• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2017

Sancțiuni aplicate unităților de schimb valutar în anul 2017, la situația din 19.10.2017

 

Informația privind suspendarea /retragerea licențelor /aplicarea și perceperea amenzilor și/sau avertismentelor de către Banca Națională a Moldovei caselor de schimb valutar și hotelurilor  pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei în anul 2017,la situația din 19 octombrie 2017.

Nr. d/o

Denumirea unității de schimb valutar

Datele licenței
eliberate de BNM
(în cazul caselor de schimb valutar și hotelurilor)

Adresa de
desfășurare a
activității unității
de schimb valutar

Hotărîrea BNM privind:

- suspendarea / retragerea licenței
(în cazul caselor de schimb valutar și
hotelurilor)
- limitarea efectuării operațiunilor de
schimb valutar (în cazul birourilor de schimb valutar ale băncilor licențiate) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment

Perioada suspendării
licenței caselor de
schimb valutar
(hotelurilor)/limitării
efectuării
operațiunilor de
schimb valutar de
către birourile de
schimb valutar ale
băncilor licențiate

1

2

3

4

5

6

Suspendarea activității

1

Casa de schimb valutar
”MAMULAT SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000346
din 31.07.2009

str. Mitropolit
Varlaam, 48, ap.1
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.42 din 16.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 180 zile


22.02.2017–20.08.2017

2

Casa de schimb valutar
”CENTIMO” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000245
din 27.03.2009

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 43 din 16.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 120 zile


21.02.2017–20.06.2017

3

Casa de schimb valutar
”CENTIMO TL” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000153
din 19.03.2009

str. V. Dokuceaev, 6,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 44 din 16.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 30 zile


21.02.2017–22.03.2017

4

Casa de schimb valutar
”Pteranodon” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000399
din 02.08.2010

bd. Dacia, 26/1,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 34 din 08.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 120 zile

10.03.2017–07.07.2017

5

Casa de schimb valutar
”Pro Varo” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000382
din 30.03.2010

str. Bulgară, 47,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 54 din 22.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 120 zile

01.03.2017–28.06.2017

6

Casa de schimb valutar
”Mi Schimb Optim” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000562
din 17.09.2013

bd. Traian, 16/1,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 33 din 08.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 180 zile

20.03.2017–15.09.2017

7

Casa de schimb valutar
”Vigap-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000686
din 03.03.2016

str. Mitropolit
Varlaam, 58,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 55 din 22.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 120 zile

01.03.2017–28.06.2017

8

Casa de schimb valutar
”Tivghir” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000273
din 30.03.2009

str. 31 August 1989, 4
or. Cahul

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 65 din 14.03.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 15 zile

21.03.2017–04.04.2017

9

Casa de schimb valutar
”Lisa-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000519
din 26.12.2012

bd. Renașterii Naționale, 12,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 64 din 14.03.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 15 zile

27.03.2017–10.04.2017

10

Casa de schimb valutar
”El Dinero” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000709
din 14.07.2015

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 62,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 122 din 12.05.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 120 zile

18.05.2017–14.09.2017

11

Casa de schimb valutar
”Bitea” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000665
din 29.10.2015

str. Decebal, 59/1, mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 124 din 12.05.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 180 zile

23.05.2017–18.11.2017

12

Casa de schimb valutar
”Eurodolar” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000418
din 07.12.2010

str. Ion Creangă, 70,

mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 123 din 12.05.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 180 zile

12.06.2017-08.12.2017

13

Casa de schimb valutar
”Mauritania” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000395
din 21.06.2010

str. Calea Ieșilor, 2/3,

 mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 125 din 12.05.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 180 zile

08.06.2017-04.12.2017

14

Casa de schimb valutar
”BMA-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000670
din 09.12.2015

șos. Hîncești, 143,

 mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 149 din 14.06.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 60 zile

