Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.01.2019

Informație privind stabilitate financiară în Republica Moldova

 

Stabilitatea financiară reprezintă starea economiei caracterizată prin lipsa dezechilibrelor majore, care ar putea duce la crize sistemice, incapacitatea instituțiilor financiare de a efectua uniform operațiuni sau la căderea piețelor financiare. Această condiție este esențială pentru funcționarea economiei naționale.

Stabilitatea financiară se menține prin reglementarea riscurilor actuale și potențiale, implementarea unor instrumente macroprudențiale pentru a nu admite acumularea riscurilor sistemice și prin asigurarea încrederii populației în sistemul financiar.

La sfârșitul anului 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară (CNSF), care stabilește atribuțiile CNSF în realizarea politicii macroprudențiale, în prevenirea, reducerea sau eliminarea riscurilor care amenință stabilitatea financiară și în gestionarea situațiilor de criză sistemică. Banca Națională a Moldovei (BNM) face parte din componența nominală a CNSF, iar guvernatorul BNM este președintele comitetului. În același timp, BNM asigură lucrările de logistică și secretariat din cadrul CNSF, precum și materiale de suport necesare pentru luarea deciziilor de către comitet.

Fără a prejudicia obiectivul fundamental de asigurare şi menţinere a stabilităţii preţurilor, BNM urmăreşte asigurarea stabilităţii şi viabilităţii sistemului bancar şi sprijină politica economică generală a statului. Rolul BNM în menținerea stabilității financiare este unul predominant, datorită ponderii majore a sectorului bancar în sistemul financiar.

Atribuțiile BNM aferente stabilității financiare constau în reglementarea și supravegherea prudențială a sectorului bancar, în supravegherea funcționării sistemelor de plăți, în stabilirea instrumentelor de politică macroprudențială, precum și în identificarea societăților de importanță sistemică (O-SII). Actualmente, instrumentarul politicii macroprudențiale implementat de BNM este constituit din amortizoarele de capital, stabilite în temeiul Regulamentului cu privire la amortizoarele de capital, adoptat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.110 din 24 mai 2018. Acestea au menirea de a constitui rezerve adiționale pentru atenuarea și prevenirea acumulării excesive a riscurilor sistemice de natură ciclică sau structurală care pot duce la perturbări semnificative în funcționarea sectorului bancar.

Totodată, prin Hotărârea Comitetului executiv nr.101/2022, a fost aprobat Regulamentul privind creditarea responsabilă a consumatorilor de către bănci, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2022, fiind parte a pachetului de măsuri macroprudențiale recomandate în vederea atingerii obiectivului intermediar de prevenire și/sau limitare a creșterii excesive a creditării și îndatorării. Regulamentul introduce cerințe față de modul de calcul al unor indicatori individuali, la nivelul consumatorului: raportul dintre credit și garanții și raportul dintre serviciul datoriei și venituri. Acești indicatori reprezintă instrumente macroprudențiale aplicabile pe larg în țările Uniunii Europene și în alte economii avansate, fiind introduși pentru a asigura o eligibilitate responsabilă a debitorilor și a acorda accesul la finanțare persoanelor care au posibilitate de a-și onora obligațiile, astfel limitând îndatorarea persoanelor fizice din categoriile mai vulnerabile.

În vederea stabilirii unor reguli unice pentru toți participanții care practică activitatea de creditare, un act similar a fost aprobat pentru piața de creditare nebancară - Regulamentul privind cerințele de creditare responsabilă aplicate organizațiilor de creditare nebancară, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2022.

Monitorizarea stabilității financiare are la bază identificarea riscurilor și vulnerabilităților atât la nivel individual, cât și la nivel de sistem, pentru determinarea impactului asupra instituțiilor aflate sub supravegherea BNM.

Anual, BNM elaborează și publică Raportul asupra stabilității financiare, cu scopul de a oferi o înțelegere a principalelor tendințe macroeconomice, a dinamicii indicatorilor sectorului bancar și a surselor de risc pentru sistemul financiar din Republica Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).