• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.12.2023

Lista monedelor comemorative și jubiliare, grupate după serii

 

 


Seria: FEMEI CELEBRE

2019


2018


2017


2015

 

Seria "Femei celebre" este dedicată femeilor celebre din diverse domenii, apreciate la nivel național și internațional. Seria a fost lansată în 2015 cu moneda dedicată comemorării a 80 de ani de la nașterea Mariei Bieșu, Primadona Operei Naționale, fondatoarea Festivalului Internațional "Invită Maria Bieșu".


Seria: POVEȘTILE COPILĂRIEI

2022


2020


2019

 

Serie este dedicată copiilor pentru a trezi interesul față de numismatică, care vine să promoveze în rândul acestora valori morale, să valorifice cultura și tradițiile autohtone.


Seria: ȘTIINȚĂ ȘI INOVARE

2021


2020


2018


2017

 

Seria "Știință și inovare" a fost lansată în 2017 cu moneda "Vladimir Andrunachievici – 100 de ani de la naștere". Seria va include monede dedicate ooamenilor de știință, profesori, pedagogi, ingineri și inovatori care au contribuit la dezvoltarea științei și îmbunătățirea vieții social-economice din Republica Moldova.


Seria: CONACE BOIEREȘTI

2018


2015

 

Seria "Conace boierești" a fost lansată în 2015 cu moneda " Conacul Pommer din satul Țaul, raionul Dondușeni". Seria va include monede care reprezintă monumente istorice, arhitecturale și culturale protejate de stat.


Seria: EVENIMENTE ISTORICE

2023


2022


2021


2018


2017


2016


2014


2013


2011


2001

 

Seria "Evenimente istorice " a fost lansată in 2011 cu moneda "20 de ani de la inființarea Băncii Naționale a Moldovei". Seria se va completa cu monede consacrate celor mai importante evenimente care marchează istoria țării noastre.


Seria: ALEEA CLASICILOR DIN GRĂDINA PUBLICĂ "ȘTEFAN CEL MARE SI SFÂNT" DIN MUN. CHIȘINĂU 

2021


2019


2018


2017


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2001

 

Seria „Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău” a fost lansată in 2010 cu moneda „Grigore Vieru”, dedicată aniversării a 75 de ani de la nașterea poetului. Seria se va completa cu monede consacrate scriitorilor literaturii române, busturile cărora sunt plasate pe Aleea Clasicilor din Chișinău. Acest complex sculptural a fost inaugurat in 1958 și se constituia din 12 busturi, axate pe raza centrală a parcului. După anul 1989 Aleea Clasicilor se completează cu alte lucrări, schimbându-și compoziția, care acum se desfășoară în formă de săgeată de ambele părți ale axei. În prezent aici sunt amplasate 27 de sculpturi.


Seria: LOCAȘURI SFINTE 

2019


2016


2015


2012


2010

 

Monedele emise în seria „Locașuri sfinte” reprezintă arhitectura religioasă din R. Moldova cu valoare istorică. Seria a fost deschisă cu moneda „Biserica Buna Vestire din mun. Chișinău – 200 de ani de la zidire”. Locașul a fost construit în tradițiile arhitecturii medievale moldovenești. Edificiile de cult de pe teritoriul Republicii Moldova prezintă o varietate destul de mare - schituri, mănăstiri rupestre, complexe monastice etc. Bisericile urbane sunt în mare parte din piatră sau cărămidă, cu clopotnița, iar cele de la sate – în numar mic, deși în sec. XVIII ele erau majoritare, sunt de lemn, acoperite cu nuiele sau căptușite cu scânduri.


Seria: SPORT

2012


2010

 

Inițiată prin moneda „100 de ani ai fotbalului moldovenesc”, seria „Sport” este dedicată evenimentelor și personalităților care au marcat sportul moldovenesc. Încă din timpurile preistorice se cunosc activități si ceremonii ce implicau competitivitatea fizică a oamenilor. Câstigătorii Jocurilor din Olympia deveneau eroi, adulați de mulțime, în cinstea atleților fiînd organizate sărbători populare, li se dedicau ode, în onoarea lor se ridicau statui. De asemenea, se emițeau monede prin care erau comemorate, de regulă, victoriile ecvestre. Monedele emise de BNM în seria „Sport” vor evidenția momentele sportive importante legate de R. Moldova și campionii noștri.


