Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.10.2023

Lista persoanelor a căror activitate este încadrată în prevederile art.2 alin.(2) pct.10)–12) şi 15) din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică

 

Conform prevederilor Legii nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, Banca Națională ține un registru al persoanelor a căror activitate este încadrată în prevederile art.2 alin.(2) pct.10)–12) şi 15) din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Nr.

Denumirea

Adresa

Activitatea desfășurată conform notificării prezentate

Data înregistrarii de către BNM

Excepţia în temeiul căreia se desfăşoară activitatea respectivă

1

2

3

4

5

6

1.

Î.M. ”Orange Moldova” S.A.

MD-2071, str. Alba Iulia, 75, mun. Chișinău, Republica Moldova

Achiziționarea biletelor electronice (transport public)

28.09.2023

Art. 2 alin. (2) pct. 12)

2.

”UP Servicii” S.R.L.

MD-2064, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici 22 A, mun. Chișinău, Republica Moldova

Emiterea cardurilor (tichete) cadou

12.12.2023

Art. 2 alin. (2) pct. 11) lit. a)