• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2014

Sistemul naţional de plăţi

Sistemul naţional de plăţi reprezintă setul complet de instrumente, intermediari şi reguli care facilitează circulaţia banilor într-o ţară, constînd dintr-un set de reglementări şi instrumente de plată, instituţii şi mecanisme tehnice de transfer al mijloacelor băneşti, acesta este o parte integrantă a sistemului monetar într-o economie.

Elementele de bază a sistemului naţional de plăţi al Republicii Moldova sînt: sistemul automatizat de plăţi interbancare; sistemul de decontări ale valorilor mobiliare; instrumentele de plată şi sistemele de deservire bancară la distanţă.

Sistemul automatizat de plăţi interbancare reprezintă sistemul prin intermediul căruia sînt efectuate plăţile interbancare în lei moldoveneşti pe teritoriul Republicii Moldova.

Sistemul de decontare a valorilor mobiliare este compus din Sistemul de Înscrieri în Conturi a valorilor mobiliare (SIC), în cadrul căruia sînt decontate valorile mobiliare de stat şi certificatele Băncii Naţionale, şi Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare, în cadrul căruia sînt decontate valorile mobiliare corporative. SIC este un sistem de două niveluri. Primul nivel al SIC este organizat la BNM, în care se efectuează înregistrările în diviziune pe participanţi. Banca Naţională deleghează participanţilor responsabilitatea de a ţine evidenţa individuală asupra valorilor mobiliare ale clienţilor săi. Nivelul al doilea al SIC este organizat la participanţii autorizaţi de Banca Naţională şi prevede înregistrarea operaţiunilor cu valorile mobiliare de stat ale clienţilor efectuate pe piaţa primară şi secundară.

Unul din elementele principale ale sistemului de plăţi sînt instrumentele de plată fără numerar. În Republica Moldova sînt utilizate următoarele instrumente de plată: cardul bancar, transferul de credit, debitarea directă.

Cardul de plată este un suport de informaţie standardizat şi, după caz, personalizat prin intermediul căruia deţinătorul, de regulă, cu utilizarea numărului personal de identificare al sau şi /sau a unor alte coduri care permit identificarea sa, în funcţie de tipul cardului are acces la distanţă la contul de plăți la care este ataşat cardul de plată în vederea efectuării operațiunilor de plată.

Transferul de credit reprezintă o serie de operaţiuni care încep prin inițierea de către plătitor a unui ordin de plată şi transmiterea acestuia prestatorului de servicii de plată în scopul punerii la dispoziţia unui beneficiar unei anumite sume de bani. Transferul de credit poate fi inițiat atît în numele clientului prestatorului de servicii de plată, cît și nemijlocit de către prestatorul de servicii de plată în nume și pe cont propriu.

Debitarea directă reprezintă serviciu de plată (instrument de plată) pentru debitarea contului de plăţi al plătitorului în cazul în care o operaţiune de plată este iniţiată de beneficiarul plăţii pe baza consimţămîntului acordat de către plătitor beneficiarului plăţii, prestatorului de servicii de plată al beneficiarului sau prestatorului de servicii de plată al plătitorului.

Sistemele de deservire bancară la distanţă sînt soluţii informatice care facilitează accesarea la distanţă a contului de plăți, obţinerea de informaţii privind starea contului de plăți şi a operaţiunilor realizate, precum şi utilizarea electronică a instrumentelor de plată fără numerar în vederea efectuării operaţiunilor de plată.