Seria: 650 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA STATULUI MOLDOVENESC

2009

 

Seria a fost lansată în anul 2009 și cuprinde piese ce reprezintă evenimente de o valoare deosebită pentru istoria și cultura națională - este vorba despre monedele „Letopisețele moldovenești secolele XV-XVIII” și „Pravila lui Vasile Lupu – primul Cod de legi al Țării Moldovei”. Din această serie, moneda „Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni” relevă un monument de o semnificație artistică si istorică aparte. Biserica a fost construită in secolele XVII-XVIII, pictura locașului datează din anul 1763.


Seria: PERSONALITĂȚI

2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2008


2007


2001

 

Monedele din seria „Personalități” sunt dedicate unor figuri marcante ale istoriei, culturii, stiinței sau literaturii naționale. Banca Națională a Moldovei emite comemorative în această serie începând cu anul 2007 și în prezent include 17 monede, cu diverse tematici. 


Seria: MONUMENTELE MOLDOVEI

2014


2012


2010


2009


2008

 

Monedele emise în această serie sunt dedicate monumentelor din Moldova de importanță națională si internațională - opere de sculptură sau arhitectură, precum și monumentelor naturii, de insemnatate științifică sau estetică, care fac parte din patrimoniul natural al Moldovei. Seria a fost inițiată în anul 2008 cu moneda „Stejarul lui Ștefan cel Mare”. Stejarul este cel mai longeviv arbore din Moldova (are peste 600 de ani) și se află lângă biserica din Cobâlnea, Șoldănești. Arborele este inclus în Registrul monumentelor R. Moldova ocrotite de stat. Seria a fost completată cu moneda „Arcul Geodezic Struve" (2009), „Rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi" (2010), „Cetatea Soroca" (2012)  și altele.


Seria: SĂRBĂTORILE, CULTURA, TRADIȚIILE MOLDOVEI

2022


2020


2016


2015


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007

 

Din seria “Sărbătorile, cultura, tradițiile Moldovei” fac parte monede ce marchează indeletnicirile si cutumele naționale, păstrate și transmise continuu de-a lungul istoriei de către băștinași. Banca Națională a inițiat aceasta serie în 2007 cu moneda „Tradiția populară – olăritul” - meștesug străvechi care poziționează ceramica tradițională românească printre cele mai frumoase din Europa. În seria „Sărbătorile, cultura, tradițiile Moldovei” mai sunt incluse monede precum „Butnăritul” (2008),  „Tradiția populară – țesutul” (2009), „Instrumente  muzicale tradiționale" (2010), „Colindul" (2011), „Sănzienele" (2012), „Miorița-160 de ani de la publicarea baladei" (2012) și altele.


Seria: CARTEA ROȘIE A REPUBLICII MOLDOVA

2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2008


2007


2006


2005


2004


2003


2001

 

Seria de monede „Cartea Roșie a Republicii Moldova” a fost lansată în 2001 și cuprinde piese dedicate speciilor de plante, insecte, păsări sau mamifere pe cale de dispariție. Problema protecției florei și faunei Moldovei este astăzi, la scara națională, o chestiune de prim-ordin. Emisia de monede în aceasta serie este un gest de sensibilizare și atitudine față de patrimoniul natural al Moldovei care este în stare alarmantă.


Seria: MĂNĂSTIRILE MOLDOVEI

2020


2018


2013


2012


2000

 

Seria a fost lansată în anul 2000 și a fost compusă din 20 de monede de argint care ilustrează locașurile sfinte din Moldova. Monedele denotă importanța pe care a avut-o mănăstirile de-a lungul secolelor, de adevarate centre spirituale, de culturală și de invațatură, în procesul de formare și păstrare atât a religiei, cat și a valorilor naționale. Începând cu anul 2012 seria se completează cu moneda "Mănăstirea Butuceni" și moneda "Mănăstirea Țipova" (2013).


Seria: DOMNI AI ȚĂRII MOLDOVEI

2019

 

 


Seria: ALTELE

2023


2022

2020

2020


2019

 

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).