• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.01.2018

Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995


[ Descară și în formatele:    PDF    DOC ]

L E G E A
instituţiilor financiare

nr. 550-XIII  din  21.07.1995
( în vigoare 01.01.1996 )

Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.78-81 art.199 din 13.05.2011
Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.110-113 art.334 din 02.07.2010
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1 art.2 din 01.01.1996

* * *
C U P R I N S

Capitolul I
( Abrogat )

Articolul 1. Abrogat
Articolul 2. Abrogat
Articolul 3. Abrogat

Capitolul II
( Abrogat )

Articolul 4. Abrogat
Articolul 5. Abrogat
Articolul 6. Abrogat
Articolul 7. Abrogat
Articolul 8. Abrogat
Articolul 9. Abrogat
Articolul 10. Abrogat
Articolul 11. Abrogat
Articolul 12. Abrogat

Capitolul III
(Abrogat)

Articolul 13. Abrogat
Articolul 131. Abrogat
Articolul 14. Abrogat
Articolul 15. Abrogat
Articolul 151. Abrogat
Articolul 152. Abrogat
Articolul 153. Abrogat
Articolul 154. Abrogat
Articolul 155. Abrogat
Articolul 156. Abrogat
Articolul 157. Abrogat
Articolul 158. Abrogat
Articolul 16. Abrogat
Articolul 17. Abrogat
Articolul 18. Abrogat
Articolul 19. Abrogat
Articolul 20. Abrogat
Articolul 21. Abrogat
Articolul 22. Abrogat
Articolul 23. Abrogat
Articolul 24. Abrogat

Capitolul III1
(Abrogat)

Articolul 241. Abrogat
Articolul 242. Abrogat
Articolul 243. Abrogat
Articolul 244. Abrogat
Articolul 245. Abrogat
Articolul 246. Abrogat
Articolul 247. Abrogat
Articolul 248. Abrogat

Capitolul IV
(Abrogat)

Articolul 25. Abrogat
Articolul 26. Abrogat
Articolul 27. Abrogat
Articolul 28. Abrogat
Articolul 281. Abrogat
Articolul 29. Abrogat
Articolul 30. Abrogat
Articolul 31. Abrogat
Articolul 32. Abrogat

Capitolul V
(Abrogat)

Articolul 33. Abrogat
Articolul 34. Abrogat
Articolul 35. Abrogatl
Articolul 36. Abrogat
Articolul 37. Abrogat

Capitolul V1
(Abrogat)

Articolul 371. Abrogat
Articolul 372. Abrogat
Articolul 373. Abrogat

Capitolul V2
(Abrogat)

Articolul 374. Abrogat
Articolul 375. Abrogat
Articolul 376. Abrogat
Articolul 377. Abrogat
Articolul 378. Abrogat
Articolul 379. Abrogat
Articolul 3710. Abrogat
Articolul 3711. Abrogat
Articolul 3712. Abrogat
Articolul 3713. Abrogat
Articolul 3714. Abrogat
Articolul 3715. Abrogat
Articolul 3716. Abrogat
Articolul 3717. Abrogat
Articolul 3718. Abrogat

Capitolul VI
(Abrogat)

Articolul 38. Abrogat

Capitolul VI1
LICHIDAREA SILITĂ A BĂNCII

Articolul 381. Prevederi generale referitor la lichidarea silită a băncii
Articolul 382. Condiţiile pentru numirea lichidatorului
Articolul 383. Comunicarea lichidării
Articolul 384. Principalele atribuţii şi drepturi ale lichidatorului
Articolul 385. Efectele iniţierii procedurii de lichidare
Articolul 386. Procedura de lichidare
Articolul 387. Acţiunile întreprinse de lichidator. Procedura de vînzare a băncii, de predare a activelor şi de predare a obligaţiilor băncii
Articolul 388. Cheltuielile legate de procesul de lichidare
Articolul 389. Măsurile prealabile onorării creanţelor faţă de bancă
Articolul 3810. Contestaţiile privind măsurile prealabile onorării creanţelor faţă de bancă
Articolul 3811. Onorarea creanţelor faţă de bancă şi priorităţi la onorare
Articolul 3812. Darea de seamă. Încheierea procesului de lichidare
Articolul 3813. Responsabilitatea lichidatorului
Articolul 3814. Redeschiderea procesului de lichidare
Articolul 3815. Răspunderea pentru intrarea în insolvabilitate a băncii

Capitolul VI2
LICHIDAREA BENEVOLĂ A BĂNCII

Articolul 3816. Condiţiile de lichidare benevolă
Articolul 3817. Modul de lichidare benevolă

Capitolul VII
(Abrogat)

Articolul 39. Abrogat
Articolul 40. Abrogat
Articolul 41. Abrogat
Articolul 42. Abrogat
Articolul 43. Abrogat

 

Notă:
În cuprinsul legii sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrul Naţional Anticorupţie” conform Legii nr.120 din 25.05.2012, în vigoare 01.10.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege


Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

[Cap.I (art.1-3) abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 1. Obiectul prezentei legi
[Art.1 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 2. Acţiunea prezentei legi
[Art.2 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 3. Noţiuni principale
[Art.3 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.3 modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]
[Art.3 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.3 modificat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]
[Art.3 modificat prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]


Capitolul II
LICENŢIEREA BĂNCILOR

[Cap.II (art.4-12) abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 4. Dreptul de a licenţia
[Art.4 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.4 completat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 5. Capitalul iniţial (social)
[Art.5 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.5 completat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 6. Cererea pentru eliberarea licenţei
[Art.6 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.6 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.6 modificat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]
[Art.6 modificat prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

Articolul 7. Decizia privind eliberarea licenţei
[Art.7 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.7 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.7 modificat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]
[Art.7 modificat prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

Articolul 8. Termenul licenţei. Copii autorizate de pe licenţă. Taxe
[Art.8 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 9. Registrul băncilor
[Art.9 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.9 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.9 completat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]

Articolul 10. Retragerea licenţei
[Art.10 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.10 modificat prin Legea nr.178 din 21.07.2017, în vigoare 18.08.2017]
[Art.10 completat prin Legea nr.185 din 22.07.2016, în vigoare 16.03.2017]
[Art.10 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.10 completat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]
[Art.10 modificat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]
[Art.10 modificat prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

Articolul 11. Publicarea şi intrarea în vigoare a hotărîrii de retragere a licenţei
[Art.11 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.11 modificat prin Legea nr.185 din 22.07.2016, în vigoare 16.03.2017]

Articolul 12. Interdicţii
[Art.12 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]


Capitolul III
ORGANIZAREA ŞI ADMINISTRAREA BĂNCILOR

[Cap.III (art.13-24) abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 13. Organizarea şi independenţa băncilor
[Art.13 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 131. Filiala şi reprezentanţa băncii
[Art.131 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 14. Capitalul reglementat
[Art.14 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.14 completat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.14 completat prin Legea nr.187 din 28.09.2014, în vigoare 10.10.2014]

Articolul 15. Restricţiile privind cotele de participare în capitalul social al băncii
[Art.15 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.15 modificat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]
[Art.15 modificat prin Legea nr.202 din 20.11.2015, în vigoare 11.12.2015]
[Art.15 modificat prin Legea nr.71 din 12.04.2015, în vigoare 28.04.2015]
[Art.15 modificat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]
[Art.15 modificat prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]
[Art.15 modificat prin Legea nr.5 din 15.01.2012, în vigoare 07.03.2012]
Notă: Se declară neconstituţională Legea nr.184 din 27.08.2011 conform Hot. Curţii Constituţionale nr.28 din 22.12.2011, în vigoare 22 decembrie 2011
[Art.15 modificat prin Legea nr.184 din 27.08.2011, în vigoare 28.08.2011]

Articolul 151. Exceptarea de la obligaţia de solicitare în prealabil a permisiunii
[Art.151 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.151 completat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]
[Art.151 introdus prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

Articolul 152. Solicitarea permisiunii prealabile
[Art.152 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.152 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.152 modificat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]
[Art.152 completat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]
[Art.152 introdus prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

Articolul 153. Evaluarea achizitorului potenţial
[Art.153 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.153 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.153 completat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]
[Art.153 introdus prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

Articolul 154. Notificarea înstrăinării şi reducerii cotei de participare în capitalul social al băncii
[Art.154 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.154 completat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.154 modificat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]
[Art.154 introdus prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

Articolul 155. Informări subsecvente
[Art.155 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.155 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.155 modificat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]
[Art.155 introdus prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

Articolul 156. Nerespectarea cerinţelor privind calitatea acţionariatului
[Art.156 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.156 completat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]
[Art.156 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.156 modificat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]
[Art.156 introdus prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

Articolul 157. Înstrăinarea cotei de participare în capitalul social al băncii a persoanei rezidente în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă
[Art.157 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.157 introdus prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

Articolul 158. Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor
[Art.158 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.158 introdus prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

Articolul 16. Reorganizarea băncilor
[Art.16 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.16 modificat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

Articolul 17. Statutul şi regulamentele
[Art.17 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.17 modificat prin Legea nr.80 din 05.05.2017, în vigoare 26.05.2017]
[Art.17 completat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]
[Art.17 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.17 modificat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]

Articolul 18. Organul de administrare şi organul de control
[Art.18 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.18 completat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.18 completat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]

Articolul 19. Consiliul băncii
[Art.19 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.19 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.19 completat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]

Articolul 20. Comisia de cenzori
[Art.20 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 21. Exigenţele faţă de administratori
[Art.21 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.21 completat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.21 completat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]

Articolul 22. Secretul bancar şi obligaţiile fiduciare
[Art.22 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.22 modificat prin Legea nr.178 din 21.07.2017, în vigoare 18.08.2017]
[Art.22 completat prin Legea nr.134 din 17.06.2016, în vigoare 01.08.2016]
[Art.22 completat prin Legea nr.242 din 29.12.2015, în vigoare 29.01.2016]
[Art.22 completat prin Legea nr.241 din 29.12.2015, în vigoare 29.01.2016]
[Art.22 completat prin Legea nr.324 din 23.12.2013, în vigoare 01.01.2014]
[Art.22 modificat prin Legea nr.178 din 11.07.2012, în vigoare 14.09.2012]

Articolul 23. Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
[Art.23 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 24. Conflictele de interes
[Art.24 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.24 modificat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]


