• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.12.2023

Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională (actualizat)

 

 (Capitolul I și capitolul II din Anuarul statistic ”Conturile internaționale ale Republicii Moldova”)
 

Conturile internaţionale ale Republicii Moldova includ balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională și datoria externă brută, a căror elaborare este o funcţie de bază a Băncii Naţionale a Moldovei (conform Legii  nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 „Cu privire la Banca Naţională a Moldovei”). Bazându-se pe datele conturilor internaţionale, BNM publică şi alte statistici aferente sectorului extern al economiei naţionale, ce includ: transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice, statistica privind investiţiile străine directe ş. a.

Balanţa de plăţi reprezintă un cont macroeconomic care reflectă într-o formă generalizată tranzacţiile economice ale ţăriii cu restul lumii într-o perioadă definită de timp (an, trimestru).

Poziţia investiţională internaţională este un cont macroeconomic ce reprezintă sinteza activelor financiare ale rezidenţilor și a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenţi la o anumită dată (sfârșit de trimestru sau sfârșit de an).

Datoria externă brută a unei ţări, la o anumită dată, reprezintă sinteza generală a tuturor angajamentelor curente efective, necondiţionate ale rezidenţilor faţă de nerezidenţi, ce implică plăţi de principal şi /sau de dobândă de către debitor.

Balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi sinteza datoriei externe ale Republicii Moldova se elaborează conform standardelor recomandate de Fondul Monetar Internaţional, cu o periodicitate trimestrială şi anuală, indicatorii fiind evaluaţi în milioane dolari SUA. De menţionat că indicatorii macroeconomici din aceste documente actualmente nu reflectă situaţia pentru raioanele din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Normele metodologice

Baza informațională

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).