• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.11.2014

Piaţa valorilor mobiliare de stat

Banca Naţională a Moldovei (BNM), în calitate de agent fiscal al Ministerului Finanţelor, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a valorilor mobiliare de stat (VMS) emise în formă de înscrieri în conturi pe piaţa internă.

În această calitate BNM este autorizată să organizeze şi să conducă activitatea de vânzare, evidenţă şi răscumpărare a VMS emise de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

BNM îndeplineşte aceste atribuţii conform Acordului de Agent Fiscal încheiat între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Banca Naţională a Moldovei.

Începând cu emiterea bonurilor de trezorerie în martie 1995 şi în decursul întregii perioade de funcţionare a pieţei VMS, în Republica Moldova au fost întreprinse măsuri eficiente în domeniul dezvoltării pieţei VMS.

În colaborare cu Ministerul Finanţelor, BNM a stabilit şi aplică reglementarea activităţilor şi operaţiunilor pe piaţa primară a VMS, a elaborat o serie de măsuri vizând crearea condiţiilor necesare dezvoltării unei pieţe a VMS bazate pe regularitate şi transparenţa emisiunilor, menţinerea unui nivel de lichiditate corespunzător.

Pe piaţa internă a Moldovei se emit două tipuri de VMS:
• bonuri de trezorerie - valori mobiliare cu diferite termene de circulaţie până la un an;
• obligaţiuni de stat - valori mobiliare cu scadenţa mai mare de un an.

De asemenea, BNM acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului de înscrieri în conturi, pentru toate emisiunile de VMS dematerializate.

Regulament cu privire la plasarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi

Sistemul de dealeri primari

Calendarul desfăşurării licitaţiilor de plasare a VMS pe piaţa primară

Comunicatele Ministerului Finanţelor

Comunicatele privind rezultatele licitaţiilor de plasare a VMS

Ratele medii ale dobânzii la VMS

Tranzacţii pe piaţa secundară a VMS

Valorile mobiliare de stat în circulaţie

Ghidul investitorului în valori mobiliare de stat (website MF)