• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.01.2023

Registrul societăților de plată/furnizorilor de servicii poștale

 

Conform prevederilor Legii nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, Banca Națională ține registrele publice ale societăților de plată, furnizorilor de servicii poștale și a societăților emitente de monedă electronică, cărora li s-a eliberat / retras licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată, respectiv, pentru activitatea de emitere a monedei electronice.

Registrul
societăților de plată / furnizorilor de servicii poștale
cărora li s-a eliberat / retras licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată
[1]

Nr.

 

 

Denumirea societății de plată/ furnizorului de servicii poștale

 

Codul fiscal (IDNO),

sediul societății de plată/ furnizorului de servicii poștale

Serviciile de plată, pentru prestarea cărora s-a eliberat licența

 

Numărul și data hotărîrii privind eliberarea licenței

Seria, numărul și data de eliberare a licenței

Administratorii societății de plată/ furnizorului de servicii poștale

 

Informații privind reperfectarea, eliberarea duplicatelor licenței

 

 

 

 

 

Informații privind retragerea licenței

Informații privind sucursalele/ agenții de plată[2] ai societății de plată/ furnizorului de servicii poștale care are dreptul de a presta servicii de plată

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Î.S. „Poșta Moldovei”

1002600023242,

MD – 2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 134, mun. Chișinău, Republica Moldova

Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 6).

nr. 161 din 21.08.2014

seria BNM nr. 000575 din 01.09.2014

Roman Cojuhari

___

___

Sucursalele ÎS „Poşta Moldovei”

2.

„Plată Online” SRL

1014600010463,

MD – 2024, str. Acad. Saharov, 11, ap. (of.) 145, mun. Chișinău, Republica Moldova

Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 7).

nr. 174 din 04.09.2014

 

 

seria BNM nr. 000576 din 11.09.2014

Șencorenco Elena

 

 

Licență anulată urmare a reperfectării acesteia.

___

Agenţii  „Plată Online” SRL

 

 

 

 

 

seria BNM nr. 000585 din 19.08.2015

Licența reperfectată urmare a modificării sediului societății la MD – 2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 126A, of. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Licența retrasă, conform Hotărîrii Comitetului Executiv al Băncii Naționale nr. 28 din 02.02.2017

3.

SC „MMPS COM” SRL

1007600063621,

MD – 2001, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 3/A, mun. Chișinău, Republica Moldova

Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 7).

nr. 203 din 08.10.2014

seria BNM nr. 000579 din 15.10.2014

Bambuleac Valentin

Licență anulată urmare a reperfectării acesteia.

 

___

Agenţii SC „MMPS COM ” SRL

seria A MMI nr. 000473 din 01.11.2018

Licența reperfectată urmare a modificării sediului societății la MD – 2015, pe bd. Decebal, 23/2, of. 17, mun. Chișinău, Republica Moldova.

3.

„NOVA PAY” SRL

1020600046807, MD-2008, str. Barbu Lăutaru, 3, mun. Chișinău, Republica Moldova

Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 6).

nr. 38 din 03.03.2022

Seria A MMI nr. 000475 din 14.03.2022

Colibaverdi Vadim

 

 

 

Agenţii  „NOVA PAY” SRL


[1] Conform prevederilor art.  4 alin. (1) din Legea nr. 114  din  18.05.2012  cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial nr.193-197/661 din 14.09.2012) servicii de plată se consideră oricare din următoarele activități:
 1) serviciu legat de depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum şi toate operațiunile necesare pentru funcționarea unui cont de plăți;
 2) serviciu legat de retragerile de numerar dintr-un cont de plăți, precum şi toate operațiunile necesare pentru funcționarea unui cont de plăți;
 3) executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
   a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare;
   b) executarea operațiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător;
   c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate;
 4) executarea operaţiunilor de plată în cazul în care fondurile sînt acoperite printr-o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:
   a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare;
   b) executarea operaţiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător;
   c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate;
 5) emiterea şi/sau acceptarea cardurilor de plată şi a altor instrumente de plată;
 6) remiterea de bani;
 7) executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.”

[2] Agent de plată – persoană juridică/ fizică care furnizează servicii de plată în numele şi pe contul unei societăţi de plată/furnizorului de servicii poștale care are dreptul de a presta servicii de plată.

 

Registrul societăţilor emitente de monedă electronică