• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 608;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.06.2016

Strategia de implementare a standardelor BASEL III prin prisma cadrului legislativ european

Banca Națională a Moldovei a aprobat Strategia de implementare a standardelor Basel III prin prisma cadrului legislativ european. Documentul are ca scop identificarea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a pachetului european de reglementare și supraveghere bancară, precum și sensibilizarea sectorului bancar în scopul conformării corespunzătoare.

Începând cu iunie 2015, Banca Națională a Moldovei beneficiază de asistența oferită de băncile centrale din România și Olanda, prin intermediul proiectului Twinning aferent consolidării capacității BNM în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul prevederilor Directivei 2013/36/EU și Regulamentului 575/2013 aferente sectorului bancar (așa numitul pachet CRD IV).

Strategia de implementare a standardelor Basel III este relevantă pentru realizarea angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere RM – UE aferente serviciilor financiare. Experții străini din cadrul proiectului Twinning, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și Consilierul de rang înalt al UE pentru sectorul bancar au susținut elaborarea unei strategii în acest sens cu scopul implementării într-un mod eficient și transparent a prevederilor și standardelor UE. Totodată, acest document va constitui un mecanism clar de comunicare cu băncile din Republica Moldova privind măsurile întreprinse de BNM în procesul de implementare a standardelor Basel III.

Obiectivele cadrului european de reglementare și supraveghere reprezintă nu doar cerința de conformare a băncilor cu setul de reguli aferente adecvării capitalului și lichidității. Aceste obiective, de asemenea, au ca scop să încurajeze băncile să dezvolte o infrastructură și sisteme corespunzătoare de guvernanță internă, de gestionare a riscurilor și transparență, precum și să permită Băncii Naționale a Moldovei să implementeze noi tehnici și instrumente de supraveghere a băncilor.

Strategia vizată descrie modul în care va fi transpus și implementat pachetul legislativ al Uniunii Europene în perioada anilor 2016-2018. Astfel, implementarea standardelor UE va conduce la crearea unor noi reguli de bază pentru bănci și va perfecționa supravegherea bancară. Este absolut necesar de a restabili încrederea în sectorul bancar și de a atrage investitori strategici cu o reputație impecabilă.

 

Strategia de implementare a standardelor BASEL III prin prisma cadrului legislativ european

Anexa I la Strategia de implementare a standardelor BASEL III prin prisma cadrului legislativ european