• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.08.2018

Lista regulamentelor

 

Reglementare

- Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari nr. 202 din 09 august 2018

- Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor nr. 201 din 09 august 2018

- Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor nr. 200 din 09 august 2018

- Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de piață potrivit abordării standardizate nr.114 din 24.05.2018

- Regulamentul cu privire la tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci

- Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate

- Regulamentul cu privire la auditul extern al băncilor

- Regulamentul cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice şi al ajustărilor generale pentru riscul de credit

- Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci

- Regulamentul cu privire la tratamentul riscului operațional pentru bănci potrivit abordării de bază și abordării standardizate

- Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital

- Regulamentul cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor

- Regulament cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.78 din 11 aprilie 2018

- Regulament privind cerințe minime pentru Sistemele Informaționale și de Comunicare ale băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.47 din 14 martie 2018

- Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.29 din 13.02.2018 (în vigoare din 01.05.2018)

Regulamentul cu privire la exigențele față de administratori aprobat prin Hotărârea Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 203 din 27 iulie 2017

Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM nr.146 din 7 iunie 2017

Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice, aprobat prin nr.330 din 01.12.2016

Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.335 din 01.12.2016

Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar

- Regulamentul privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor, aprobat prin HCA al BNM nr. 84 din 28.04.2011

Regulament cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, aprobat prin HCA al BNM nr.52 din 20.03.2014

Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin HCA al BNM nr.51 din 05.03.2009

Regulamentul privind condiţiile de acordare rezidenţilor a creditelor în valută străină de către băncile licenţiate, aprobat prin HCA al BNM nr. 16 din 22.01.2009

Regulamentul privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.15 din 22.01.2009

Regulamentul privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.14 din 22.01.2009

- Regulament cu privire la expunerile “mari” și Regulament privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, aprobate prin HCA al BNM nr.240 din 09.12.2013

Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin HCA al BNM nr.216 din 20.08.2015

- Regulament privind cerinţele faţă de documentele contabile interne, aprobat prin HCA al BNM nr. 381 din 15.12.2005

- Regulamentul cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, aprobat prin HCA al BNM nr.127 din 27.06.2013

- Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, aprobat prin HCA al BNM nr.130 din 04.07.2013

- Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126 din 28.11.1997

- Regulamentul privind externalizarea activităţilor şi operaţiunilor băncii, aprobat prin HCA al BNM nr.241 din 03.11.2011

- Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011

- Regulamentul privind organizarea contabilităţii în băncile din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.238 din 10.10.2002

- Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997

- Regulamentul cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr. 143 din 02.06.2000

- Regulamentul cu privire la dirijarea riscului ratei dobânzii, aprobat prin HCA al BNM nr.249 din 22.09.1999

- Regulamentul cu privire la investiţiile băncilor în imobilizări corporale, aprobat prin HCA al BNM nr.384 din 23 decembrie 1999

- Regulamentul nr.33/09-01 cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcţionarilor săi, aprobat de CA al BNM, proces-verbal nr.43 din 18.09.1996

- Regulamentul nr.34/09-01 cu privire la eliberarea certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare, aprobat de HCA al BNM nr.46 din 11.10.1996

- Regulament nr.23/09-01 cu privire la licențierea băncilor și filialelor băncilor străine, aprobat de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces-verbal nr.37 din 15.08.1996.

 

Piaţa financiară

Regulament cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018

- Regulament cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont

Regulament cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin HCA al BNM, nr.188 din 25.09.2014

Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin HCA al BNM nr.3 din 15.01.2009

- Regulament cu privire la funcţionarea pieţei monetare interbancare în moneda naţională, aprobat prin HCA al BNM nr.222 din 21.11.2013

Regulament privind ratele de referinţă CHIBOR şi CHIBID, aprobat prin HCA al BNM nr.110 din 30.05.2013

- Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.8 din 24.01.2013

Extras din Regulamentul cu privire la creditul de urgență, aprobat prin HCA al BNM nr.130 din 28.05.2012

Regulament cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova, aprobat la şedinţa CA al BNM, proces-verbal nr.45 din 25.12.1997

Regulament cu privire la modul de garantare a creditelor acordate de Banca Naţională a Moldovei băncilor, aprobat de către CA al BNM, proces-verbal nr.51 din 15.11.1996

- Regulament cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Naţională a Moldovei de la bănci, aprobat prin HCA al BNM nr. 65 din 27.03.2003

- Regulament privind modul de efectuare de către bănci a operaţiunilor cu cambii, aprobat prin HCA al BNM nr.156 din 02.06.2000

Regulament cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.355 din 27.12.2017

 

Sistemul de plăţi

Regulament privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr.158 din 11 iulie 2018

Regulament privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr.159 din 11 iulie 2018

- Regulamentul privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin HCE al BNM nr. 62 din 09.03.2017

- Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin HCA al BNM nr. 204 din 15.10.2010

Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCA al BNM nr.53 din 02.03.2006

- Regulamentul cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCA al BNM nr.123 din 27.06. 2013

Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013

Regulamentul cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCA al BNM nr.154 din 28.06.2007

Regulamentul privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare, aprobat prin HCA al BNM nr. 375 din 15.12.2005

Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013

 

Raportări

Regulamentul cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de plăţi, aprobat prin HCA al BNM nr. 61 din 11.09.1997

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și