• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.10.2023

Datoria de stat internă față de Banca Națională

 

Datoria statului față de Banca Națională este constituită din:

 • Valori mobiliare de stat obținute în portofoliul BNM în urma convertirii în anii 1998 și 2008 a împrumuturilor acordate anterior Guvernului, în persoana Ministerului Finanțelor, de către Banca Națională.
 • Obligațiuni de stat emise în vederea executării obligațiilor Ministerului Finanțelor rezultante din garanțiile de stat. Conform prevederilor Legii privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015, la 4 octombrie 2016, au fost emise și transmise Băncii Naționale obligațiuni de stat pe scadențe de 1-25 ani în sumă integrală de 13,341,200,000 lei. Aceasta constituie suma creditelor de urgență acordate de banca centrală pentru ”Banca de Economii” S.A., BC ”Banca Socială” S.A. și B.C.”Unibank” S.A., care nu au fost rambursate la data emisiunii obligațiunilor de stat.

Diminuarea datoriei de stat interne față de BNM are loc prin răscumpărarea de către Ministerul Finanțelor a valorilor mobiliare de stat scadente, în limitele indicate în Legea bugetului de stat pe anul respectiv, sau prin răscumpărări anticipate.

 

La situația din
31 octombrie 2023
(mil. lei)

Rata medie a dobânzii
(%)

Total datoria de stat internă față de BNM,
inclusiv:

13,814.6

5.63

Valori mobiliare de stat obținute în portofoliul BNM în urma convertirii împrumuturilor contractate anterior de la BNM1

2,063.4

7.71

Obligațiuni de stat emise în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat 2

11,751.2

5.26

1. Bonuri de trezorerie emise cu scont și obligațiuni de stat cu scadențе de până la 3 ani.
2. Obligațiunile de stat cu scadențele de 1-9 ani au fost emise cu rata cuponului de 1.4 % anual, iar cele cu scadențele de 10-25 ani cu rata cuponului de 5.3% anual. Cupoanele vor fi achitate o dată la jumătate de an.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).