Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.11.2018

Cadrul legislativ și de reglementare în domeniul supravegherii bancare prudențiale

 

Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06 octombrie 2017

 

Reglementare sector bancar

Regulamentul privind efectuarea controalelor și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.187/2023

Regulamentul privind creditarea responsabilă a consumatorilor de către bănci, nr. 101 din 19.05.2022 (în vigoare 01.07.2022)

Regulamentul cu privire la investiţiile băncilor în imobil, nr. 114 din 02.06.2022 (în vigoare 15.07.2022)

Regulamentul cu privire la deţinerile calificate ale băncilor, nr. 113 din 02.06.2022 (în vigoare 15.08.2022)

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la standardele tehnice de reglementare a supravegherii suplimentare a conglomeratelor financiare nr.31 din 13.02.2020

Regulamentul nr.274/2020 privind efectul de levier pentru bănci

Regulamentul cu privire la cerinţele de publicare a informaţiilor de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.158 din 9 iulie 2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.188-192, art. 667)

Regulament privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, aprobat prin HCA al BNM nr.240/2013

Regulament cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126 din 28.11.1997

Regulament cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997

Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci

Regulamentul cu privire la supravegherea pe bază consolidată a băncilor

Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărţii pentru bănci

Regulamentul privind modul de calcul şi de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.74 din 20.03.2020

Regulamentul privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.46/2020

Regulamentul privind cerințele de acoperire a necesarului de lichiditate pentru bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.44 din 26.02.2020 (în vigoare din 01.10.2020)

Regulamentul privind licenţierea băncii şi a sucursalei băncii din alt stat, aprobat la Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.328 din 13.12.2019

Regulament cu privire la expunerile mari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv nr.109 din 5 aprilie 2019

Regulament cu privire la sucursalele şi oficiile secundare ale băncilor aprobat prin HCE al BNM nr. 147 din 17.05.2019 (în vigoare 24.06.2019)

Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM, proces-verbal nr.15 din 26.03.1997

Regulament privind cadrul de administrare a activităţii băncilor nr. 322 din 20.12.2018, în vigoare 04.04.2019

Regulament cu privire la cerinţele faţă de membrii organului de conducere al băncii şi al societăţii financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care deţin funcţii-cheie şi faţă de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea comitetului executiv al BNM nr.292 din 29.11.2018

Regulament privind controalele pe teren (inspecțiile) la bănci

Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, nr. 202 din 9 august 2018

Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor, nr. 201 din 9 august 2018

Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018

Regulament cu privire la tratamentul riscului de piață potrivit abordării standardizate nr.114 din 24.05.2018

Regulament cu privire la tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci

Regulament cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate

Regulamentului cu privire la auditul situaţiilor financiare şi auditul în alte scopuri al băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.118 din 24.05.2018

Regulament cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice şi al ajustărilor generale pentru riscul de credit

Regulament cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci

Regulament cu privire la tratamentul riscului operațional pentru bănci potrivit abordării de bază și abordării standardizate

Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale bancii şi cerinţele de capital, modificat prin HCE nr.16 din 03.02.2022

Regulament cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor

Regulament cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.78 din 11 aprilie 2018

Regulament privind cerințe minime pentru Sistemele Informaționale și de Comunicare ale băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.47 din 14 martie 2018

Regulament cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice, aprobat prin nr.330 din 01.12.2016

Regulament privind cerinţele faţă de documentele contabile interne, aprobat prin HCA al BNM nr. 381 din 15.12.2005

Regulament cu privire la deținerile în capitalul social al băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 127 din 27 iunie 2013

Regulament cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, aprobat prin HCA al BNM nr.130 din 04.07.2013

Regulament cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011

Regulament privind organizarea contabilităţii în băncile din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.238 din 10.10.2002

Regulament cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr. 143 din 02.06.2000

Regulament privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin HCA al BNM nr.51 din 05.03.2009

Regulament privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin HCE al BNM nr.29 din 13.02.2018

Regulament privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin HCE al BNM nr.165 din 14.06.2019

Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.335/2016 din 1 decembrie 2016

Regulamentul privind licențierea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.304/2016

Regulament privind condiţiile de acordare rezidenţilor a creditelor în valută străină de către băncile licenţiate, aprobat prin HCA al BNM nr. 16 din 22.01.2009

Regulament privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.15 din 22.01.2009

Regulament privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.14 din 22.01.2009

Regulament privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin HCA al BNM nr.216 din 20.08.2015

 

Piaţa financiar-bancară

Regulament cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.170/2018 și Ordinul ministrului finanțelor nr.129/2018

Regulament cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.188/2014

Norme cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Naţională a Moldovei ca garanţii la acordarea creditelor băncilor, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.211/2019

Regulament cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.343/2019 (în vigoare din 30.06.2020)

Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.302 din 28.11.2019

Regulament cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018

Regulament privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin HCA al BNM nr.3 din 15.01.2009

 Regulament cu privire la funcţionarea pieţei monetare interbancare în moneda naţională, aprobat prin HCA al BNM nr.222 din 21.11.2013

Regulament privind ratele de referinţă CHIBOR şi CHIBID, aprobat prin HCA al BNM nr.110 din 30.05.2013

Regulament privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.8 din 24.01.2013

Regulament cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Naţională a Moldovei de la bănci, aprobat prin HCA al BNM nr. 65 din 27.03.2003

Regulament privind modul de efectuare de către bănci a operaţiunilor cu cambii, aprobat prin HCA al BNM nr.156 din 02.06.2000

 

Sistemele de plăţi și infrastructura piețelor financiare

Regulamentul cu privire la transferul de credit, debitarea directă și atribuirea codurilor IBAN, aprobat prin HCE al BNM nr. 108 din 08.06.2023

Regulamentul privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor, , aprobat prin HCE al BNM nr.326 din 11.12.2019 (în vigoare din 03.02.2020)

Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 217 din 16.08.2019

Regulament cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCE al BNM nr.179 din 27.06. 2019

Regulament cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebancari nr. 159 din 05 iunie 2019

Regulament cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 158 din 5 iunie 2019

Regulament privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr.158 din 11 iulie 2018

Regulament privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr.159 din 11 iulie 2018

Regulament privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin HCE al BNM nr. 62 din 09.03.2017

Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin HCA al BNM nr. 204 din 15.10.2010

Regulament privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare, aprobat prin HCA al BNM nr. 375 din 15.12.2005

Regulament cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013

 

Raportări

Regulament cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de plăţi, aprobat prin HCA al BNM nr. 61 din 11.09.1997