20.06.2017-18.08.2017

15

Casa de schimb valutar
”Iadan-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000258
din 30.03.2009

str. Tighina, 59,

mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 150 din 14.06.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 30 zile

23.06.2017-22.07.2017

16

Casa de schimb valutar
”Delfin Valutar” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000730
din 05.10.2016

str. Petricani, 21/1,

mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 155 din 23.06.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 120 zile

28.06.2017-25.10.2017

17

Casa de schimb valutar
”Zintilomo” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000543
din 20.05.2013

bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10,

mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 157 din 23.06.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 120 zile

Încetarea definitivă benevolă a activității din data de 06.07.2017

18

Casa de schimb valutar
”Iutis Mag” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000286 din 31.03.2009

str. Independenței, 81,

or. Soroca

 

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.177 din 05.07.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 60 zile

13.07.2017-10.09.2017

19

Casa de schimb valutar
”Grafitis” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000654 din 24.03.2009

str. Feroviarilor, 1,

mun. Bălți

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.216 din 09.08.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 5 zile

04.09.2017-08.09.2017

20

Casa de schimb valutar
”Maral Star” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000760 din 30.12.2010

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 128,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.231 din 28.08.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 30 zile

04.09.2017-03.10.2017

21

Casa de schimb valutar
”Povavim-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000291 din 30.03.2009

bd. M.Eminescu,12

or.Căușeni

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.258 din 27.09.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 15 zile

07.10.2017-21.10.2017

Aplicarea și perceperea amenzilor

22

Casa de schimb valutar
 „Dalion” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000650 din 03.02.2010

str. Mitropolit Varlaam, 63
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.26 din 02.02.2017

-

23

Casa de schimb valutar
 „Anirg Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000375 din 22.02.2010

str.Independenței,15

mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.53 din 22.02.2017

-

24

Casa de schimb valutar
 „Leuron Service” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000643 din 23.06.2015

str. Alexei Mateevici,8

or. Cahul

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.66 din 14.03.2017

-

25

Casa de schimb valutar
  „Interprut Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000717 din 04.08.2011

str. Ștefan cel Mare, 13

or. Cahul

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.68 din 14.03.2017

-

26

Casa de schimb valutar
 „Malticor” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000140 din 16.03.2009

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 62
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.67 din 14.03.2017

-

27

Casa de schimb valutar
 „Trifaux” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000569 din 27.11.2013

str.Tighina,59

mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.100 din 25.04.2017

-

28

Casa de schimb valutar
 „Birja C.I.” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000505 din 24.10.2012

str. Republicii, 17A/3

or. Cahul

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.116 din 04.05.2017

-

29

Casa de schimb valutar
 „Doroș Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000684 din 2529.02.2016

str. Columna,81

mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.121 din 12.05.2017

-

30

Casa de schimb valutar
 „Radmalc” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000689 din 30.03.2009

str. Piața Gării, 1A

mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.99 din 25.04.2017

-

31

Casa de schimb valutar
 „Antanis Grup” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000522 din 28.12.2012

str. Calea Moșilor, 4

mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.145 din 07.06.2017

-

32

Casa de schimb valutar
 „Milinex-Com” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000101 din 11.03.2009

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.191 din 19.07.2017

-

33

Casa de schimb valutar
 „Moscova Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000215 din 24.03.2009

bd. Moscova, 5

mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.199 din 26.07.2017

-

34

Casa de schimb valutar
 „Eudolir” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000287 din 01.04.2009

str.Națională,15

or.Ungheni

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.264 din 04.10.2017

-

35

Casa de schimb valutar
 „Gloria-Capital” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000429 din 11.03.2011

str.Bernardazzi,13

or.Ungheni

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.265 din 04.10.2017

-

Aplicarea avertismentelor

36

Casa de schimb valutar
 „Valtix Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000263 din 30.03.2009

bd. Mircea cel Bătrîn, 2
mun. Chișinău

30.01.2017

-

37

Casa de schimb valutar
 „Euro Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000298 din 01.04.2009