Capitolul III1
REGIMUL FILIALELOR BĂNCILOR STRĂINE

[Cap.III1 (art.241-248) abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Cap.III1 (art.241-248) introdus prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 241. Condiţiile de desfăşurare a activităţii filialelor băncilor străine pe teritoriul Republicii Moldova
[Art.241 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.241 introdus prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 242. Denumirea filialei băncii străine
[Art.242 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.242 introdus prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 243. Cerinţele de licenţiere a filialei băncii străine
[Art.243 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.243 modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]
[Art.243 introdus prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 244. Capitalul de dotare al filialei băncii străine
[Art.244 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.244 introdus prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 245. Conducerea filialei băncii străine
[Art.245 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.245 introdus prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 246. Evaluarea calităţii băncii străine care solicită înfiinţarea filialei
[Art.246 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.246 introdus prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 247. Retragerea licenţei filialei băncii străine
[Art.247 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.247 modificat prin Legea nr.178 din 21.07.2017, în vigoare 18.08.2017]
[Art.247 introdus prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 248. Publicarea informaţiei de către filiala unei bănci străine
[Art.248 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.248 introdus prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]


Capitolul IV
EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR

[Cap.IV (art.25-32) abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 25. Cerinţe de prudenţă
[Art.25 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.25 modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]
[Art.25 în redacţia Legii nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]

Articolul 26. Activităţi financiare permise băncilor
[Art.26 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.26 modificat prin Legea nr.43 din 27.03.2014, în vigoare 25.04.2014]
[Art.26 modificat prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]
[Art.26 modificat prin Legea nr.109-XVI din 16.05.2008, în vigoare 20.06.2008]

Articolul 27. Interzicerea operaţiunilor şi activităţilor anticompetitive
[Art.27 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.27 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 28. Măsuri de prudenţă
[Art.28 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.28 alin.(3) modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 01.07.2017]
[Art.28 alin.(1) modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]
[Art.28 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.28 modificat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]
[Art.28 modificat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]
[Art.28 modificat prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

Articolul 281. Externalizarea
[Art.281 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.281 completat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]

Articolul 29. Documentele instituţiilor financiare
[Art.29 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.29 modificat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]

Articolul 30. Cerinţe de dezvăluire a informaţiei de către bancă
[Art.30 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.30 completat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]
[Art.30 în redacţia Legii nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

Articolul 31. Tranzacţiile cu funcţionarii băncii şi cu persoanele afiliate băncii
[Art.31 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.31 în redacţia Legii nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.31 modificat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]
[Art.31 modificat prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

Articolul 32. Acordarea de credite
[Art.32 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.32 completat prin Legea nr.242 din 29.12.2015, în vigoare 29.01.2016]
[Art.32 în redacţia Legii nr.164 din 11.07.2012, în vigoare 14.03.2013]


Capitolul V
CONTURI, SITUAŢII FINANCIARE, AUDIT, RAPOARTE ŞI INSPECŢII

[Cap.V (art.33-37) abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Denumirea cap.V modificată prin Legea nr.324 din 23.12.2013, în vigoare 01.01.2014]

Articolul 33. Conturile şi situaţiile de seamă financiare
[Art.33 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.33 completat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]
[Art.33 modificat prin Legea nr.324 din 23.12.2013, în vigoare 01.01.2014]

Articolul 34. Auditul extern
[Art.34 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.34 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.34 modificat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]

Articolul 35. Publicarea bilanţului, raportului auditorului emis de către societatea de auditn şi raportului anual
[Art.35 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.35 modificat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]

Articolul 36. Inspecţia filialelor
[Art.36 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 37. Rapoarte şi inspecţii
[Art.37 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.37 modificat prin Legea nr.178 din 21.07.2017, în vigoare 18.08.2017]
[Art.37 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.37 modificat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]


Capitolul V1
MĂSURI DE SANARE

[Titlul cap.V1 în redacţia Legii nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 371. Instituirea şi efectuarea supravegherii  speciale
[Art.371 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 372. Principalele atribuţii ale comisiei de supraveghere specială
[Art.372 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 373. Rapoartele privind supravegherea specială
[Art.373 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]


Capitolul V2
ADMINISTRAREA SPECIALĂ

Articolul 374. Noţiunea şi instituirea administrării speciale
[Art.374 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.374 completat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]

Articolul 375. Administratorul special
[Art.375 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 376. Efectele instituirii administrării speciale
[Art.376 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.376 modificat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]

Articolul 377. Principalele atribuţii şi drepturi ale  administratorului special
[Art.377 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 378. Raportul administratorului special
[Art.378 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 379. Măsuri de sanare financiară
[Art.379 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 3710. Particularităţile reducerii şi majorării capitalului băncii
[Art.3710 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.3710 modificat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]

Articolul 3711. Particularităţile reorganizării şi vînzării băncii
[Art.3711 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 3712. Particularităţi ale refuzului de executare a obligaţiilor băncii
[Art.3712 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 3713. Particularităţile predării obligaţiilor băncii
[Art.3713 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 3714. Compensarea creanţelor opuse
[Art.3714 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 3715. Moratoriul
[Art.3715 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.3715 modificat prin Legea nr.40 din 24.03.2015, în vigoare 27.03.2015]
[Art.3715 completat prin Legea nr.187 din 28.09.2014, în vigoare 10.10.2014]

Articolul 3716. Cheltuielile legate de administrarea specială
[Art.3716 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 3717. Încetarea administrării speciale
[Art.3717 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 3718. Litigiile în legătură cu administrarea specială
[Art.3718 abrogat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]


Capitolul VI
ÎNCĂLCĂRI, MĂSURI DE REMEDIERE ŞI SANCŢIUNI

[Cap.VI (art.38) abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 38. Încălcări, măsuri de remediere şi sancţiuni
[Art.38 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Art.38 modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]
[Art.38 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.38 modificat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]
[Art.38 modificat prin Legea nr.187 din 28.09.2014, în vigoare 10.10.2014]
[Art.38 completat prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]
[Art.38 modificat prin Legea nr.241 din 24.09.2010, în vigoare 17.12.2010]
[Art.38 modificat prin Legea nr.109-XVI din 16.05.2008, în vigoare 20.06.2008]

 

Capitolul VI1
LICHIDAREA SILITĂ A BĂNCII

Articolul 381. Prevederi generale referitor la lichidarea silită a băncii

(1) În cazul retragerii licenţei băncii ca urmare a constatării a cel puţin uneia din situaţiile de insolvabilitate prevăzute la art.38 alin.(3) sau în unul din temeiurile prevăzute la art.10, cu excepţia alin.(1) lit.a), f), h) şi alin.(2) ale acestui articol, Banca Naţională ia, din oficiu, hotărîrea de iniţiere a procesului de lichidare silită a băncii.
(2) Lichidarea băncii în alte temeiuri decît în cel al insolvabilităţii nu împiedică iniţierea procesului de lichidare silită în temeiul insolvabilităţii dacă în decursul procesului de lichidare se constată că banca a devenit insolvabilă.
(3) Odată cu retragerea licenţei şi iniţierea procesului de lichidare silită a băncii, Banca Naţională numeşte un lichidator. Din motive întemeiate, Banca Naţională îl poate înlocui pe lichidator.
(4) Ordonanţa Băncii Naţionale cu privire la numirea (înlocuirea) lichidatorului se publică în termen de 7 zile de la adoptare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(5) De la data de retragere a licenţei băncii:
a) Banca Naţională închide conturile în lei ale băncii respective şi deschide un nou cont cu specificarea “bancă în proces de lichidare”, la care vor fi virate sumele de bani disponibile la acea dată în conturile respective şi prin intermediul căruia lichidatorul va efectua toate operaţiunile în lei ale băncii ce se lichidează;
b) lichidatorul închide conturile în valută străină deschise în alte bănci (inclusiv în Banca Naţională), iar valuta străină disponibilă la acea dată în aceste conturi, la ordinul lichidatorului, va fi virată, în funcţie de tipurile valutei străine, în unul sau mai multe conturi cu specificarea indicată la lit.a), deschise la o bancă/bănci din Republica Moldova, prin intermediul cărora lichidatorul va efectua operaţiunile în valută străină ale băncii ce se lichidează.
(6) Lichidarea silită a băncii se desfăşoară în mod extrajudiciar.
(7) Procesul de lichidare a băncii nu poate depăşi 5 ani de la data de retragere a licenţei. Termenul indicat poate fi prelungit de Banca Naţională pentru cel mult 2 ani, în baza demersului argumentat al lichidatorului băncii.
[Art.381 modificat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]

