Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.10.2023

Comunicat cu privire la aprobarea Strategiei privind politica macroprudențială

 

Strategia privind politica macroprudențială a Băncii Naționale a Moldovei

Prezentarea strategiei

Reprezentare infografică a strategiei

 

În ședința ordinară a Comitetului Național de Stabilitate Financiară din 15 septembrie 2023, a fost aprobată Strategia privind politica macroprudențială (în continuare Strategia) – document care stabilește cadrul operațional pentru realizarea obiectivelor politicii macroprudențiale, în vederea asigurării transparenței și predictibilității procesului decizional.

Strategia a fost elaborată și aprobată în conformitate cu prevederile Legii nr. 209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, precum și în baza recomandărilor Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS/2011/3 și CERS/2013/1) privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale și privind obiectivele intermediare și instrumentele politicii macroprudențiale.

Strategia reprezintă, de asemenea, un livrabil al proiectului Twinning, finanțat și sprijinit de Uniunea Europeană, care contribuie la consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar.

În particular, Strategia descrie cadrul de reglementare național în domeniul stabilității financiare, stabilește legătura dintre obiectivul final al politicii macroprudențiale și obiectivele intermediare, explică mecanismul de intervenție, instrumentarul, precum și rolul autorităților naționale implicate în procesul de luare a deciziilor.

Obiectivul final al politicii macroprudențiale constă în salvgardarea stabilității sistemului financiar în ansamblu, inclusiv prin consolidarea rezilienței sistemului financiar, limitarea efectului de contagiune precum și diminuarea acumulării de riscuri sistemice, asigurând pe această cale o contribuție sustenabilă a sectorului financiar la creșterea economică.

Atingerea obiectivului final se urmărește prin implementarea obiectivelor intermediare, care au rolul de a spori operaționalitatea, transparența și caracterul responsabil al politicii macroprudențiale prin contribuția acestora la fundamentarea deciziilor la etapa de selectare a instrumentelor.

Strategia exemplifică instrumentarul macroprudențial recomandat în funcție de obiectivul intermediar urmărit și dimensiunea riscului abordat, însă luarea deciziei nu se limitează la regulile prestabilite, având și o componentă discreționară, care permite autorităților competente să asigure o selecție și o calibrare corespunzătoare a instrumentelor.

Totodată, documentul explică importanța independenței politicii macroprudențiale, dar și interacțiunea acesteia cu alte politici, cooperarea interinstituțională, precum și căile de comunicare a deciziilor, în vederea asigurării transparenței.

Un cadru bine definit în luarea deciziilor reprezintă o condiție necesară pentru o politică macroprudențială eficientă, iar transparența sporește gradul de înțelegere a politicilor macroprudențiale de către sistemul financiar și publicul larg.

 

 

Prezentarea Strategiei privind politica macroprudențială:

 

 


Prezentare infografică a Strategiei privind politica macroprudențială:

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).