• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Statistica conturilor internaționale

Официальные резервные активы на 31 октября 2017 года исчислялись на уровне 2,696.83 млн. долларов США, на 67.42 млн. долларов США больше по сравнению с 29 сентября 2017, когда они составляли 2,629.41 млн. долларов США.

La 31 octombrie 2017, activele oficiale de rezervă au constituit 2,696.83 mil. dolari SUA, în creștere cu 67.42 mil. dolari SUA în comparație cu 29 septembrie 2017, când acestea au însumat 2,629.41  mil. dolari SUA.

In the third quarter of 2017, the total amount of money transfers from abroad made in favour of individuals of the Republic of Moldova amounted to USD 320.52 million. 

В третьем квартале 2017 года общий объём банковских переводов денежных средств из-за границы физическим лицам Республики Молдова составил 320.52 млн. долл. США.

În trimestrul III 2017, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 320.52 milioane dolari SUA. 

Согласно окончательным данным, в 2016 году дефицит текущего счета платежного баланса Республики Молдова составил 285.58 млн. долл. США (на 38.9 % меньше по сравнению с 2015 годом), счет операций с капиталом зафиксировал дефицит в сумме 20.79 млн. долл. США, а финансовый счет - чистый приток равный 214.56 млн. долларов США. Международная инвестиционная позиция осталась чисто-дебиторской и составила -3,550.57 млн. долларов США, в то время как валовой внешний долг достиг 6,235.23 млн. долл. США.

Согласно окончательным данным, в 2016 году дефицит текущего счета платежного баланса Республики Молдова составил 285.58 млн. долл. США (на 38.9 % меньше по сравнению с 2015 годом), счет операций с капиталом зафиксировал дефицит в сумме 20.79 млн. долл. США, а финансовый счет - чистый приток равный 214.56 млн. долларов США.

Международная инвестиционная позиция по состоянию на 31.12.2016 зафиксировала чисто-дебиторское сальдо, которое составило -3,550.57 млн. долларов США, на 2.1 % больше по сравнению с концом 2015 года.

Валовой внешний долг Республики Молдова увеличился в 2016 году на 131.02 млн. долл. США (или на 2.1%) и достиг 6,235.23 млн. долл. США по состоянию на 31.12.2016.

According to final data, in 2016, the current account of the balance of payments recorded a deficit of US$ 285.58 million (down by 38.9 percent as compared to 2015), the capital account registered a deficit of US$ 20.79 million and the financial account recorded a net inflow of US$ 214.56 million. The international investment position of the Republic of Moldova remained net debit totaling US$ -3,550.57 million at the end of 2016, while the gross external debt of the Republic of Moldova reached US$ 6,235.23 million.

Pagini