Articolul 382. Condiţiile pentru numirea lichidatorului

(1) În funcţia de lichidator se numeşte o persoană fizică care corespunde exigenţelor înaintate faţă de administratorul unei bănci, stabilite în regulamentul respectiv al Băncii Naţionale.
(2) Nu poate fi lichidator persoana care:
a) are antecedente penale;
b) în ultimii 5 ani a fost trasă la răspundere civilă pentru acte juridice fictive sau simulate, acte afectate de eroare, încheiate prin dol, violenţă, în urma unei înţelegeri dolosive sau pentru încălcarea obligaţiilor fiduciare;
c) este învinuit într-o cauză  penală sau pîrît într-un proces civil;
d) nu şi-a onorat obligaţiile de plată a datoriei sau de achitare a dobînzii către o bancă.
(3) Pentru constatarea existenţei/inexistenţei conflictelor de interese, lichidatorul va prezenta, înainte de numirea sa, Băncii Naţionale informaţie despre interesele sale personale şi de afaceri, precum şi despre relaţiile financiare ale sale, ale soţiei sale şi ale copiilor, inclusiv:
a) despre datoria faţă de banca în proces de lichidare, activitatea în ea sau deţinerea unor drepturi de proprietate ale acesteia;
b) despre relaţiile din ultimii 5 ani cu orice bancă în calitate de angajat, administrator sau acţionar cu cotă substanţială;
c) despre relaţiile financiare, de afaceri sau individuale cu orice persoană care are anumite interese faţă de banca în proces de lichidare şi de activele ei, inclusiv informaţie despre o angajare viitoare la persoana dată;
d) despre neonorarea obligaţiilor patrimoniale faţă de banca în proces de lichidare sau oricare altă bancă în ultimii 5 ani;
e) despre posedarea unei proprietăţi ce concurează cu bunurile imobile ale băncii dacă lichidarea băncii presupune evaluarea, dispunerea şi gestionarea acestora;
f) despre alte interese financiare şi de afaceri care pot afecta exercitarea în mod imparţial a funcţiei de lichidator;
g) alte informaţii solicitate de Banca Naţională.
(4) Concomitent cu informaţia menţionată la alin.(3), persoana va prezenta o informaţie care certifică inexistenţa vreunui conflict de interese ca urmare a intereselor lui personale şi relaţiilor cu Banca Naţională, iar dacă un astfel de conflict există – o informaţie despre acest conflict şi, în pofida acestui fapt, va solicita Băncii Naţionale autorizarea activităţii de lichidator.
(5) Înainte de a numi persoana în funcţia de lichidator, Banca Naţională va trebui să se asigure că nu există vreun conflict de interese, iar dacă un astfel de conflict există, va trebui să se convingă că persoana este capabilă să acţioneze imparţial în virtutea naturii nemateriale a conflictului şi o va numi ca excepţie.
(6) În cazul apariţiei conflictului de interese după numirea sa, lichidatorul va informa Banca Naţională despre acest fapt imediat după ce acesta i-a devenit cunoscut, precum şi despre acţiunile pe care le-a întreprins sau le va întreprinde în vederea eliminării conflictului, şi va cere permisiunea Băncii Naţionale de a-şi continua activitatea.
(7) Dacă Banca Naţională constată că un astfel de conflict de interese este inadmisibil, lichidatorul va trebui să-l soluţioneze într-un mod care ar satisface Banca Naţională sau să demisioneze.
(8) Lichidatorul îşi va executa atribuţiile cu imparţialitate. Pornind de la aceasta, el nu este în drept:
a) să-şi desfăşoare activitatea în situaţia în care există conflict de interese, cu excepţia cazului cînd despre acest conflict s-a comunicat Băncii Naţionale, iar aceasta îi permite să-şi continue activitatea;
b) să solicite sau să accepte, direct sau indirect, orice servicii, cadouri, alte valori şi beneficii din partea vreunei persoane despre care lichidatorul ştie că aceasta urmăreşte să obţină anumite avantaje în legătură cu lichidarea băncii sau că are interese ce pot fi afectate în mod substanţial de executarea sau neexecutarea de către lichidator a unor atribuţii;
c) să utilizeze sau să permită utilizarea bunurilor Băncii Naţionale sau a bunurilor asupra cărora lichidatorul are dreptul de gestiune în interes personal sau în interesul terţilor, cu excepţia intereselor Băncii Naţionale şi ale băncii în proces de lichidare;
d) să facă promisiuni sau să-şi asume angajamente în numele Băncii Naţionale fără autorizarea acesteia.
(9) Lichidatorul nu are dreptul să divulge informaţia ce constituie secret bancar, comercial sau un alt secret protejat de lege decît în măsura în care este necesară în exercitarea atribuţiilor sale.

Articolul 383. Comunicarea lichidării

Lichidatorul:
a) afişează, în termen de 3 zile de la data numirii sale, la fiecare subdiviziune separată a băncii un anunţ despre retragerea licenţei băncii şi începutul lichidării acesteia, indicînd numele şi prenumele lichidatorului, data şi locul la care el intră în gestiunea băncii;
b) publică anunţul indicat la lit.a) în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în ziarele de circulaţie generală, precum şi în ziarele din localităţile în care banca are subdiviziuni separate;
c) transmite Băncii Naţionale, în termen de 3 zile de la publicarea anunţurilor, copii de pe acestea.

Articolul 384. Principalele atribuţii şi drepturi ale lichidatorului

(1) Lichidatorul are atribuţii depline şi exclusive de a conduce, a gestiona şi a controla banca (în continuare – gestiunea băncii) şi de a lua orice măsuri în vederea lichidării ei eficiente şi obţinerii sumei maxime din vînzarea activelor, inclusiv dreptul:
a) de a continua sau a înceta orice operaţiune a băncii;
b) de a lua cu împrumut bani garantaţi cu activele ei sau fără garanţie;
c) de a suspenda sau a limita plata obligaţiilor prevăzute la lit.g) lin. a 4-a;
d) de a angaja specialişti, experţi sau consultanţi profesionişti;
e) de a administra contul băncii;
f) de a colecta datoriile faţă de bancă şi de a recupera bunurile acesteia aflate în posesiunea terţilor, de a intenta acţiuni în instanţele de judecată;
g) de a executa în numele băncii orice operaţiuni, ţinînd cont de necesitatea obţinerii aprobării prealabile a Băncii Naţionale pentru efectuarea următoarelor operaţiuni:
- vînzarea sau altă formă de lichidare a oricărui activ al băncii în valoare de peste 1 milion de lei;
- acordarea de garanţii pe baza activelor băncii în favoarea creditorului care acordă băncii un credit nou de peste 500 de mii de lei;
- reducerea sau anularea oricărei creanţe faţă de bancă, a cărei validitate este îndoielnică, dacă aceasta depăşeşte 200 de mii de lei;
- onorarea oricăror creanţe faţă de bancă (cu excepţia creanţelor care decurg din angajamentele asumate de lichidator în exerciţiul funcţiunii) înainte de încheierea procedurilor prevăzute la art.389 şi 3810, inclusiv achitarea cu deponenţii şi alţi creditori în sumele care, în opinia Băncii Naţionale, pot fi folosite în acest scop, dar ţinîndu-se totodată cont de faptul că toţi deponenţii şi alţi creditori aflaţi în situaţii similare trebuie să fie trataţi în mod egal;
h) de a primi de la organele de conducere, de la salariaţii băncii şi de la orice altă persoană registrele, documentele şi informaţiile băncii;
i) de a formula obiecţii împotriva creanţelor creditorilor înaintate faţă de bancă, de a negocia obligaţiile băncii în vederea novării lor, reducerii, reeşalonării, preluării de către o altă persoană sau remiterii datoriilor, de a rezilia contractele băncii în conformitate cu legislaţia.
(11) Imediat după intrarea în gestiunea băncii, lichidatorul ia măsuri privind asigurarea integrităţii activelor, registrelor, documentelor şi a informaţiilor băncii, înştiinţează subdiviziunile separate ale băncii, băncile corespondente, organul înregistrării de stat, deţinătorii de registre publice, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare şi, după caz, alte persoane cu privire la retragerea licenţei, iniţierea procesului de lichidare silită a băncii, precum şi comunică informaţiile despre sine.
(12) La cererea lichidatorului, organele de drept sînt obligate să-i acorde sprijin în obţinerea accesului la încăperi şi la alte active ale băncii, în preluarea controlului şi asigurarea integrităţii activelor, registrelor, documentelor şi informaţiilor băncii.
(2) Lichidatorul are şi alte atribuţii şi drepturi prevăzute de prezentul capitol.
(3) În exercitarea atribuţiilor şi drepturilor sale, lichidatorul este responsabil doar faţă de Banca Naţională.
[Art.384 modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 31.07.2018]
[Art.384 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.384 modificat prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]

