Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.01.2019

Prezentări despre statistica conturilor internaționale

 

Statistici și analize noi în ediția jubiliară de 25 de ani a Anuarului “Conturile internaționale ale RM 2017”

Află ce statistici și analize noi ce țin de comerțul exterior cu bunuri și servicii, de veniturile primare și secundare, de datoria externă și investiții directe au apărut în premieră în Anuarul statistic “Conturile internaționale ale Republicii Moldova 2017”.

Prezentarea

_____________________

 

Statistica conturilor internaționale: orientare pe site-ul web al BNM

Statistica conturilor internaționale produsă de BNM este diseminată pe două căi principale: publicații analitice și rapoarte în baza de date interactivă. De asemenea, statistica conturilor internaționale a Republicii Moldova și a altor țări mai poate fi găsită în bazele de date ale organizațiilor internaționale.

Prezentarea

_____________________

 

Schimbările metodologice în balanța de plăți în contextul noilor standarde internaționale

Începând cu anul 2014, standardul metodologic internaţional aplicat la elaborarea balanţei de plăţi şi a poziţiei investiţionale internaţionale este cel expus în Manualul Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (MBP6, 2009), elaborat de Fondul Monetar Internaţional, care înlocuieşte precedenta versiune MBP5 (1993).

Prezentarea

_____________________

 

Diseminarea statisticii sectorului extern

Află ce statistici ale sectorului extern sunt disponibile pe pagina web a BNM și cum ele pot fi accesate.

Prezentarea

_____________________

 

Statistica datoriei externe

Datoria Externă a Republicii Moldova este compilată conform manualului “Ghidul Statistic pentru Compilatori privind Datoria Externă” recomandat de FMI.

Prezentare

 

_____________________

 

Remiterile persoanelor fizice, elemente conceptuale și abordări

Prin remitere de bani se înțelege un serviciu de plată în cadrul căruia se primesc fonduri de la un plătitor, fără crearea unui cont de plăți…”. (Directiva 2007/64/CE a UE).

Prezentarea

_____________________

 

Investițiile străine directe în Republica Moldova: particularități metodologice

Metodologia MBP5 presupune evaluarea doar a capitalului social la care se adaugă investițiile în imobil ale nerezidenților(estimate din punct de vedere a Balanței de Plăți), a venitului reinvestit separat, iar datoriile sunt constituite doar din împrumuturi. Metoda de evaluare este valoarea tranzacției, ce presupune evaluarea cotei investitorului străin la momentul efectuării tranzacției.

Prezentarea

_____________________

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).