• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Statistica conturilor internaționale

Официальные резервные активы на 29 декабря 2017 года исчислялись на уровне 2,803.26 млн. долларов США, на 77.20 млн. долларов США больше по сравнению с 30 ноября 2017.

La 29 decembrie 2017, activele oficiale de rezervă au constituit 2,803.26 mil. dolari SUA, în creștere cu 77.20 mil. dolari SUA în comparație cu 30 noiembrie 2017.

În anul 2016, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 285.58 mil. USD, în descreștere cu 38.9 la sută față de cel consemnat în anul 2015.

Soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat în ianuarie-septembrie 2017 un deficit de 532.56 mil. USD (din care -207.62 mil. USD – în trimestrul III 2017), în creștere cu 87.7 la sută față de cel consemnat în perioada similară din anul 2016.

În perioada ianuarie-septembrie 2017, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 532.56 mil. USD (din care -207.62 mil. USD în trimestrul III 2017), în creștere cu 87.7 la sută față de cel consemnat în perioada similară din anul 2016.

În perioada ianuarie-septembrie 2017, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 532.56 mil. USD (din care 207.62 mil. USD în trimestrul III 2017), în creștere cu 87.7 la sută față de cel consemnat în perioada similară din anul 2016.

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova (conform MBP6), la 30.09.2017, a constituit -4,201.41 mil. USD, soldul negativ aprofundându-se față de sfârşitul anului 2016 cu 18.3 la sută.

Datoria externă brută a Republicii Moldova, la 30.09.2017, a înregistrat 6,742.97 mil. USD, majorându-se față de începutul anului cu 8.1 la sută.

В январе-сентябре 2017 года дефицит текущего счета платежного баланса Республики Молдова составил 532.56 млн. долл. США (в том числе -207.62 млн. долл. США в III кв. 2017 г.), на 87.7 % выше по сравнению с январем- сентябрем 2016 года. Счет операций с капиталом зафиксировал дефицит в сумме 17.88 млн. долл. США (в том числе -5.46 млн. долл. США в III кв. 2017 г.), а финансовый счет - чистый приток капитала, равный 301.96 млн. долларов США (в том числе 129.44 млн. долл. США в III кв. 2017 г.). Международная инвестиционная позиция составила -4,201.41 млн. долларов США, в то время как валовой внешний долг достиг 6,742.97 млн. долл. США.

В январе-сентябре 2017 года дефицит текущего счета платежного баланса Республики Молдова составил 532.56 млн. долл. США (в том числе -207.62 млн. долл. США в III кв. 2017 г.), на 87.7 % выше по сравнению с январем- сентябрем 2016 года.

Pagini