Articolul 385. Efectele iniţierii procedurii de lichidare

(1) Pe lîngă efectele prevăzute la art.11 alin.(3), de la data retragerii licenţei:
a) calcularea dobînzilor şi penalităţilor la obligaţiile băncii se întrerupe, iar obligaţiile neajunse la scadenţă se consideră scadente. Banca nu răspunde pentru încălcarea obligaţiilor sale din imposibilitatea fortuită de executare în legătură cu retragerea licenţei;
b) creanţele faţă de bancă se onorează în modul prevăzut de prezentul capitol;
c) exercitarea oricărui drept asupra activelor băncii, inclusiv urmărirea acestora în legătură cu procedurile judiciare şi de executare întru încasarea creanţelor, se suspendă. Nici un drept asupra activelor nu poate fi exercitat în timpul lichidării băncii, cu excepţia drepturilor acordate lichidatorului conform prezentului capitol şi a creanţelor privind plata cheltuielilor legate de procesul de lichidare;
d) plăţile sau transferurile activelor băncii efectuate înainte de începutul lichidării în dauna intereselor creditorilor pot fi declarate nule, cu excepţia plăţilor pînă la plafonul de garantare a depozitelor pentru fiecare deponent conform Legii nr.575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar;
e) toate împuternicirile organelor de conducere ale băncii trec la lichidator, care devine unicul reprezentant legal al băncii. Lichidatorul poate delega altor persoane doar acele împuterniciri pe care le consideră necesare, dacă Banca Naţională nu va stabili altfel;
f) hotărîrile anterioare adoptate de organele de conducere ale băncii se consideră nevalabile dacă nu sînt aprobate (autorizate) de lichidator, precum şi dacă împiedică exercitarea atribuţiilor şi drepturilor acestuia;
g) suspendarea operaţiunilor în contul băncii, urmărirea silită a activelor băncii încetează, iar sechestrele şi alte restricţii aplicate asupra acestora se ridică;
h) acceptarea şi efectuarea în conturile corespondente ale băncii a plăţilor în conturile clienţilor băncii încetează, iar plăţile încasate în folosul acestora după data de retragere a licenţei băncii se restituie în conturile plătitorilor din băncile plătitoare, cu excepţia cazului în care încasarea plăţilor a avut loc într-un sistem de plăţi ce intră sub incidenţa Legii nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare şi sînt aplicabile prevederile art.6 alin.(3) din legea menţionată;
i) executarea obligaţiilor faţă de bancă se efectuează nemijlocit în folosul băncii, chiar dacă potrivit clauzelor obligaţiei debitorul are dreptul la executarea obligaţiei către о altă persoană;
j) stingerea creanţelor creditorilor prin compensarea creanţelor opuse nu se admite, cu excepţia cazurilor în care dreptul părţilor la compensare s-a născut pînă la data de retragere a licenţei, precum şi în legătură cu scadenţa creanţelor din clasa corespunzătoare conform ordinii priorităţii claselor de creanţe stabilite;
k) cesiunea creanţelor creditorului, în urma căreia noul creditor (cesionar) va aparţine unei clase de creanţe mai prioritare de onorare în raport cu cea la care a aparţinut cedentul, nu se admite;
l) acţiunea mandatului (procurii) eliberat de bancă încetează, cu excepţia cazului în care încetarea lui poate cauza prejudicii băncii;
m) creditorii pot înainta creanţele lor doar în cadrul procesului de lichidare, cu excepţia creanţelor privind plata cheltuielilor legate de procesul de lichidare.
(2) Plăţile sau transferurile activelor băncii efectuate pînă la începutul lichidării în dauna intereselor creditorilor se prezumă a fi actele juridice:
a) de plată sau transfer, efectuate simulat, fictiv sau cu intenţia tuturor părţilor implicate de a sustrage activele băncii de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile în decursul a 3 ani anteriori retragerii licenţei;
b) de transfer cu titlu gratuit, efectuate în decursul a 2 ani anteriori retragerii licenţei, cu excepţia celor de sponsorizare şi filantropie conform legii;
c) de transfer cu titlu gratuit, efectuate cu persoanele afiliate băncii în decursul a 2 ani anteriori retragerii licenţei;
d) de plată sau transfer în care prestaţia băncii o depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în decursul unui an anterior retragerii licenţei;
e) de plăţi anticipate ale datoriilor, efectuate în decursul a 6 luni anterioare retragerii licenţei, dacă scadenţa acestora fusese stabilită pentru o dată ulterioară retragerii licenţei;
f) de constituire de către bancă a gajului sau a altei garanţii reale pentru o creanţă care era neasigurată în decursul a 6 luni anterioare retragerii licenţei. Această prevedere nu se aplică în cazul plăţilor sau transferurilor efectuate în cadrul sistemelor care intră sub incidenţa Legii nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare.
(3) Retragerea licenţei băncii nu afectează executarea ordinelor de plată/transfer al valorilor mobiliare iniţiate de bancă şi introduse în sistemele de plăţi/sistemele de decontare a valorilor mobiliare pînă la data şi ora exactă a adoptării hotărîrii de retragere a licenţei.
(4) Furnizorii de servicii de utilitate publică care deţin o poziţie dominantă (livrări de energie electrică, gaze naturale, apă, servicii telefonice, alte asemenea) nu au dreptul să refuze ori să întrerupă unilateral prestarea unor astfel de servicii către bancă din momentul retragerii licenţei, chiar dacă banca nu a plătit serviciile prestate anterior. Diminuarea sau întreruperea prestării serviciilor indicate poate avea loc doar în cazul în care lichidatorul nu plăteşte, conform contractului, serviciile curente prestate după retragerea licenţei.
(5) În cazul în care un bun mobil vîndut băncii şi neplătit integral de aceasta este, la data retragerii licenţei, în curs de predare (în tranzit) ori banca sau alte persoane împuternicite nu au intrat încă în posesia acestui bun, vînzătorul poate reintra în posesia bunului. În acest caz, vînzătorul restituie orice plată făcută de bancă în avans pentru bunul respectiv, avînd dreptul de a înainta creanţă pentru cheltuielile aferente acestei tranzacţii.
(6) În cazul în care, conform contractului cu participarea băncii, obligaţia uneia din părţi de a încheia o tranzacţie cu acţiuni devine scadentă după data retragerii licenţei, contractul se consideră reziliat la această dată. În acest caz, diferenţa dintre preţul contractului şi valoarea acţiunilor de la data retragerii licenţei este plătită băncii, dacă este un credit, sau adăugată la datoriile băncii, dacă este o datorie.
(7) Organele executive ale băncii, cel mai tîrziu în următoarea zi după intrarea lichidatorului în gestiunea băncii, asigură predarea ştampilelor şi sigiliilor băncii. În termenul stabilit de lichidator, orice persoană care deţine registrele, documentele, valorile materiale şi alte valori ale băncii este obligată să le predea. În cazul încălcării acestor obligaţii, al împiedicării accesului lichidatorului la încăperile, activele, registrele, documentele, informaţiile băncii, persoana vinovată poartă răspundere conform legii.
(8) Procedurile suspendate conform alin.(1) lit.c) încetează de la data înregistrării listei creanţelor la Banca Naţională dacă creanţa constituind obiectul procedurii a fost înscrisă în lista creanţelor validate de lichidator şi în privinţa ei nu sînt obiecţii. Procedurile menţionate pot fi reluate la cererea creditorului în cazul în care:
a) creanţa nu este înscrisă în lista creanţelor înregistrată la Banca Naţională;
b) creanţa este înscrisă în lista creanţelor înregistrată la Banca Naţională, însă creditorul a înaintat obiecţii în privinţa ei.
(9) Creditorii băncii pot înainta creanţele lor în termen de 3 luni de la data retragerii licenţei băncii. Creditorii care îşi înaintează creanţele după expirarea acestui termen, dar în toate cazurile pînă la încheierea distribuirii (lichidării) tuturor activelor băncii, pot pretinde la onorarea creanţelor doar conform art.3811 alin.(6).
[Art.385 modificat prin Legea nr.227 din 01.11.2018, în vigoare 30.12.2018]
[Art.385 modificat prin Legea nr.185 din 22.07.2016, în vigoare 16.03.2017]

Articolul 386. Procedura de lichidare

(1) În termen de 3 luni de la data intrării în gestiunea băncii, lichidatorul efectuează inventarierea activelor ei şi transmite Băncii Naţionale o copie de pe opis, care va fi accesibilă permanent publicului.
(2) Lichidatorul va efectua măsurile prevăzute la art.387 prin proceduri transparente în conformitate cu legislaţia în vigoare, astfel încît alte bănci şi persoane interesate să poată face oferte pentru aceste active, dacă prezentul capitol nu prevede altfel.
(3) Lichidatorul, de la data intrării în gestiunea băncii, poate rezilia:
a) contractul de muncă cu orice angajat al băncii;
b) contractele de prestare a serviciilor la care banca este parte;
c) contractele de locaţiune a bunurilor mobile şi imobile, cu condiţia înştiinţării proprietarului cu 30 de zile înainte despre faptul că banca îşi exercită dreptul discreţionar de a rezilia contractul de locaţiune. Proprietarul nu este în drept să ceară recuperarea plăţilor aferente locaţiunii după rezilierea contractului. În cazul lichidării, nici un prejudiciu legat de rezilierea contractului nu va fi reparat.
(4) În termen de 2 luni de la data intrării în gestiunea băncii, lichidatorul:
a) ia măsurile necesare pentru încetarea obligaţiilor fiduciare ale băncii, restituie proprietarului toate activele şi bunurile deţinute de bancă în administrare fiduciară şi efectuează decontări finale aferente acestora;
b) expediază, la adresele indicate în registre sau înmînează contra semnătură, tuturor deponenţilor, altor creditori şi clienţi ai serviciilor de păstrare în siguranţă a bunurilor avize recomandate despre tipul şi suma creanţelor acestora faţă de bancă potrivit registrelor, despre necesitatea retragerii bunurilor de către clienţii serviciilor de păstrare în siguranţă a bunurilor. În aviz se va menţiona că obiecţiile pot fi prezentate lichidatorului în termen de o lună de la primirea avizului.
(5) Bunurile păstrate în siguranţă la bancă neretrase de proprietar pînă la data menţionată în aviz vor intra în gestiunea lichidatorului pentru a fi transmise ulterior proprietarului conform legislaţiei în vigoare.
(6) Bunurile păstrate în siguranţă la bancă împreună cu opisurile lor şi neretrase de proprietar se consideră bunuri la care nu pot pretinde alţi creditori ai băncii.
(61) Bunurile băncii care constituie obiectul gajului se includ în componenţa (opisul) activelor băncii, însă se întrebuinţează pentru onorarea creanţelor creditorului gajist în ordine prioritară, înainte de onorarea celorlalte creanţe prevăzute de prezenta lege.
(62) În caz de insuficienţă a mijloacelor obţinute de la vînzarea bunului gajat pentru onorarea creanţelor creditorului gajist sau de renunţare a acestuia la dreptul său de gaj, creanţele neonorate se supun onorării în ordinea priorităţii claselor de creanţe stabilite la art.3811.
(7) Lichidatorul va prezenta Băncii Naţionale, la solicitarea acesteia, precum şi la anumite intervale, rapoarte şi informaţii în legătură cu lichidarea băncii. Periodicitatea şi formularul rapoartelor care urmează a fi prezentate de către lichidator conform prevederilor prezentului alineat sînt stabilite în actele normative ale Băncii Naţionale.
(8) Prevederile prezentului articol, cu excepţia alin.(2), (61), (7), nu se aplică în cazul vînzării băncii conform art.387 alin.(1) lit.a).
9) Lichidatorul asigură publicarea pe pagina oficială a băncii a informaţiei privind rezultatele vînzării sau altei forme de lichidare a activului băncii, conform art.387, în valoare de peste 1 milion lei, inclusiv preţul şi identitatea contrapărţii –persoană fizică sau juridică.
[Art.386 completat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 387. Acţiunile întreprinse de lichidator. Procedura de vânzare a băncii, de predare a activelor şi de predare a obligaţiilor băncii

