• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Statistica conturilor internaționale

Официальные резервные активы на 30 августа 2017 года исчислялись на уровне 2,508.38 млн. долларов США, на 33.60 млн. долларов США больше по сравнению с 31 июля 2017, когда они составляли 2,474.78 млн. долларов США.

La 30 august 2017, activele oficiale de rezervă au constituit 2,508.38 mil. dolari SUA, în creștere cu 33.60 mil. dolari SUA în comparație cu 31 iulie 2017, când acestea au însumat 2,474.78 mil. dolari SUA.

In July 2017, the total amount of net money transfers from abroad made in favour of individuals via licensed banks of the Republic of Moldova amounted to US$ 105.30 million (increasing by 8.4% as against July 2016).

В июле 2017 г. чистый объём банковских переводов денежных средств из-за границы в пользу физических лиц Республики Молдова составил 105.30 млн. долларов США (увеличившись на 8.4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года).

În luna iulie 2017, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 105.30 mil. USD (în creștere cu 8.4 la sută comparativ cu iulie 2016).

The Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) is a worldwide statistical data collection project launched by the International Monetary Fund (IMF) in 2009. The purpose of the CDIS is to improve the availability and quality of direct investment position statistics.

Координированное обследование прямых инвестиций (КОПрИ) – это глобальный проект по сбору статистических данных, начатый в 2009 году Международным валютным фондом (МВФ).

Pagini