- următoarele 2 caractere (alfanumerice) – reprezintă identificatorul băncii, atribuit de către Banca Naţională a Moldovei

- următoarele 18 caractere (alfanumerice) – reprezintă identificatorul clientului deservit de bancă.