• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.01.2023

Planul strategic al Băncii Naționale a Moldovei „BNM 2025”

 

 

Misiunea

 

Obiectivul  fundamental  al  Băncii  Naționale  este asigurarea  și  menținerea stabilității  prețurilor.

Fără  prejudicierea  obiectivului  său  fundamental,  Banca  Națională urmărește asigurarea stabilității și viabilității sistemului bancar și sprijină  politica  economică  generală  a  statului.

 

 

 


 

Viziunea

 

 

 

Banca  Națională  a  Moldovei este  o  instituție independentă, performantă  și  transparentă,  rezistentă  la  provocările  mediului extern,  proactivă  în  acțiuni  și  credibilă  în  decizii,  ghidată  de  practici de bună guvernare,  cu  o  echipă  consolidată  de  profesioniști,  angajată  în  îndeplinirea  mandatului său  în  beneficiul  tuturor  cetățenilor.

 

 

 


 

 

Valorile

 

 

 


Independență

autonomie  în  exercitarea atribuțiilor stabilite de lege, imparțialitate și obiectivitate, fără nicio imixtiune de la alte autorități sau persoane.

 

 

 


Responsabilitate

preocupare continuă aferentă impactului economic, social și de mediu al lucrului efectuat și al deciziilor luate.

 

 

 


Credibilitate

politici, reforme, comunicare și atitudine care inspiră încredere și siguranță publicului și piețelor prin aplicarea principiilor de transparență.

 

 

 


Profesionalism

competență, eficiență, etică, integritate, asumarea deciziilor, perfecționare continuă.

 

 

 


Spirit de echipă

unitate  și  consecvență  în  valori  și  acțiuni, devotament, grijă,  sprijin  și  respect  reciproc.

 

 

 


Flexibilitate

deschidere spre schimbări, capacitate inovatoare și agilitate.

 

 

 

 


Reziliență

resurse umane, proceduri interne și tehnologii informaționale rezistente șocurilor externe, care mențin siguranța și diligența funcționării instituției.

 

 

 

 

 


 

 

Matricea obiectivelor strategice

 

 

 

 


Politica monetară

 

 

 

1. Fortificarea cadrului de politică monetară și optimizarea implementării  politicii monetare.

 

 

 

 


Stabilitatea financiară

 

 

 

 

2. Consolidarea funcției de stabilitate financiară și supraveghere macroprudențială.

 

 

 

 


Supravegherea sectorului financiar bancar și nebancar

 

 

 

3. Consolidarea funcției de supraveghere la nivel de sector financiar bancar și nebancar.

 

 

 

 


Infrastructurile pieței financiare

 

 

 

 

4. Dezvoltarea continuă a infrastructurilor pieței financiare și contribuirea  la sporirea plăților fără numerar.

 

 

 

 


Moneda națională în numerar

 

 

 

5. Sporirea calității monedei naționale și consolidarea funcției de asigurare cu monedă națională în numerar.

 

 

 

 


Guvernare și suport

 

 

 

 

6. Consolidarea rezilienței și agilității instituționale.

 

 

 

 


Guvernare și suport

 

 

 

7. Dezvoltarea și valorificarea capitalului uman.

 

 

 

 


 

 

Obiectivele transversale

 

 


1. Aliniere la standardele Uniunii Europene și cooperare internațională.


2. Cercetare, inovare și digitalizare.

 

 

 


3. Educație și incluziune financiară.


4. Responsabilitate socială și față de mediu.

 

 

 


5. Diversitate, echitate și incluziune organizațională.

 

 

 


 

 

Planul strategic al Băncii Naționale a Moldovei pentru anii 2018 - 2020

Planul strategic al Băncii Naționale a Moldovei pentru anii 2013 - 2017

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).