str. Ion Creangă, 49/2

mun. Chișinău

08.02.2017

-

38

Casa de schimb valutar
 „Ajelon-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000321 din 27.05.2009

str. Ion Creangă, 4, ap.2

mun. Chișinău

08.02.2017

-

39

Casa de schimb valutar
 „Schimb Favorit” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000611 din 18.02.2014

str. Doina și Aldea-Teodorovici, 11/1, mun. Chișinău

08.02.2017

-

40

Casa de schimb valutar
  „Everest Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000755 din 18.05.2012

str. Vasile Alecsandri, 143
mun. Chișinău

01.03.2017

-

41

Casa de schimb valutar
 „Efharisto” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000264 din 30.03.2009

str. Armenească, 51

mun. Chișinău

10.03.2017

-

42

Casa de schimb valutar
 „Bilsfild” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000272 din 30.03.2009

str. Ion Creangă, 45/1

mun. Chișinău

10.03.2017

-

43

Casa de schimb valutar
 „Fisco Grup” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000278 din 31.03.2009

str. Republicii, 20/7

or. Cahul

10.03.2017

-

44

Casa de schimb valutar
 „Somadim” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000236 din 26.03.2009

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 136

mun. Chișinău

13.03.2017

-

45

Casa de schimb valutar
 „Cassir Grup” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000728 din 23.12.2016

str. Ștefan cel Mare, 17a/7

or. Cahul

14.03.2017

-

46

Casa de schimb valutar
 „Bonifar-Com” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000296 din 01.04.2009

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132/100, mun. Chișinău

15.03.2017

-

47

Casa de schimb valutar
 „Liberti Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000703 din 06.04.2009

str. Republicii, 17

or. Cahul

15.03.2017

-

48

Casa de schimb valutar
 „Persidan” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000608 din 31.01.2014

str. Tighina, 44

mun. Chișinău

27.03.2017

-

49

Casa de schimb valutar
 „Franklin” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000613 din 30.03.2009

bd. Moscova, 9

mun. Chișinău

03.04.2017

-

50

Casa de schimb valutar
  „Alegro-94” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000491 din 01.08.2012

str. Burebista, 114

mun. Chișinău

03.04.2017

-

51

Casa de schimb valutar
 „Cantor” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000572 din 27.11.2013

str. Burebista, 112/1

mun. Chișinău

04.04.2017

-

52

Casa de schimb valutar
 „Orion Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000524 din 26.01.2013

str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, 43 A, mun. Chișinău

05.04.2017

-

53

Casa de schimb valutar
 „Olnast AG” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000509 din 09.11.2012

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 124

mun. Chișinău

13.04.2017

-

54

Casa de schimb valutar
 „Magdilus” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000614 din 14.03.2009

str. Mitropolit Varlaam, 63

mun. Chișinău

13.04.2017

-

55

Casa de schimb valutar
  „Schimb-Rapid ” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000625 din 14.08.2014

bd. Dacia, 21/6

mun. Chișinău

18.04.2017

-

56

Casa de schimb valutar
 „Avelia Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000277 din 31.03.2009

str. Mihai Eminescu, 41b, ap.5

or. Cahul

25.04.2017

-

57

Casa de schimb valutar
 „Dimigrup 74” S.R.L., Filiala din Cahul

Seria BNM,
nr.000624 din 07.07.2014

Prospectul Republicii, 20/1

or. Cahul

25.04.2017

-

58

Casa de schimb valutar
 „Umaniuc Prutean” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000415 din 23.11.2010

str. 31 August, 13V

or. Cahul

25.04.2017

-

59

Casa de schimb valutar
 „Umaniuc Prutean” S.R.L., filiala Cahul

Seria BNM,
nr.000415 din 23.11.2010

str. Alexei Mateevici, 35

or. Cahul

25.04.2017

-

60

Casa de schimb valutar
 „Taler” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000318 din 26.05.2009

