• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2014

Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (SIC) este un sistem de depozitare şi decontare a valorilor mobiliare de stat (VMS) şi a certificatelor BNM (CBN).
SIC asigură depozitarea şi decontarea emisiunilor de VMS şi CBN pe piaţa primară, procesarea în timp real a formularelor de transfer şi decontarea cu finalitate imediată a operaţiunilor pe piaţa secundară; constituirea gajului în cadrul operaţiunilor desfăşurate cu BNM.
SIC a fost înfiinţat în 1996 ca urmare a asistenţei FMI (FMI / Trezoreria SUA donator de proiect). Ulterior, SIC a fost actualizat de către specialiştii departamentului TI al BNM.
Banca Naţională, în calitate de administrator al SIC, stabileşte condiţiile pentru participare în SIC, procedurile de procesare şi decontare în cadrul SIC, conform Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, gestionează şi controlează funcţionarea sistemului, întreprinde măsurile necesare pentru administrarea şi controlul riscurilor.

SIC reprezintă un sistem de deţineri indirecte structurat pe două niveluri . Banca Naţională este responsabilă de înregistrarea dreptului de proprietate a participanţilor la SIC asupra valorilor mobiliare, iar participanţii sunt responsabili de înregistrarea dreptului de proprietate a clienţilor săi asupra valorilor mobiliare ale acestora

Participarea în SIC

În prezent, participanţi la SIC sunt: băncile licenţiate, Fondul de Garantare a Depozitelor în sistemul bancar, Banca Naţională a Moldovei,  Ministerul Finanţelor.

Participantul trebuie să încheie cu BNM un contract, să deţină cel puţin un cont de valori  mobiliare şi un cont de decontare deschis la BNM.

În SIC la BNM pot fi deschise conturi personale  în care se vor înregistra VMS ale persoanelor juridice care au deschis un cont de decontare la orice bancă - dealer primar şi vor deţine VMS în volum de cel puţin 25 mil. lei în medie pe trimestru.

La sfârşitul anului 2012, în SIC au fost înregistraţi un număr de 17 participanţi,

Funcţii specifice SIC:

1. Organizarea şi gestionarea registrului:

 • evidenţa participanţilor,  a operaţiunilor cu instrumente financiare depozitate în SIC, a valorilor mobiliare de stat aflate în circulaţie.
 • reconcilierea cu emitenţii valorilor mobiliare depozitate în SIC.
 • reconcilierea cu Participanţii care ţin evidenţa în al doilea nivel al SIC.

SIC asigură înregistrarea rezultatelor licitaţiei/subscrierii, plăţii dobînzii (cuponului) la obligaţiuni de stat, răscumpărarea parţială/totală.

2. Decontarea operaţiunilor cu valorile mobiliare

SIC asigură procesarea operaţiuni derulate de participanţi pe piaţa secundară (tranzacţii de vânzare/cumpărare, constituirea şi stingerea gajului, operaţiuni REPO, transferuri de portofoliu). Tranzacţiile pe piaţa secundară sunt decontate în T+0, conform principiului DvP modelul 1. Transferul mijloacelor băneşti aferente tranzacţiei cu valorile mobiliare are loc în Sistemul automatizat de plăţi interbancare (SAPI).

Transferul valorilor mobiliare şi decontarea  au loc simultan şi sunt finalizate atunci când conturile valorilor mobiliare respective şi conturile de decontare ale participanţilor sunt creditate şi debitate.

3. Funcţii complementare:

 • Arhivarea datelor;
 • Calculul automat al comisioanelor;
 • Rapoarte statistice.

Programul de operare

SIC funcţionează zilnic, de luni până vineri inclusiv, între orele 8:15. şi 17:00 (ora locală), cu excepţia zilelor de sărbători nelucrătoare.
Participanţii pot iniţia tranzacţiile cu valorile mobiliare după cum urmează:

 1. tranzacţiile FoP de la 9:00 pînă la 16:15;
 2. tranzacţiile DvP de la 9:00 pînă la 15:00,

cu înregistrarea valorilor mobiliare în conturile menţinute în SIC pînă la 16:45.

Disponibilitatea sistemului

În anul 2012, disponibilitatea sistemului pentru participanţii a fost de 100%, valoarea acestui indicator fiind obţinută prin raportarea duratei reale de funcţionare la durata programată de funcţionare.

Asigurarea continuităţii activităţii
Incidentele de continuitate şi securitate aferente SIC apărute la nivelul Băncii Naţionale se soluţionează în regim de urgenţă, conform prevederilor planurilor şi procedurilor de continuitate şi securitate interne ale Băncii Naţionale.

Managementul riscurilor

Administrarea şi controlul riscurilor se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor aferente Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare.

Comisioane

SIC are o politică transparentă de comisionare (anexa 20 la regulamentul cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare).

Contact SIC                                

 Întrebări generale privind SIC pot fi adresate BNM pe adresa de email: sic_support@bnm.md

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).