(1) Lichidatorul întreprinde următoarele acţiuni:
a) vinde, cu permisiunea scrisă a Băncii Naţionale, banca ca un complex patrimonial unic unei alte bănci (banca cumpărător), ţinînd cont de prevederile prezentului capitol;
b) organizează vînzarea şi/sau predarea parţială a activelor băncii şi predarea parţială a obligaţiilor băncii către alte bănci;
c) lichidează activele băncii în condiţiile prezentului capitol.
(11) Tranzacţia de vînzare a băncii, de predare a activelor şi de predare a obligaţiilor acesteia urmează a fi finanţată de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în mărime ce nu depăşeşte suma depozitelor garantate.
(2) Pentru efectuarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare prevăzută la alin.(1) lit.a), banca-cumpărător va îndeplini următoarele condiţii:
a) va menţine capitalul reglementat în mărime nu mai mică decît cuantumul capitalului minim stabilit la art.5 alin.(1);
b) activele acesteia trebuie să fie mai mari decît activele nete ale băncii care constituie obiectul vînzării;
c) după realizarea tranzacţiei, va corespunde condiţiilor stabilite la art.7 alin.(2).
(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, hotărîrea băncii-cumpărător privind încheierea tranzacţiei de proporţii, aferentă cumpărării băncii în proces de lichidare sau activelor acesteia conform alin.(1), se ia:
a) de către consiliul băncii, cu majoritatea simplă de voturi, dacă valoarea tranzacţiei constituie peste 25 la sută, dar nu mai mult de 50 la sută din valoarea activelor băncii-cumpărător potrivit ultimului bilanţ, pînă la adoptarea deciziei respective;
b) de către adunarea generală a acţionarilor, cu majoritatea simplă de voturi, dacă valoarea tranzacţiei constituie peste 50 la sută din valoarea activelor băncii-cumpărător potrivit ultimului bilanţ, pînă la adoptarea hotărîrii respective.
(4) Banca Naţională respinge cererea privind eliberarea permisiunii pentru vînzarea băncii dacă:
a) apreciază că situaţia financiară a băncii-cumpărător va deveni nesatisfăcătoare;
b) apreciază că vînzarea băncii va conduce la încălcarea de către banca-cumpărător a cerinţelor faţă de desfăşurarea activităţilor financiare prevăzute de prezenta lege şi de actele normative emise în vederea executării ei;
c) documentele prezentate pentru obţinerea permisiunii conţin informaţie incompletă, insuficientă sau contradictorie sau nu au fost prezentate documentele solicitate suplimentar, necesare pentru luarea deciziei de eliberare a permisiunii pentru efectuarea tranzacţiei.
(5) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b), lichidatorul poate reduce valoarea unor obligaţii astfel încît deponentul sau un alt creditor al băncii să nu primească mai puţin decît în cazul onorării obligaţiilor băncii în condiţiile art.3811.
(6) Lichidatorul alege din măsurile enumerate la alin.(1) cele care, în opinia sa, conduc la obţinerea sumei maxime din vînzarea băncii sau activelor acesteia şi protejează interesele deponenţilor şi ale altor creditori.
(7) La determinarea sumei ce ar putea fi obţinută din vînzarea băncii sau activelor acesteia, lichidatorul este obligat:
a) să evalueze ofertele alternative, luînd în considerare valoarea de piaţă a activelor şi aplicînd rata reală de reduceri;
b) să documenteze evaluarea şi criteriile de evaluare, inclusiv rata dobînzii, rata de recuperare a activelor, costul menţinerii activelor şi cheltuielile neprevăzute.
(8) Prevederile alin.(2)–(4) se aplică în mod corespunzător şi asupra tranzacţiei prevăzute la alin.(1) lit.b) dacă valoarea activelor sau a obligaţiilor predate depăşeşte 10 milioane lei.
(9) În scop de încheiere a tranzacţiilor prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b), lichidatorul organizează o şedinţă de informare cu toate băncile considerate de acesta ca eligibile, în vederea prezentării condiţiilor şi termenelor negocierii. Înainte de şedinţa de informare, lichidatorul semnează cu băncile prezente la şedinţă un acord de confidenţialitate, prin care acestea se angajează să păstreze, în condiţiile legii, secretul cu privire la informaţiile din cererea de ofertă referitoare la banca în proces de lichidare, la activele şi obligaţiile acesteia ce urmează a face obiectul negocierii. Nerespectarea de către administratori, acţionari, salariaţi şi de alte persoane care acţionează în numele băncii care a semnat acordul de confidenţialitate a obligaţiilor privind păstrarea secretului atrage răspunderea contravenţională şi patrimonială şi excluderea băncii respective de la participarea la concurs.
(10) În funcţie de interesul manifestat de băncile participante la şedinţă, lichidatorul perfectează o cerere de ofertă privind tranzacţiile respective, care cuprinde, în principal, categoriile şi volumul de active şi obligaţii ce urmează să facă obiectul tranzacţiei, prima ce poate fi stabilită de lichidator care va fi plătită de ofertant, termenul de prezentare a ofertelor băncilor, care nu poate fi mai mare de 15 zile.
(11) Lichidatorul transmite, în regim de confidenţialitate, cererea de ofertă privind tranzacţia respectivă băncilor ofertante, care au participat la şedinţa de informare şi care au manifestat interes pentru o astfel de tranzacţie.
(12) Lichidatorul asigură accesul băncilor ofertante la documentele şi informaţiile referitoare la banca, activele şi obligaţiile acesteia ce urmează să facă obiectul negocierii. Contestaţiile părţilor interesate se examinează în conformitate cu art.38 alin.(54) şi (7).
(13) În termenul stabilit pentru prezentarea ofertelor, băncile ofertante transmit lichidatorului, în plic închis, ofertele privind tranzacţiile propuse.
(14) În cel mai scurt timp, lichidatorul analizează ofertele primite şi selectează, pe principiul costului minim presupus, oferta băncii/ofertele băncilor cu care se va încheia tranzacţia/tranzacţiile respective. Lichidatorul poate decide încheierea tranzacţiei şi în cazul depunerii unei singure oferte.
(15) Lichidatorul şi banca ce a cîştigat concursul semnează un antecontract în care se consemnează obligaţia părţilor şi, după caz, termenul de încheiere a contractului, obligaţiile părţilor pe perioada de pînă la semnarea acestuia.
(16) În caz de încheiere a tranzacţiei care prevede predarea obligaţiilor băncii, prevederile prezentei legi privind înregistrarea la Banca Naţională a listei creanţelor faţă de bancă în partea ce ţine de obligaţiile predate nu se aplică.
(17) În cazul în care activele ce vor fi predate nu sînt suficiente pentru acoperirea valorii tuturor obligaţiilor băncii, iar banca ce preia activele şi obligaţiile (banca-dobînditor) nu şi-a dat consimţămîntul pentru preluarea tuturor obligaţiilor băncii, se vor preda numai obligaţiile ce aparţin unei/unor clase de creanţe în conformitate cu ordinea priorităţii claselor de creanţe stabilită la art.3811. În cazul în care activele ce vor fi predate nu vor fi suficiente pentru acoperirea valorii tuturor obligaţiilor dintr-o clasă de creanţe, poate fi predată doar o parte din obligaţiile faţă de fiecare creditor din clasa de creanţe respectivă.
(18) Obligaţiile faţă de creditorii care sînt persoane afiliate băncii nu pot fi predate dacă obligaţiile faţă de alţi creditori din clasa de creanţe respectivă nu sînt predate sau nu sînt onorate.
(19) În caz de predare a activelor şi obligaţiilor, se respectă ordinea priorităţii onorării creanţelor conform art.3811 şi nici o predare a activelor şi obligaţiilor nu se permite dacă aceasta va schimba ordinea indicată.
(20) Tranzacţiile prevăzute la alin.(1) nu necesită consimţămîntul organelor de conducere, acţionarilor băncii, deponenţilor şi al altor creditori. În caz de predare a obligaţiilor băncii, lichidatorul anunţă creditorii în cel mai scurt timp despre aceasta în modul stabilit la art.389 alin.(10).
(21) Banca-cumpărător/banca-dobînditor răspunde doar pentru obligaţiile preluate potrivit condiţiilor tranzacţiei. Obligaţiile ce decurg din acţiunile băncii a cărei lichidare se efectuează în temeiul insolvabilităţii se consideră stinse.
(22) Partea contractului de vînzare a băncii sau a contractului de predare a activelor şi a obligaţiilor ei se scuteşte de orice taxe şi plăţi legate de contractele menţionate, percepute pentru efectuarea înscrierilor în registrele publice şi pentru serviciile prestate de autorităţile publice.
(23) Lichidatorul prezintă Băncii Naţionale copiile contractelor de vînzare a băncii, de predare a activelor şi obligaţiilor băncii imediat după semnarea acestora.
(24) În cazul în care pînă la preluarea obligaţiilor băncii în favoarea ei au fost făcute plăţi în avans de către banca-cumpărător/banca-dobînditor, asupra acestor plăţi pe perioada indicată se aplică regimul creditelor acordate băncii după numirea lichidatorului.
(25) În cazul în care în termenul stabilit în cererea de ofertă cu privire la încheierea tranzacţiilor prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b) nu se primesc oferte ori ofertele primite nu se încadrează în cerinţele de fezabilitate ale unor astfel de tranzacţii sau dacă Banca Naţională respinge cererea privind eliberarea permisiunii conform alin.(4), lichidatorul recurge la alte metode de lichidare a activelor şi obligaţiilor băncii.
(26) Lichidarea activelor constă în valorificarea activelor în scopul obţinerii de mijloace băneşti pentru onorarea creanţelor creditorilor şi se efectuează prin vînzarea de bunuri, cum ar fi: clădiri, terenuri, valori mobiliare, datorii debitoare, sau prin alte tehnici, cum ar fi cesiunile de creanţă, cesiunile contractelor de credit ori novaţiile, la o valoare negociată.
(27) Vînzarea activelor se efectuează luînd în considerare valoarea lor de piaţă, ţinînd cont de particularităţile prevăzute de prezentul articol. Valoarea de piaţă nu este determinată de preţul de cumpărare a activului sau de valoarea acestuia prevăzută în bilanţul băncii, ci de suma ce poate fi obţinută pentru activ de la potenţialul cumpărător. În acest caz, în scopuri fiscale, baza valorică a activelor se determină conform prevederilor Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
(28) La vînzarea activelor, datoriile debitoare în baza contractelor de credit, de leasing financiar şi de factoring pot fi expuse spre vînzare printr-un lot unic (vînzarea portofoliului de credite al băncii). Lichidatorul poate să vîndă altei bănci sau oricărei alte persoane datoria debitoare cu reducere, dacă va ajunge la concluzia despre imposibilitatea obţinerii sumei mai mari a datoriei debitoare, luînd în considerare costurile recuperării activelor şi timpul necesar pentru aceasta.
(29) Fezabilitatea ofertei prezentate se examinează de lichidator ţinînd cont de obligaţia lui de a lichida activele fără întîrzieri nejustificate, precum şi de faptul că vînzarea activelor se efectuează în termene restrînse şi preţul poate deveni mai mic decît la comercializarea acestora în împrejurări mai favorabile.
(291) Vînzarea datoriilor debitoare cu reducere se efectuează respectînd următoarele condiţii:
a) decizia de vînzare a datoriilor debitoare trebuie să ţină cont de posibilităţile şi modalităţile de recuperare a datoriilor, inclusiv de situaţia financiară a debitorului, precum şi de rezultatele evaluării avantajelor şi dezavantajelor modalităţilor respective de recuperare a datoriilor;
b) pentru fiecare modalitate de recuperare a datoriilor debitoare urmează a fi evaluată valoarea actualizată netă a încasărilor în funcţie de caracteristicile datoriilor debitoare: valoarea, scadenţa, rata dobînzii, existenţa şi valoarea gajului sau altei garanţii de rambursare, rata de recuperare a datoriilor;
c) prin derogare de la art.5 alin.(4) din Legea nr.989/2002 cu privire la activitatea de evaluare, banca va solicita evaluarea de către un evaluator certificat a datoriilor debitoare supuse vînzării în cazul în care suma de bază (soldul) a acestora depăşeşte 1 milion de lei. În cazul în care, după două solicitări adresate evaluatorilor certificaţi, banca nu a putut obţine evaluarea datoriilor debitoare, acestea pot fi expuse spre vînzare şi vîndute în lipsa evaluării respective;
d) datoriile debitoare se vînd la licitaţii cu strigare sau prin cererea de oferte, cu atribuirea unui cod de identificare lotului supus vînzării;
e) vînzarea datoriilor debitoare se desfăşoară în conformitate cu regulamentele interne ale băncii care cuprind: categoriile datoriilor debitoare care nu pot fi vîndute cu reducere, inclusiv cele care fac obiectul unor investigaţii ale organelor de urmărire penală; descrierea condiţiilor în care o persoană este considerată potrivită pentru cumpărarea datoriilor debitoare; modul de organizare, desfăşurare a licitaţiilor, de solicitare, prezentare, înregistrare şi deschidere a ofertelor; sursele de publicare a comunicatului informativ cu privire la licitaţie sau modul de expediere a cererii de oferte; condiţiile de anulare a licitaţiei sau a cererii de oferte; modul de informare a debitorului şi a debitorului gajist despre vînzarea datoriilor debitoare; modul de contestare;
f) preţul iniţial de expunere a datoriilor debitoare se stabileşte în mărime de cel puţin 90% din suma de bază (soldul) a datoriilor care formează lotul supus vînzării, iar pasul de diminuare a preţului aceluiaşi lot la următoarele proceduri de vînzare (licitaţie sau cerere de oferte) se stabileşte în mărime de pînă la 10% din preţul stabilit la prima expunere;
g) în calitate de cumpărători potenţiali pot fi bănci şi alte categorii de persoane, determinate de lichidatorul băncii ca fiind potrivite, în conformitate cu regulamentele interne ale băncii;
h) banca şi persoana care a prezentat cea mai avantajoasă ofertă de cumpărare a datoriilor debitoare vor încheia contractul de cesiune a creanţelor cu condiţia achitării prealabile a preţului pentru lotul adjudecat.
(292) Comunicatul informativ cu privire la desfăşurarea licitaţiei sau cererea de oferte privind vînzarea datoriilor debitoare ale băncii va include cel puţin următoarea informaţie:
a) datoriile debitoare supuse vînzării: natura, suma, scadenţa, existenţa garanţiilor de rambursare; în cazul debitorului persoană juridică – denumirea şi sediul ei, iar în cazul debitorului persoană fizică – specificarea statutului de persoană fizică, a localităţii domiciliului/reşedinţei ei şi, în caz de necesitate, alte date depersonalizate;
b) preţul iniţial de vînzare a datoriilor debitoare (lotului);
c) data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei sau deschiderii ofertelor;
d) modul, termenul-limită şi locul de prezentare de către cumpărătorii potenţiali a ofertelor şi documentelor pentru participare la procedura de vînzare a datoriilor debitoare. Termenul-limită stabilit pentru prezentarea ofertelor trebuie să fie suficient pentru evaluarea de către cumpărătorii potenţiali a condiţiilor de vînzare a datoriilor debitoare;
e) mărimea taxei de participare la licitaţie şi a acontului, condiţiile şi termenul de plată a acestora;
f) termenul şi locul unde cumpărătorii potenţiali pot face cunoştinţă cu informaţia şi materialele privind datoriile debitoare supuse vînzării;
g) specificarea faptului că la informaţia privind datoriile debitoare, care conţine date cu caracter personal sau alte date confidenţiale, au acces doar persoanelor care vor semna pînă la data-limită stabilită acordul de confidenţialitate şi vor prezenta documentele confirmative prevăzute la alin.(293);
h) datele de contact ale băncii sau ale organizatorului vînzării, dacă este o altă persoană decît banca.
(293) Banca asigură, fără consimţămîntul debitorului, accesul cumpărătorului potenţial la informaţia de care dispune cu privire la datoria debitoare, inclusiv la datele cu caracter personal, necesare în scopul vînzării datoriei debitoare, dacă cumpărătorul potenţial a semnat acordul de confidenţialitate, prin care se angajează să păstreze, în condiţiile legii, secretul asupra informaţiilor confidenţiale, şi dacă a prezentat documentele confirmative privind suficienţa mijloacelor băneşti pentru cumpărarea datoriei debitoare respective.
(294) Prevederile alin.(27)–(293) se aplică corespunzător în cazul cesiunii contractului de credit al băncii către o bancă cu sediul în Republica Moldova sau către sucursala unei bănci străine în Republica Moldova.
(30) În cazul în care activele nu sînt comercializabile din lipsă de cerere sau costul vînzării depăşeşte valoarea acestora, ori din alte motive întemeiate nu se supun comercializării, lichidatorul poate renunţa la drepturile băncii asupra acestor active după obţinerea permisiunii în scris a Băncii Naţionale.
[Art.387 modificat prin Legea nr.227 din 01.11.2018, în vigoare 30.12.2018]
[Art.387 modificat prin Legea nr.187 din 28.09.2014, în vigoare 10.10.2014]