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 134/1

mun. Chișinău

28.04.2017

-

61

Casa de schimb valutar
  „Valuta Plus” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000675 din 11.01.2012

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 184

mun. Chișinău

02.05.2017

-

62

Casa de schimb valutar
 „O.V.G. Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000498 din 03.10.2012

str. Alexandru cel Bun, 94

or. Ialoveni

12.05.2017

-

63

Casa de schimb valutar
 „Den-Ser Grup” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000762 din 21.10.2010

str. Mitropolit Varlaam, 46, nr.11, mun. Chișinău

18.05.2017

-

64

Casa de schimb valutar
 „Fajor-Unic” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000532 din 22.03.2013

str. Alecu Russo, 24

mun. Chișinău

18.05.2017

-

65

Casa de schimb valutar
 „Maxban Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000323 din 13.07.2009

str. Alecu Russo, 28

mun. Chișinău

18.05.2017

-

66

Casa de schimb valutar
 „Secolul XXI” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000521 din 28.12.2012

str. Calea Moșilor, 4

mun. Chișinău

26.05.2017

-

67

Casa de schimb valutar
 „Vladana-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000306 din 09.04.2009

str. Calea Basarabiei, 2

mun. Chișinău

08.06.2017

-

68

Casa de schimb valutar
 „Zalilux” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000749 din 28.01.2009

str. Mitropolit Varlaam, 58

mun. Chișinău

13.06.2017

-

69

Casa de schimb valutar
 „Sialodina” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000248 din 26.03.2009

str. Calea Ieșilor, 1A

mun. Chișinău

21.06.2017

-

70

Casa de schimb valutar
 „Tefeea-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000408 din 08.09.2010

str. Testemițeanu, 37

mun. Chișinău

21.06.2017

-

71

Casa de schimb valutar
 „Davimax-D” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000609 din 10.02.2014

str. Muncești, 400/1

mun. Chișinău

21.06.2017

-

72

Casa de schimb valutar
 „Prodisinia” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000247 din 26.03.2009

str. Ismail, 98/3

mun. Chișinău

27.06.2017

-

73

Casa de schimb valutar
 ”DRAGUTIN-EXIM” S.R.L.

Seria BNM nr.000539 din 15.04.2013

str. Ion Creangă, 49, mun. Chişinău

12.05.2017

-

74

Casa de schimb valutar
 ”GIM TRADE” S.R.L.

Seria BNM nr.000621 din 17.05.2014

str. Lenin, 143/2, or. Taraclia

12.05.2017

-

75

Casa de schimb valutar
 ”SECOLUL XXI-LUX” S.R.L.

Seria BNM nr.000452 din 27.10.2011

str. Ion Creangă, 72, mun. Chişinău

12.05.2017

-

76

Casa de schimb valutar
 ”BLUMBERG” S.R.L.

Seria BNM nr.000098 din 10.03.2009

bd. Mircea cel Bătrîn, 2/1, mun. Chişinău

12.05.2017

-

77

Casa de schimb valutar
 ”PACRIS & CO” S.R.L.

Seria BNM nr.000644 din 25.06.2015

str. Bogdan Voievod, 1/1, mun. Chişinău

12.05.2017

-

78

Casa de schimb valutar
 ”DETECTOR-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM nr.000377 din 04.03.2010

str. A.Puşkin, 22, bir.47, mun.Chişinău

12.05.2017

-

79

Casa de schimb valutar
 ”VAl-B SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM nr.000317 din 19.05.2009

str. Alecu Russo, 2/2, mun. Chișinău

12.05.2017

-

80

Casa de schimb valutar
 ”BILSFILD” S.R.L.

Seria BNM nr.000272 din 30.03.2009

str.Ion Creangă, 45/1, mun. Chişinău

12.05.2017

-

81

Casa de schimb valutar
 ”ZINTILOMO” S.R.L.

