• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.11.2013

Aspecte generale privind integrarea europeană

 

În conformitate cu art. 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, orice stat european care respectă valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană (prevăzute la art. 2 din Tratat) și care se angajează să le promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii Europene.

Unele din principalele condiții economice pe care o țară candidată la aderare trebuie să le satisfacă sunt existența unei economii de piață funcționale, precum și a capacității de a face față presiunii concurențiale și forțelor pieței din cadrul Uniunii Europene. Altă condiție este existența capacității de a-și asuma obligațiile de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv adeziunea la obiectivele uniunii politice, economice și monetare. De asemenea, este necesar ca țara candidată să adopte acquis-ul comunitar și să asigure implementarea efectivă a acestuia prin structuri administrative și judiciare adecvate.

În acest context, Banca Națională a Moldovei, din momentul constituirii sale la 4 iunie 1991, a participat activ în procesul de tranziție la economia de piață prin introducerea în circulație și asigurarea stabilității monedei naționale, iar ulterior prin asigurarea și menținerea stabilității prețurilor, prin crearea condițiilor pieței monetare, de credit și valutare, bazate pe principiile funcționării economiei de piață, prin promovarea unui sector financiar puternic și competitiv, prin neadmiterea riscului excesiv în sistemul financiar, prin facilitarea acțiunii forțelor de piață în prestarea serviciilor financiare. Acestea reprezintă unele din măsurile menite să contribuie la dezvoltarea unei economii funcționale de piață – factor esențial în calea integrării europene.

Actualmente, Republica Moldova face parte din Parteneriatul Estic care este o dimensiune specifică de est a Politicii Europene de Vecinătate menită să consolideze relațiile dintre Uniunea Europeană și statele din vecinătatea estică a Uniunii Europene: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Scopul de bază al acestui parteneriat este de a crea condițiile necesare pentru accelerarea asocierii politice și integrării economice într-o măsură mai mare dintre Uniunea Europeană și statele sus-menționate. Încheierea și punerea în aplicare a acordurilor de asociere, inclusiv instituirea zonelor de liber schimb aprofundat și cuprinzător, constituie unele din obiectivele de consolidare a Parteneriatului Estic.

În cadrul desfășurării relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Banca Națională a Moldovei va continua să dețină un rol importat în procesele economice ale Republicii Moldova, exercitându-și atribuțiile legale în domeniile de activitate de bază, fiind orientată spre beneficiul interesului public, promovând o politică monetară adecvată, contribuind la asigurarea integrității și stabilității sistemului bancar și aplicând consecvent cele mai bune practici internaționale, în interesul societății.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).