Articolul 388. Cheltuielile legate de procesul de lichidare

(1) Cheltuielile legate de procesul de lichidare a băncii se efectuează prioritar altor creanţe faţă de bancă din contul mijloacelor acesteia. Aceste cheltuieli includ:
a) obligaţiile de plată a serviciilor comunale şi de exploatare, de asigurare a integrităţii bunurilor, a altor cheltuieli necesare pentru continuarea funcţionării băncii, apărute în perioada de pînă şi după retragerea licenţei;
b) obligaţiile de plată a serviciilor de locaţiune, a remuneraţiei muncii salariaţilor, a indemnizaţiilor în legătură cu concedierea acestora, a remuneraţiei muncii lichidatorului şi a persoanelor antrenate de acesta, a cheltuielilor de judecată, a cheltuielilor aferente publicării anunţurilor, expedierii avizelor, inventarierii, evaluării, administrării (inclusiv predării) patrimoniului, distribuirii (lichidării) activelor băncii, alte cheltuieli şi obligaţii de plată necesare în procesul lichidării băncii, precum şi obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi a altor plăţi obligatorii, în perioada de după retragerea licenţei;
c) creditele acordate băncii după numirea lichidatorului.
(2) Remuneraţia muncii lichidatorului se stabileşte de către Banca Naţională şi se efectuează din contul mijloacelor băncii în proces de lichidare, cu excepţia cazului în care lichidatorul este salariat al Băncii Naţionale.
(3) Remuneraţia muncii persoanelor antrenate pentru a acorda asistenţă lichidatorului în legătură cu lichidarea băncii nu poate fi mai mare decît remuneraţia muncii salariaţilor din bănci pentru servicii similare.
(4) În caz de insuficienţă a mijloacelor pentru acoperirea cheltuielilor legate de lichidarea băncii conform alin.(1)-(3), Banca Naţională este în drept să le acopere.
(5) Banca Naţională este în drept să stabilească condiţiile şi limitele cheltuielilor legate de lichidarea băncii.
[Art.388 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 389. Măsurile prealabile onorării creanţelor faţă de bancă

(1) În termen de 5 zile de la data retragerii licenţei băncii în temeiul insolvabilităţii, lichidatorul, în baza registrelor şi a altor date disponibile la bancă, stabileşte suma datorată aferentă fiecărui depozit garantat în conformitate cu Legea nr.575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, întocmeşte lista creanţelor aferente acestor depozite şi o transmite Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.
(2) În termen de 2 luni de la ultima dată menţionată în avizul prevăzut la art.386 alin.(4) lit.b), lichidatorul:
a) respinge creanţele a căror validitate este îndoielnică;
a1) respinge orice creanţă a funcţionarilor băncii, persoanelor afiliate băncii şi furnizorilor de servicii pînă la exonerarea acestora de răspundere pentru lichidarea băncii, potrivit dispoziţiilor articolului 3815;
b) stabileşte suma datorată fiecărui deponent, unui alt creditor şi clasele de prioritate a creanţelor;
c) întocmeşte lista creanţelor pe care le-a validat pentru a fi înregistrate la Banca Naţională;
d) înştiinţează în scris fiecare persoană a cărei creanţă nu a fost validată pe deplin despre acest fapt;
e) publică de trei ori, la interval de 7 zile, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în ziarele de circulaţie generală, precum şi în ziarele din localităţile în care banca are subdiviziuni separate, un anunţ despre data şi locul unde creditorii pot lua cunoştinţă de informaţiile referitoare la creanţele lor validate, precum şi despre data la care lichidatorul va prezenta lista creanţelor Băncii Naţionale spre înregistrare şi care se va încadra în limita de 15 zile de la data publicării ultimului anunţ.
(3) Creanţele creditorilor se stabilesc în baza registrelor, documentelor şi a altor date disponibile la bancă, iar în caz de înaintare a creanţelor prin cererea în scris a creditorului – şi în baza hotărîrilor judecătoreşti şi a altor documente prezentate ce confirmă temeinicia creanţelor.
(4) Valoarea creanţei deponentului care are mai multe depozite în bancă se stabileşte prin însumarea tuturor depozitelor.
(5) Valoarea creanţei exprimate în valută străină se stabileşte la cursul oficial al leului faţă de valuta străină respectivă, valabil la data de retragere a licenţei băncii, şi se plăteşte în lei.
(6) În lista creanţelor se înscriu numele, prenumele, domiciliul (pentru persoana fizică), denumirea, sediul (pentru persoana juridică) ale creditorului, temeiul, valoarea creanţei. Creanţele contestate sau aflate în litigiu se înscriu în partea contestată în mod separat, cu menţiunile respective. Creditorii ale căror creanţe sînt garantate cu gaj (creditori garantaţi) se înscriu în mod separat, cu indicarea bunului gajat. În lista creanţelor pot fi incluse şi alte informaţii necesare pentru onorarea acestora.
(7) Creanţele se înscriu în listă în ordinea priorităţii claselor de creanţe. Filele listei creanţelor trebuie să fie numerotate şi cusute.
(8) Lista creanţelor este supusă dispoziţiilor privind secretul bancar.
(9) Banca Naţională înregistrează lista creanţelor în termen de 5 zile de la data prezentării corespunzătoare a acesteia de către lichidator. Înregistrarea listei creanţelor nu presupune examinarea temeiniciei, valorii fiecărei creanţe validate, clasei de creanţe în care aceasta este inclusă, precum şi corectarea acestora.
(10) Pînă la începerea onorării creanţelor conform clasei respective de creanţe, lichidatorul publică, cel puţin într-un ziar de circulaţie generală şi într-un ziar din localităţile în care banca avea subdiviziuni separate, un anunţ despre locul, modul şi termenele onorării acestora.
(11) În cazul în care pînă la data de începere a onorării creanţelor creditorilor a luat cunoştinţă de existenţa litigiilor examinate în instanţa de judecată dintre creditor şi lichidator cu privire la creanţa creditorului neînscrisă în lista creanţelor şi înaintată pînă la înregistrarea listei creanţelor la Banca Naţională, lichidatorul va rezerva mijloace necesare pentru onorarea proporţională a creanţei respective, în limita mijloacelor băneşti disponibile pentru onorarea clasei de creanţe căreia aparţine creanţa dată.
[Art.389 modificat prin Legea nr.227 din 01.11.2018, în vigoare 30.12.2018]
[Art.389 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

Articolul 3810. Contestaţiile privind măsurile prealabile onorării creanţelor faţă de bancă

(1) În termen de 20 de zile de la data înregistrării listei creanţelor la Banca Naţională, orice deponent, orice alt creditor ori unul sau mai mulţi acţionari ai băncii care deţin în total cel puţin 10 la sută din acţiunile cu drept de vot pot înainta Băncii Naţionale o contestaţie împotriva măsurilor întreprinse de lichidator prevăzute la art.389 alin.(2) lit.a) şi b). Banca Naţională va soluţiona contestaţia în termen de o lună de la data înaintării acesteia.
(2) În cazul în care pretenţiile exprimate în contestaţie sînt motivate, Banca Naţională emite o ordonanţă cu privire la modificarea listei creanţelor şi a mecanismului propus pentru onorarea acestora.
(3) După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiei indicat la alin.(1), lista creanţelor înregistrată la Banca Naţională nu poate fi modificată.

