• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.05.2016

Conceptul Băncii Naţionale privind implementarea centralei riscurilor

În contextul alinierii la standardele și practicile internaționale, Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de supraveghere, are drept scop promovarea unui sistem financiar puternic și competitiv ce asigură gestionarea adecvată a riscurilor.  Activitatea bancară din Republica Moldova este supusă unui spectru larg de riscuri, printre care riscul de credit, riscul structurii netransparente a acționarilor în bănci, precum și riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Astfel, pentru un management prudent al activității băncilor, Banca Națională a Moldovei urmărește implementarea în domeniul supravegherii bancare a abordării bazate pe riscuri. Scopul implementării acestui proces este gestionarea eficientă a categoriilor de riscuri existente în activitatea băncilor, așa ca riscul de credit, riscul structurii netransparente a acționarilor și riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului. În acest sens, BNM își propune crearea la nivel central a unei platforme (totalitatea soluțiilor informatice) pentru asigurarea obiectivelor supravegherii prudențiale.

Crearea centralei riscurilor va asigura Băncii Naționale capacitatea necesară de a analiza și monitoriza informația  în timp real furnizată de băncile licențiate, cu scopul evaluării riscurilor de credit, al structurii netransparente a acționarilor și de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Astfel, va fi evaluat adecvat gradul de risc pe bancă, grup de bănci sau sector.

În aceste condiții, centrala riscurilor va cuprinde patru soluții informatice distincte care vor asista Banca Națională la identificarea riscurilor din sectorul bancar, și anume registrul riscului de credit, soluția pentru optimizarea  procesului de licențiere și notificare, soluția pentru optimizarea  procesului de monitorizare a transparenței acționarilor și soluţia privind analiza la distanţă în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

1. Registrul riscului de credit  reprezintă un sistem de înregistrare şi prelucrare a informaţiilor aferente riscului de credit rezultat din activitatea financiară a băncilor, unde vor fi stocate şi centralizate datele de identificare ale contrapărţilor, cele aferente activelor şi angajamentelor băncilor supuse riscului de credit. Acesta va fi utilizat la revizuirea, rectificarea și clasificarea debitorilor băncii, contribuind astfel la evaluarea suficienţei provizioanelor pentru nivelul riscului la activele şi angajamentele problematice, precum și la identificarea tendinţelor portofoliilor de credite.

2. Soluția pentru optimizarea  procesului de licențiere și autorizare  reprezintă un sistem de înregistrare și prelucrare a informațiilor și a datelor cu privire la confirmarea administratorilor băncilor, aprobarea BNM cu privire la deschiderea de subdiviziuni ale băncii, autorizarea activităților instituțiilor financiare, acordarea permisiunilor de procurare sau majorare a cotelor de participare substanțiale achizitorilor potențiali sau deținătorilor direcți/indirecți, licențierea prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică nebancari, eliberarea actelor cu caracter permisiv, precum și a altor activități care necesită  autorizarea, confirmarea, aprobarea și licențierea de către BNM. Totodată, soluția  va acoperi procesul de notificare al cărui scop este statistic. Implementarea soluției pentru optimizarea  procesului de licențiere și notificare va permite BNM de a autoriza, confirma, aproba, licenția persoane și activități care nu  reprezentă un grad de risc sporit pentru bancă, precum și  va asigura  gestionarea, prevenirea și limitarea riscurilor aferente desfășurării activităților .

3. Soluția pentru optimizarea  procesului de monitorizare a transparenței acționarilor  reprezintă un sistem de înregistrare şi prelucrare a informaţiilor și datelor cu privire la deţinătorii direcți sau indirecți de cote în capitalul social al băncii și beneficiarii efectivi , precum și tranzacțiile înregistrate de către aceștia. Implementarea soluției  va permite verificarea promptă a oricăror suspiciuni aferente deţinătorilor direcţi şi indirecţi,  beneficiarilor efectivi de cote substanţiale, precum și va crea, în ansamblu, o imagine clară și precisă  despre structura de proprietate a  băncilor.

4. Soluția privind analiza la distanță în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului este implementată având ca obiectiv identificarea și evaluarea promptă a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului aferente băncilor, operațiunilor și tranzacțiilor clienților acestora.  Soluția dată va contribui la simplificarea tehnicilor aplicate în cadrul controalelor pe teren pentru identificarea suspiciunilor, examinarea critică a conexiunilor dintre tranzacții și persoanele implicate, prioritizarea acțiunilor necesare a fi întreprinse de către autoritatea de supraveghere, iar ca rezultat  va duce la micșorarea riscului de spălare a  banilor și/sau finanțare a terorismului la care este expus sectorul bancar.