• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Statistica conturilor internaționale

La 31 mai 2018, activele oficiale de rezervă au constituit 2,842.71 mil. dolari SUA, în descreștere cu 26.58 mil. dolari SUA în comparație cu 27 aprilie 2018, când acestea au însumat 2,869.29 mil. dolari SUA.

В апреле 2018 г. объём банковских переводов денежных средств (на нетто основе) из-за границы в пользу физических лиц Республики Молдова составил 98.81 млн. долларов США (увеличившись на 14.6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года).

In April 2018, the total amount of net money transfers from abroad made in favour of individuals via licensed banks of the Republic of Moldova amounted to US$ 98.81 million (increasing by 14.6% as against April 2017).

În luna aprilie 2018, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 98.81 mil. USD (în creștere cu 14.6 la sută comparativ cu aprilie 2017).

Официальные резервные активы на 27 апреля 2018 года исчислялись на уровне 2,869.29 млн. долларов США, на 5.89 млн. долларов США меньше по сравнению с 30 марта 2018, когда они составляли 2,875.17 млн. долларов США.

La 27 aprilie 2018, activele oficiale de rezervă au constituit 2,869.29 mil. dolari SUA, în descreștere cu 5.89 mil. dolari SUA în comparație cu 30 martie 2018, când acestea au însumat 2,875.17 mil. dolari SUA.

In the first quarter of 2018, the total amount of money transfers from abroad made in favour of individuals of the Republic of Moldova amounted to USD 297.45 million. It should be mentioned that a share of 83.8 percent of money transfers was carried out via money transfer systems (only in USD, EUR and RUB) without opening bank accounts, while the rest - via bank transfers (in various currencies).

В первом квартале 2018 года общий объём банковских переводов денежных средств из-за границы физическим лицам Республики Молдова составил 297.45 млн. долл. США. Следует отметить, что 83.8% из них были осуществлены посредством систем денежных переводов (в долларах США, евро и российских рублях) без открытия банковских счетов, а остальные – перечислением на банковские счета (в разных валютах).

În trimestrul I 2018, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 297.45 milioane dolari SUA.

В марте 2018 г. объём банковских переводов денежных средств (на нетто основе) из-за границы в пользу физических лиц Республики Молдова составил 109.71 млн. долларов США (увеличившись на 12.0% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года).

Pagini