Articolul 3811. Onorarea creanţelor faţă de bancă şi priorităţi la onorare

(1) Onorarea creanţelor faţă de banca în proces de lichidare se efectuează după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiei prevăzut la art.3810, cu condiţia validării acestora şi înregistrării listei creanţelor la Banca Naţională, dacă prezentul capitol nu prevede altfel.
(2) Creanţele aferente depozitelor garantate conform Legii nr.575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar se onorează de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în conformitate cu legea menţionată, după primirea listei creanţelor întocmite de lichidator conform art.389 alin.(1). În acest caz, creanţele Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar subrogă creanţele aferente depozitelor garantate şi se onorează înaintea onorării creanţelor prevăzute la alin.(3)
(21) Creanţele validate privind plata salariilor angajaţilor băncii pentru perioada de pînă la 3 luni precedente datei de retragere a licenţei băncii, plata pensiei de întreţinere, repararea prejudiciilor cauzate prin schilodire sau printr-o altă vătămare a sănătăţii ori prin deces se onorează înaintea onorării creanţelor prevăzute la alin.(3).
(3) Creanţele validate se onorează conform ordinii priorităţii claselor de creanţe stabilite, după cum urmează:
a) creditele acordate băncii de către Banca Naţională pînă la numirea lichidatorului;
b) creanţele Ministerului Finanţelor, ca urmare a plăţilor efectuate sau care urmează a fi efectuate în temeiul garanţiilor de stat sau gajării valorilor mobiliare de stat pentru garantarea creditelor de urgenţă acordate de Banca Naţională băncii în situaţii de criză financiară sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, conform art.18 alin.(3) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;
[Lit.c) abrogată prin Legea nr.227 din 01.11.2018, în vigoare 30.12.2018]
d) creanţele aferente depozitelor, rămase după onorarea obligaţiilor în conformitate cu Legea nr.575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar;
[Lit.e) abrogată prin Legea nr.227 din 01.11.2018, în vigoare 30.12.2018]
f) sumele plăţilor la bugetul public naţional, decontate de la contribuabili, dar care nu au fost transferate în conturile respective ale sistemului bugetar, precum şi alte creanţe ale bugetului public naţional;
g) alte creanţe.
(31) Creanţele creditorilor care aparţin unei clase de creanţe se onorează după onorarea tuturor creanţelor care aparţin clasei de creanţe precedente.
(32) În cazul în care, în termenul de onorare a creanţelor anunţat de lichidator, creditorul nu se prezintă pentru primirea creanţei sale, lichidatorul depune mijloacele cuvenite acestui creditor în contul deschis la altă bancă pe numele creditorului.
(33) Creanţele rezultante din aplicarea dispoziţiilor art.156 alin.(3) se onorează conform prevederilor alin.(8) din prezentul articol.
(34) Mijloacele acumulate pe conturile băncii în proces de lichidare silită urmează a fi utilizate pentru onorarea obligaţiilor sale periodic, astfel încît acumulările să nu depăşească, la date gestionare, mărimea necesară pentru efectuarea cheltuielilor legate de procesul de lichidare silită pentru perioada de 6 luni.
(4) Creanţele validate în baza hotărîrilor instanţelor judecătoreşti se onorează în ordinea stabilită pentru clasele de creanţe enumerate la alin.(3), cu excepţia creanţelor neînscrise în termen în lista creanţelor (creanţe neînregistrate), validate în baza hotărîrilor emise după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiei conform art.3810 alin.(1), care se onorează:
a) din contul mijloacelor rezervate – în cazul prevăzut la art.389 alin.(11);
b) după onorarea creanţelor din clasa respectivă (dar înaintea onorării creanţelor din clasa următoare), dacă plăţile în vederea onorării acestor creanţe au început pînă la primirea de către lichidator a creanţelor neînregistrate;
c) în conformitate cu alin.(6), dacă creanţele neînregistrate au fost primite de lichidator după onorarea tuturor creanţelor.
(5) Dacă suma disponibilă pentru onorarea creanţelor din una din clasele menţionate la alin.(21) şi (3) este insuficientă pentru acoperirea lor totală, valoarea fiecărei creanţe din această clasă se va reduce proporţional.
(6) După onorarea tuturor creanţelor validate, creanţele rămase valabile, neînscrise în termen în lista indicată la art.389 lit.c) vor fi de asemenea onorate din contul activelor rămase după onorarea creanţelor înscrise în termen în lista respectivă.
(7) Plata datoriilor subordonate, cu excepţia datoriilor subordonate emise în condiţiile art.521 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, se efectuează după onorarea creanţelor tuturor creditorilor băncii, dar înaintea onorării creanţelor acţionarilor, ale foştilor deţinători de cotă în capitalul social al băncii faţă de care au fost dispuse măsurile prevăzute de lege privind anularea şi emiterea de noi acţiuni şi ale creditorilor care deţin o creanţă faţă de bancă aferentă datoriilor subordonate emise în condiţiile art.521 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor.
(8) Activele rămase după onorarea tuturor creanţelor faţă de bancă se distribuie acţionarilor acesteia, foştilor deţinători de cotă în capitalul social al băncii faţă de care au fost dispuse măsurile prevăzute de lege privind anularea şi emiterea de noi acţiuni, în cazul în care aceştia deţin o creanţă faţă de bancă rezultantă din anularea acţiunilor deţinute de ei, conform cotelor lor, şi creditorilor care deţin o creanţă faţă de bancă aferentă datoriilor subordonate emise în condiţiile art.521 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor.
(9) Creanţele neonorate din cauza insuficienţei activelor băncii, precum şi obligaţiile băncii, în privinţa cărora creanţele nu au fost înaintate în termen, se consideră stinse.
(10) Lichidatorul înscrie în lista creanţelor informaţiile privind onorarea/stingerea creanţelor creditorilor.
[Art.3811 modificat prin Legea nr.227 din 01.11.2018, în vigoare 30.12.2018]
[Art.3811 modificat prin Legea nr.110 din 15.06.2018, în vigoare 06.07.2018]
[Art.3811 completat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]
[Art.3811 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.3811 completat prin Legea nr.187 din 28.09.2014, în vigoare 10.10.2014]

Articolul 3812. Darea de seamă. Încheierea procesului de lichidare

(1) După distribuirea (lichidarea) tuturor activelor băncii lichidate, lichidatorul prezintă Băncii Naţionale o dare de seamă. Darea de seamă va conţine informaţia privind valoarea şi clasele creanţelor onorate şi neonorate ale creditorilor, privind valorificarea activelor, privind activele considerate neeligibile sau care nu au valoare, cu anexarea, după caz, a documentelor justificative, altă informaţie necesară. La darea de seamă se anexează bilanţul de lichidare a băncii şi alte documente necesare.
(2) După aprobarea dării de seamă, Banca Naţională şi lichidatorul vor fi degrevaţi de orice obligaţie legată de lichidarea băncii.
(3) Lichidatorul depune la organul înregistrării de stat cererea de radiere a băncii din Registrul de stat al persoanelor juridice şi efectuează alte acţiuni necesare în acest scop în modul stabilit de lege.

Articolul 3813. Responsabilitatea lichidatorului

(1) În cazul în care lichidatorul nu respectă prezenta lege, Banca Naţională îl va destitui.
(2) Pentru comiterea de acţiuni ilegale în procesul exercitării atribuţiilor, lichidatorul răspunde contravenţional sau penal în conformitate cu legea.
(3) Divergenţele şi litigiile dintre lichidator, Banca Naţională şi alte persoane care apar în legătură cu lichidarea băncii se soluţionează în conformitate cu art.38 alin.(7).

Articolul 3814. Redeschiderea procesului de lichidare

(1) În cazul în care, după aprobarea dării de seamă a lichidatorului sau radierea băncii din Registrul de stat al persoanelor juridice, au fost depistate unele active ale băncii, Banca Naţională, la cererea creditorilor sau din oficiu, poate hotărî redeschiderea procesului de lichidare silită a băncii şi, dacă este necesar, poate numi un lichidator.
(2) Mijloacele obţinute de la lichidarea (valorificarea) activelor depistate se utilizează pentru onorarea creanţelor creditorilor îndreptăţiţi, în modul stabilit de prezenta lege.
(3) În cazul în care a fost numit, lichidatorul prezintă Băncii Naţionale darea de seamă cu privire la activele lichidate (valorificate) suplimentar şi la creanţele onorate suplimentar.

