• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.04.2021

Relația Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internaţional (FMI)

 

Fondul Monetar Internaţional (FMI) este o organizaţie internaţională care are obiectivul de a promova cooperarea monetară internaţională, de a înlesni expansiunea şi creşterea echilibrată a comerţului internaţional, precum şi de a promova stabilitatea valutară. Republica Moldova a acceptat Statutul FMI prin Hotărârea Parlamentului nr. 1107 din 28 iulie 1992, iar la 12 august 1992 a devenit membru al FMI. BNM, în calitatea sa de agenţie fiscală a Republicii Moldova în cadrul FMI, este împuternicită să efectueze, în numele Republicii Moldova, toate operaţiunile şi tranzacţiile autorizate conform Statutului FMI.

În cadrul FMI, Republica Moldova face parte din grupa de ţări (constituenţă) care include: Andorra, Armenia, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cipru, Croația, Georgia, Israel, Luxemburg, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru, România, Regatul Țărilor de jos şi Ucraina.

Poziția de guvernator al Republicii Moldova în cadrul Consiliului de Guvernatori al FMI este deținută de către Guvernatorul BNM, iar cea de guvernator supleant – de către Prim-viceguvernatorul BNM.

Cota actuală a Republicii Moldova la FMI constituie 172,5 milioane Drepturi Speciale de Tragere (DST), ceea ce reprezintă 0,04 la sută din capitalul FMI. Această cotă a intrat în vigoare la 17 februarie 2016 după ce Republica Moldova și-a majorat cota sa anterioară de 123,2 milioane DST. Majorarea respectivă s-a produs în contextul a 2 reforme importante inițiate de FMI în anul 2010 – Cea de-a Paisprezecea Revizuire Generală a Cotelor și Reforma Consiliului Executiv al FMI. În rezultatul implementării reformelor menționate, capitalul FMI a fost dublat (de la 238,5 miliarde DST la 477 miliarde DST), cotele țărilor membre au fost ajustate pentru a reflecta mai exact poziția acestora în economia globală, iar Consiliul Executiv al FMI a devenit mai reprezentativ. Țara noastră și-a exprimat susținerea pentru aceste reforme prin adoptarea Legii nr. 109 din 11 mai 2012 cu privire la majorarea sumei de subscripție a Republicii Moldova la Fondul Monetar International și a Legii nr. 118 din 24 mai 2012 pentru acceptarea Amendamentului la Statutul Fondului Monetar International privind reforma Consiliului Executiv.

Pe 30 iunie 1995 Moldova a acceptat prevederile Articolului VIII al Statutului FMI. Prin aceasta, Republica Moldova se angajează să nu recurgă la introducerea de restricţii cu privire la efectuarea plăţilor şi transferurilor pentru tranzacţii internaţionale curente şi să nu participe la aranjamente valutare discriminatorii sau practici valutare multiple, fără aprobarea / consultarea FMI.

Din momentul aderării la FMI, Republica Moldova a beneficiat de asistența financiară a acestei organizații pentru susținerea diverselor programe și politici economice ale autorităților naționale. Această asistență a fost oferită prin intermediul următoarelor instrumente de finanțare ale FMI: Mecanismul de finanțare compensatorie și excepțională (Compensatory and Contingency Financing Facility – CCFF), Mecanismul finanțării reformelor structurale (Systemic Transformation Facility – STF), Acordul Stand-by (Stand-By Arrangement – SBA), Mecanismul de finanțare extinsă (Extended Fund Facility – EFF), Mecanismul de reducere a sărăciei și creștere economică (Poverty Reduction and Growth Facility – PRGF; din 2009 acest instrument este numit Mecanismul de creditare lărgită (Extended Credit Facility – ECF)), Mecanismul de creditare rapidă (Rapid Credit Facility – RCF), Instrumentul de creditare rapidă (Rapid Financing Instrument – RFI).

Anual, FMI acordă Republicii Moldova consultări în domeniul politicii economice și financiare, conform prevederilor Articolului IV al Statutului FMI, care reglementează relațiile de cooperare dintre țările membre și FMI.

BNM este un participant activ în cadrul Standardului Special de Diseminare a Datelor (Special Data Dissemination Standard – SDDS), la care a aderat în luna mai 2006 și prin intermediul căruia, în mod periodic, sunt puse la dispoziția publicului date privind indicatorii economici, financiari și socio-demografici în scopul asigurării transparenței politicilor și performanțelor macroeconomice ale țării.

Urmare consecințelor crizei financiare, FMI a extins proiectul cu privire la indicatorii financiari de stabilitate (Financial Soundness Indicators – FSI), lansând invitația de participare la proiectul nominalizat mai multor țări, printre care și Republicii Moldova. Astfel, BNM a fost desemnată instituția responsabilă de compilarea informației aferente FSI și transmiterea acesteia FMI. Obiectivul de bază al FSI este de a promova analiza macroprudențială și de a evalua punctele forte și vulnerabilitățile sistemelor financiare.

În cadrul politicilor de evaluare a gradului de adoptare a standardelor internaționale în domeniile relevante pentru activitatea FMI, Republica Moldova a participat la diverse programe, inclusiv:

 • Programul FMI și al Băncii Mondiale (din 2004) de evaluare a sectorului financiar (Financial Sector Assessment Program - FSAP), fiind actualizat în 2007 și în 2014.
 • Raportul privind respectarea standardelor și codurilor (Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) Data Module), prin care experții FMI au realizat în iulie 2005 o evaluare a calității statisticilor macroeconomice elaborate în Republica Moldova.

FMI a acordat Republicii Moldova asistență tehnică într-un șir de sectoare, inclusiv în cel al politicii monetare/organizării băncii centrale, sistemului de raportare monetară, supravegherii bancare etc.

Comunicatele reprezentanței FMI în Republica Moldova, programele de politici agreate cu FMI, rapoartele, precum și alte informații sunt disponibile pe pagina-web a FMI:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).