Seria BNM nr.000543 din 20.05.2013

bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10, mun. Chişinău

12.05.2017

-

82

Casa de schimb valutar
 ”NIK&BETY” S.R.L.

Seria BNM nr.000627 din 20.08.2014

 bd. Mircea cel Bătrîn, 6, mun. Chişinău

12.05.2017

-

83

Casa de schimb valutar
 ”MI SCHIMB OPTIM” S.R.L.

Seria BNM nr.000562 din 17.09.2013

bd.Traian, 16/1, mun. Chişinău

19.06.2017

-

84

Casa de schimb valutar
 „Renandia” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000115 din 13.03.2009

bd. Moscova, 1/1

mun. Chișinău

27.07.2017

-

85

Casa de schimb valutar
 „Cristirom” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000229 din 26.03.2009

str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 117

or. Strășeni

07.08.2017

-

86

Casa de schimb valutar
 „Iuldamschimb” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000693 din 25.03.2016

str. Ștefan cel Mare, 2

mun. Bălți

08.08.2017

-

87

Casa de schimb valutar
 „Iuldamir” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000383 din 30.03.2010

str. Feroviarilor, 18

mun. Bălți

04.08.2017

-

88

Casa de schimb valutar
 „Vadisan SV” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000447 din 05.10.2011

str. Pușkin, 32

mun. Chișinău

17.08.2017

-

89

Casa de schimb valutar
 „El Primero” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000695 din 14.04.2016

str. Piața Neamț, 2, of.18

or. Orhei

17.08.2017

-

90

Casa de schimb valutar
 „Logitec-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000455 din 23.11.2011

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 126

mun. Chișinău

11.09.2017

-

91

Casa de schimb valutar
 „Armadal-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000772 din 30.03.2009

bd. Dacia,18/1

mun. Chișinău

18.09.2017

-

92

Casa de schimb valutar
 „Victory-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000659 din 22.10.2015

Str.Unirii,1A,

or.Căușeni

29.09.2017

-

93

Casa de schimb valutar
 „D.C.G. Com-Prim” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000777 din 08.09.2010

bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10, mun. Chişinău

29.09.2017

-

Retragerea licențelor

94

Casa de schimb valutar
 ”TANGO-X” S.R.L.

Seria BNM nr.000393 din 07.06.2010

str. Alecu Russo, 1/1, mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM

nr.182 din 17.07.2017

-

95

Casa de schimb valutar
 ”VAl-B SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM nr.000317 din 19.05.2009

str. Alecu Russo, 2/2, mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM

nr.183 din 17.07.2017

-

96

Casa de schimb valutar
 ”FAVOLOSA” S.R.L.

Seria BNM nr.000641 din 11.05.2015

bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 128/1, mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM

nr.196 din 26.07.2017

-

97

Casa de schimb valutar
 ”SOVEREN ELECTRONIC” S.R.L.

Seria BNM nr.000615 din 18.03.2014

bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 128/1, mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM

nr.197 din 26.07.2017

-

98

Casa de schimb valutar
 ”CLARIS-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM nr.000635 din 27.01.2015

str. Calea Orheiului, 127/1, mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM

nr.198 din 26.07.2017

-

99

Casa de schimb valutar
 ”DETECTOR-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM nr.000377 din 04.03.2010

str. A.Pușkin, 22, bir.47, mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM

nr.214 din 09.08.2017

-

100

Casa de schimb valutar
 ”DEMICRIS” S.R.L.

Seria BNM nr.000649 din 15.07.2015

str. Șciusev, 62 B, mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM

nr.215 din 09.08.2017

-

101

Casa de schimb valutar
 ”FREEDOM” S.R.L.

Seria BNM nr.000288 din 01.04.2009

bd. Republicii, 20,

 or. Cahul

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM

nr.222 din 16.08.2017

-

102

Casa de schimb valutar
 „EURODOLAR” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000418
din 07.12.2010

str. Ion Creangă, 70,

mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 177 din 05.07.2017

-