Articolul 3815. Răspunderea pentru intrarea în insolvabilitate a băncii

(1) Dacă în procesul de lichidare a băncii sînt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvabilitate a băncii, la cererea Băncii Naţionale, a lichidatorului băncii, a oricărui creditor ori acţionar al băncii, instanţa de judecată poate dispune ca o parte sau toate datoriile băncii insolvabile să fie suportate de către administratorii băncii, astfel cum sînt definiţi la art.3, care au deţinut funcţiile respective în cei 3 ani anteriori iniţierii procesului de lichidare a băncii, precum şi de orice altă persoană, inclusiv acţionarii băncii şi beneficiarii efectivi ai acestora, care a contribuit la intrarea băncii în stare de insolvabilitate săvîrşirea intenţionată sau din neglijenţă gravă a uneia dintre următoarele fapte:
a) folosirea bunurilor sau a creditelor băncii în interes personal;
b) desfăşurarea unei activităţi comerciale în interes personal sub acoperirea băncii;
c) majorarea fictivă a pasivelor băncii şi/sau deturnarea (ascunderea) unei părţi din activele băncii;
d) procurarea de fonduri pentru bancă la preţuri exagerate;
e) ţinerea unei contabilităţi fictive sau contrare prevederilor legii, precum şi contribuirea la dispariţia documentelor contabile, a documentelor de constituire şi a ştampilei;
f) dispunerea continuării unei activităţi a băncii care o duce în mod vădit la incapacitate de plată;
g) dispunerea, în luna precedentă încetării plăţii obligaţiilor pecuniare, de a se plăti cu preferinţă unui creditor în dauna celorlalţi creditori;
h) neîndeplinirea obligaţiei de înştiinţare a Băncii Naţionale conform art.38 alin.(31);
i) acordarea creditelor cu încălcarea cerinţelor prudenţiale stabilite de actele normative în vigoare, precum şi cu nerespectarea normelor interne în vigoare;
j) întocmirea situaţiilor financiare, a altor situaţii contabile ori rapoarte cu încălcarea prevederilor actelor normative;
k) în cadrul acţiunilor interne de verificare, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, nu au identificat şi nu au sesizat faptele care au condus la fraude şi la gestiune defectuoasă a patrimoniului băncii;
l) orice altă faptă săvîrşită care a contribuit la intrarea băncii în stare de insolvabilitate;
m) îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credinţă sau din neglijenţă, a oricărui act sau fapt legat de exercitarea atribuţiilor care a fost necesar pentru identificarea beneficiarului efectiv final al băncii care, singur sau activînd concertat cu alte persoane, controlează o cotă substanţială în capitalul băncii;
n) îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credinţă sau din neglijenţă, a oricărui act sau fapt legat de exercitarea atribuţiilor care a fost necesar pentru obţinerea de la deţinătorii direcţi, indirecţi, beneficiarii efectivi ai băncii şi persoanele afiliate ale acestora, precum şi de la alte persoane afiliate băncii, a informaţiei necesare pentru identificarea acestora;
o) aprobarea oricăror tranzacţii cu persoanele menţionate la lit.m) şi n) care au condus la micşorarea capitalului băncii sub nivelurile stabilite prin actele normative ale Băncii Naţionale.
(2) Aplicarea prevederilor alin.(1) nu exclude aplicarea faţă de persoanele prevăzute la alin.(1) a unor sancţiuni contravenţionale sau pedepse penale pentru fapte ce constituie contravenţii sau infracţiuni. În acest sens, lichidatorul băncii va transmite toate documentele organelor procuraturii pentru a fi examinate privind existenţa motivelor (faptelor) ce ar putea angaja urmărirea penală a persoanei respective.
(3) În caz de pluralitate a subiecţilor, răspunderea persoanelor prevăzute la alin.(1) este solidară, cu condiţia ca apariţia stării de insolvabilitate să fie actuală sau anterioară perioadei în care aceştia şi-au exercitat mandatul ori au deţinut funcţii ce ar fi putut cauza insolvabilitatea băncii. Persoanele în cauză pot obiecta faţă de răspunderea solidară dacă, în organele colegiale de conducere ale băncii, s-au opus actelor ori faptelor care au cauzat insolvabilitatea sau dacă au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolvabilitatea şi au făcut să se consemneze, ulterior luării deciziei, opoziţia lor faţă de aceste decizii.
(4) Măsura prevăzută la alin.(1) se prescrie în termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscută sau trebuia să fie cunoscută persoana care a cauzat starea de insolvabilitate, dar nu mai devreme de 2 ani de la data emiterii hotărîrii de iniţiere a procesului de lichidare a băncii.
(5) În toate cazurile, asupra cererii prevăzute la alin.(1), instanţa de judecată se pronunţă prin hotărîre, care poate fi contestată cu recurs de persoanele vizate în ea.
(6) Odată cu cererea formulată conform alin.(1), persoana care o depune poate cere instanţei de judecată să instituie măsuri asigurătorii asupra bunurilor din patrimoniul persoanelor urmărite conform alin.(1)–(3). Cererea de instituire a măsurilor asigurătorii poate fi înaintată şi după depunerea cererii prevăzute la alin.(1).
(7) Sumele încasate potrivit dispoziţiilor alin.(1) vor intra în masa debitoare a băncii şi vor fi destinate acoperirii pasivului acesteia.
(8) Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la alin.(1) o efectuează executorul judecătoresc conform Codului de executare.
[Art.3815 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]
[Art.3815 introdus prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016, art.3815 şi 3816 devin art.3816 şi, respectiv, 3817]


 

Capitolul VI2
LICHIDAREA BENEVOLĂ A BĂNCII

Articolul 3816. Condiţiile de lichidare benevolă

(1) Lichidarea băncii în baza hotărîrii luate de acţionari (lichidarea benevolă) se efectuează în modul prevăzut de actele legislative ce reglementează lichidarea societăţilor comerciale, ţinînd cont de prevederile prezentei legi.
(2) Hotărîrea privind lichidarea benevolă a băncii poate fi luată de către adunarea generală a acţionarilor numai în cazul în care banca nu se află în situaţie de insolvabilitate. Hotărîrea adunării generale a acţionarilor se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din numărul total de voturi ale acţionarilor reprezentate la adunare.
(3) În cazul adoptării hotărîrii privind lichidarea benevolă, banca solicită Băncii Naţionale, printr-o cerere, retragerea licenţei şi eliberarea permisiunii privind lichidarea benevolă. Cererea se depune la Banca Naţională în termen de 5 zile de la data adoptării hotărîrii adunării generale a acţionarilor. La cerere se anexează hotărîrea privind lichidarea benevolă, planul lichidării aprobat de adunarea generală a acţionarilor, care va cuprinde etapele lichidării, modul şi termenele de onorare a creanţelor creditorilor, bilanţul ce confirmă suficienţa mijloacelor necesare onorării creanţelor, informaţia privind componenţa comisiei de lichidare (lichidatorul numit) şi alte date necesare.
(4) Banca Naţională examinează cererea în termen de 2 luni de la data depunerii corespunzătoare a documentelor şi eliberează permisiunea privind lichidarea benevolă dacă constată că:
a) hotărîrea privind lichidarea benevolă a băncii a fost luată cu respectarea legislaţiei;
b) banca este solvabilă şi poate executa fără amînare obligaţiile faţă de creditori;
c) documentele prezentate conţin informaţie completă şi suficientă;
d) planul propus de lichidare este în interesul creditorilor băncii;
e) banca a prezentat în termenul stabilit documentele suplimentare solicitate de Banca Naţională, necesare pentru a constata dacă sînt întrunite condiţiile de eliberare a permisiunii.
(5) Odată cu eliberarea permisiunii privind lichidarea benevolă, Banca Naţională retrage licenţa băncii.

Articolul 3817. Modul de lichidare benevolă

(1) După retragerea licenţei şi eliberarea permisiunii privind lichidarea benevolă, comisia de lichidare (lichidatorul) preia toate împuternicirile de administrare a patrimoniului şi a operaţiunilor băncii.
(2) Comisia de lichidare (lichidatorul):
a) depune, în termen de 5 zile de la data de retragere a licenţei, cererea de lichidare a băncii la organul înregistrării de stat, anexînd documentele necesare, inclusiv actul privind retragerea licenţei şi permisiunea privind lichidarea benevolă a băncii;
b) publică avize despre lichidare;
c) efectuează inventarierea patrimoniului, evaluarea activelor, onorează creanţele creditorilor, întreprinde alte măsuri necesare lichidării băncii.
(3) Creanţele creditorilor se onorează conform ordinii priorităţii claselor de creanţe după cum urmează:
a) cheltuielile legate de lichidare;
b) salariile angajaţilor băncii pentru perioada de pînă la 3 luni precedente datei hotărîrii privind lichidarea, pensia de întreţinere, repararea prejudiciilor cauzate prin schilodire sau printr-o altă vătămare a sănătăţii ori prin deces;
c) depozitele;
d) creditele acordate băncii, negarantate cu gaj;
e) depozitele persoanelor juridice şi ale întreprinderilor individuale;
f) alte creanţe.
(31) Plata datoriilor subordonate, altele decît cele emise în condiţiile art.521 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, se efectuează după onorarea creanţelor tuturor creditorilor băncii, dar înaintea onorării creanţelor prevăzute la alin.(32) din prezentul articol.
(32) Creanţele foştilor deţinători de cotă în capitalul social al băncii faţă de care au fost dispuse măsurile prevăzute de lege privind anularea şi emiterea de noi acţiuni, în cazul în care aceştia deţin o creanţă faţă de bancă rezultantă din anularea acţiunilor deţinute de ei, şi creanţele aferente datoriilor subordonate emise în condiţiile art.521 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor au acelaşi rang de prioritate de onorare ca şi creanţele faţă de acţionarii băncii.
(4) Comisia de lichidare (lichidatorul), în termen de 5 zile de la data de întocmire a bilanţului de lichidare, îl prezintă Băncii Naţionale.
(5) Lichidarea benevolă a băncii nu împiedică iniţierea procesului de lichidare silită a acesteia dacă în procesul de lichidare benevolă se constată că banca se află în situaţie de insolvabilitate.
(6) În cazul în care se constată că banca se află în situaţie de insolvabilitate, comisia de lichidare (lichidatorul) înştiinţează imediat Banca Naţională pentru iniţierea procesului de lichidare silită şi prezintă darea de seamă şi documentele ce atestă situaţia financiară a băncii.
(7) În termen de 15 zile, Banca Naţională examinează documentele prezentate conform alin.(6) şi, dacă este întrunit unul din temeiurile prevăzute la art.38 alin.(3), ia hotărîrea prin care constată situaţia de insolvabilitate a băncii şi iniţiază procesul de lichidare silită a acesteia.
[Art.3817 modificat prin Legea nr.227 din 01.11.2018, în vigoare 30.12.2018]
[Art.3817 completat prin Legea nr.110 din 15.06.2018, în vigoare 06.07.2018]
[Art.3817 modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]

 

Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

[Cap.VII (art.39-43) abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 39. Dispoziţii tranzitorii
[Art.39 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 40. Supravegherea şi reglementarea activităţii instituţiilor financiare
[Art.40 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 41. Actele normative ale Băncii Naţionale
[Art.41 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 42. Soluţionarea litigiilor
[Art.42 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

Articolul 43. Dispoziţii finale
[Art.43 abrogat prin Legea nr.202 din 06.10.2017, în vigoare 01.01.2018]

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Petru LUCINSCHI

Chişinău, 21 iulie 1995.
Nr.550-XIII.